REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2023 poz. 492

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW1)

z dnia 13 marca 2023 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie otrzymywania przez funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej wyżywienia lub równoważnika pieniężnego w zamian za wyżywienie

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 213 ust. 2 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. z 2022 r. poz. 813, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Rozporządzenie w sprawie otrzymywania przez funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej wyżywienia lub równoważnika pieniężnego w zamian za wyżywienie]

W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 6 lutego 2018 r. w sprawie otrzymywania przez funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej wyżywienia lub równoważnika pieniężnego w zamian za wyżywienie (Dz. U. z 2022 r. poz. 410) w § 10 w ust. 4 pkt 2 i 3 otrzymują brzmienie:

„2) za normę U – 10,00 zł;

3) za normę U w wymiarze 50% – 8,00 zł.".

§ 2. [Określanie wysokości równoważnika pieniężnego]

Przepisy § 10 ust. 4 pkt 2 i 3 rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, stosuje się do określenia wysokości równoważnika pieniężnego w zamian za wyżywienie przysługującego za okres przypadający od dnia 1 marca 2023 r.

§ 3. [Równoważnik pieniężny w zamian za wyżywienie]

Równoważnik pieniężny w zamian za wyżywienie przysługujący za okres przypadający przed dniem 1 marca 2023 r. i niewypłacony do dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia jest wypłacany w wysokości określonej zgodnie z przepisami dotychczasowymi.

§ 4. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Minister Finansów: M. Rzeczkowska


1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2022 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. poz. 939).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 835, 1079, 1301, 1488, 1713, 1730, 1933, 2015 i 2707 oraz z 2023 r. poz. 177, 180, 185, 240, 347 i 412.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2023-03-15
  • Data wejścia w życie: 2023-03-16
  • Data obowiązywania: 2023-03-16

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA