REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2023 poz. 417

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW

z dnia 8 lutego 2023 r.

w sprawie równorzędności stopni policyjnych, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Więziennej, Służby Wywiadu Wojskowego, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Straży Granicznej, Służby Ochrony Państwa i stopni wojskowych ze stopniami służbowymi w Służbie Celno-Skarbowej

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 198 ust. 2 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. z 2022 r. poz. 813, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Równorzędność stopni]

Równorzędność stopni policyjnych, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Więziennej, Służby Wywiadu Wojskowego, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Straży Granicznej, Służby Ochrony Państwa i stopni wojskowych ze stopniami służbowymi w Służbie Celno-Skarbowej określa załącznik do rozporządzenia.

§ 2. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.2)

Prezes Rady Ministrów: M. Morawiecki


1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 835, 1079, 1301, 1488, 1713, 1730, 1933, 2015 i 2707 oraz z 2023 r. poz. 177, 180, 185 , 240, 347 i 412.

2) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2019 r. w sprawie równorzędności stopni policyjnych, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Wywiadu Wojskowego, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Straży Granicznej, Służby Ochrony Państwa i stopni wojskowych ze stopniami służbowymi w Służbie Celno-Skarbowej (Dz. U. poz. 176), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zgodnie z art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 22 lipca 2022 r. o zmianie ustawy o Służbie Więziennej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1933).

Załącznik 1. [RÓWNORZĘDNOŚĆ STOPNI POLICYJNYCH, AGENCJI BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO, AGENCJI WYWIADU, SŁUŻBY WIĘZIENNEJ, SŁUŻBY WYWIADU WOJSKOWEGO, SŁUŻBY KONTRWYWIADU WOJSKOWEGO, STRAŻY GRANICZNEJ, SŁUŻBY OCHRONY PAŃSTWA I STOPNI WOJSKOWYCH ZE STOPNIAMI SŁUŻBOWYMI W SŁUŻBIE CELNO-SKARBOWEJ]

Załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów
z dnia 8 lutego 2023 r. (Dz. U. poz. 417)

RÓWNORZĘDNOŚĆ STOPNI POLICYJNYCH, AGENCJI BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO, AGENCJI WYWIADU, SŁUŻBY WIĘZIENNEJ, SŁUŻBY WYWIADU WOJSKOWEGO, SŁUŻBY KONTRWYWIADU WOJSKOWEGO, STRAŻY GRANICZNEJ, SŁUŻBY OCHRONY PAŃSTWA I STOPNI WOJSKOWYCH ZE STOPNIAMI SŁUŻBOWYMI W SŁUŻBIE CELNO-SKARBOWEJ

Stopnie policyjne

Stopnie służbowe: ABW, AW, SWW i SKW1)

Stopnie służbowe Służby Więziennej (SW)

Stopnie służbowe Straży

Granicznej (SG)

Stopnie służbowe w Służbie

Ochrony Państwa (SOP)

Stopnie wojskowe

(w Marynarce Wojennej)

Stopnie służbowe w Służbie

Celno-Skarbowej

1

2

3

4

5

6

7

posterunkowy

szeregowy

szeregowy SW

szeregowy SG (marynarz SG)

szeregowy SOP

szeregowy (marynarz)

aplikant

starszy posterunkowy

starszy szeregowy

starszy szeregowy SW

starszy szeregowy SG (starszy marynarz SG)

starszy szeregowy SOP

starszy szeregowy (starszy marynarz)

starszy aplikant

starszy szeregowy specjalista (starszy marynarz specjalista)

sierżant Policji

kapral

kapral SW

kapral SG (mat SG)

kapral SOP

kapral (mat)

młodszy rewident

starszy kapral

starszy kapral SW

starszy kapral (starszy mat)

plutonowy

plutonowy SW

plutonowy SG (bosmanmat SG)

plutonowy SOP

plutonowy (bosmanmat)

rewident

starszy plutonowy

sierżant

sierżant SW

sierżant SG (bosman SG)

sierżant SOP

sierżant (bosman)

starszy rewident

młodszy rachmistrz

starszy sierżant

Policji

starszy sierżant

starszy sierżant SW

starszy sierżant SG (starszy bosman SG)

starszy sierżant SOP

starszy sierżant (starszy bosman)

rachmistrz

sierżant sztabowy

Policji

sierżant sztabowy

sierżant sztabowy SW

sierżant sztabowy SG (bosman sztabowy SG)

brak odpowiednika

brak odpowiednika

starszy rachmistrz

starszy sierżant sztabowy

starszy sierżant sztabowy SW

młodszy aspirant

Policji

młodszy chorąży

młodszy chorąży SW

młodszy chorąży SG

młodszy chorąży SOP

młodszy chorąży (młodszy chorąży marynarki)

młodszy aspirant

aspirant Policji

chorąży

chorąży SW

chorąży SG

chorąży SOP

chorąży (chorąży marynarki)

aspirant

starszy aspirant Policji

starszy chorąży

starszy chorąży SW

starszy chorąży SG

starszy chorąży SOP

starszy chorąży (starszy chorąży marynarki)

starszy aspirant

młodszy chorąży sztabowy

brak odpowiednika

aspirant sztabowy Policji

chorąży sztabowy

chorąży sztabowy SW

chorąży sztabowy SG

brak odpowiednika

brak odpowiednika

starszy chorąży sztabowy

starszy chorąży sztabowy SW

starszy chorąży sztabowy SG

brak odpowiednika

starszy chorąży sztabowy (starszy chorąży sztabowy marynarki)

podkomisarz Policji

podporucznik

podporucznik SW

podporucznik SG

podporucznik SOP

podporucznik (podporucznik marynarki)

podkomisarz

komisarz Policji

porucznik

porucznik SW

porucznik SG

porucznik SOP

porucznik (porucznik marynarki)

komisarz

nadkomisarz Policji

kapitan

kapitan SW

kapitan SG

kapitan SOP

kapitan (kapitan marynarki)

nadkomisarz

podinspektor Policji

major

major SW

major SG (komandor podporucznik SG)

major SOP

major (komandor podporucznik)

podinspektor

młodszy inspektor

Policji

podpułkownik

podpułkownik SW

podpułkownik SG (komandor porucznik SG)

podpułkownik SOP

podpułkownik (komandor porucznik)

młodszy inspektor

inspektor Policji

pułkownik

pułkownik SW

pułkownik SG (komandor SG)

pułkownik SOP

pułkownik (komandor)

inspektor

nadinspektor Policji

generał brygady

generał SW

generał brygady SG (kontradmirał

SG)

generał brygady SOP

generał brygady (kontradmirał)

nadinspektor

generalny inspektor Policji

brak odpowiednika

generał inspektor SW

generał dywizji SG (wiceadmirał

SG)

generał dywizji SOP

generał dywizji (wiceadmirał)

generał

generał broni (admirał floty)

generał (admirał)


1) Skróty „ABW", „AW", „SWW" i „SKW" oznaczają odpowiednio: Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencję Wywiadu, Służbę Wywiadu Wojskowego i Służbę Kontrwywiadu Wojskowego.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2023-03-06
  • Data wejścia w życie: 2023-03-21
  • Data obowiązywania: 2023-03-21
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA