REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2023 poz. 429

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI1)

z dnia 3 marca 2023 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu, trybu i częstotliwości przeprowadzania okresowych profilaktycznych badań lekarskich oraz okresowej oceny sprawności fizycznej strażaka Państwowej Straży Pożarnej

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2022 r. poz. 1969 oraz z 2023 r. poz. 240 i 347) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Rozporządzenie w sprawie zakresu, trybu i częstotliwości przeprowadzania okresowych profilaktycznych badań lekarskich oraz okresowej oceny sprawności fizycznej strażaka Państwowej Straży Pożarnej]

W rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 października 2005 r. w sprawie zakresu, trybu i częstotliwości przeprowadzania okresowych profilaktycznych badań lekarskich oraz okresowej oceny sprawności fizycznej strażaka Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. poz. 2191, z 2015 r. poz. 720, z 2018 r. poz. 673 oraz z 2020 r. poz. 1935) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 6 ust. 1a otrzymuje brzmienie:

„1a. W przypadkach ogłoszenia stanu epidemii lub wprowadzenia stanu nadzwyczajnego na obszarze występowania któregokolwiek z tych stanów oceny sprawności fizycznej strażaka nie przeprowadza się.";

2) w § 7 ust. 1a otrzymuje brzmienie:

„1a. W przypadkach zniesienia stanu epidemii lub stanu nadzwyczajnego w terminie, o którym mowa w ust. 1, termin przeprowadzenia oceny sprawności fizycznej na obszarze, na którym występował którykolwiek z tych stanów, przedłuża się:

1) do dnia 30 czerwca - w przypadku terminu, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, albo

2) do dnia 31 grudnia - w przypadku terminu, o którym mowa w ust. 1 pkt 2.".

§ 2. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji: M. Kamiński


1) Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej - sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. poz. 2264).

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA