Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dziennik Ustaw - rok 2023 poz. 507

OBWIESZCZENIE
MINISTRA ZDROWIA

z dnia 1 marca 2023 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu przejść granicznych właściwych dla przeprowadzania granicznej kontroli sanitarnej

Tekst pierwotny

1. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 24 września 2007 r. w sprawie wykazu przejść granicznych właściwych dla przeprowadzania granicznej kontroli sanitarnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 546), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 24 marca 2022 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie wykazu przejść granicznych właściwych dla przeprowadzania granicznej kontroli sanitarnej (Dz. U. poz. 702).

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity rozporządzenia nie obejmuje § 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 24 marca 2022 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykazu przejść granicznych właściwych dla przeprowadzania granicznej kontroli sanitarnej (Dz. U. poz. 702), który stanowi:

„§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.".

Minister Zdrowia: A. Niedzielski

Załącznik 1. [Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 września 2007 r. w sprawie wykazu przejść granicznych właściwych dla przeprowadzania granicznej kontroli sanitarnej]

Załącznik do obwieszczenia Ministra Zdrowia
z dnia 1 marca 2023 r. (Dz. U. poz. 507)

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA
1)

z dnia 24 września 2007 r.

w sprawie wykazu przejść granicznych właściwych dla przeprowadzania granicznej kontroli sanitarnej

Na podstawie art. 83 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2022 r. poz. 2132) zarządza się, co następuje:

§ 1. Ustala się wykaz przejść granicznych, przez które środki spożywcze oraz materiały lub wyroby przeznaczone do kontaktu z żywnością, podlegające granicznej kontroli sanitarnej, mogą być wprowadzane na terytorium Unii Europejskiej, stanowiący załącznik do rozporządzenia.

§ 2. Traci moc rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie wykazu przejść granicznych właściwych dla przewozu żywności oraz materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością (Dz. U. poz. 1105).

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia2).

Załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia
z dnia 24 września 2007 r. (Dz. U. z 2023 r. poz. 507)

WYKAZ PRZEJŚĆ GRANICZNYCH, PRZEZ KTÓRE ŚRODKI SPOŻYWCZE ORAZ MATERIAŁY LUB WYROBY PRZEZNACZONE DO KONTAKTU Z ŻYWNOŚCIĄ, PODLEGAJĄCE GRANICZNEJ KONTROLI SANITARNEJ, MOGĄ BYĆ WPROWADZANE NA TERYTORIUM UNII EUROPEJSKIEJ

1. Północno-wschodni i wschodni odcinek granicy państwowej:

1) z Federacją Rosyjską:

a) Bezledy - Bagrationowsk (drogowe),

b) Braniewo - Mamonowo (kolejowe),

c) Gołdap - Gusiew (drogowe),

d) Gronowo - Mamonowo (drogowe);

2) z Republiką Białorusi:

a) Bobrowniki - Bierestowica (drogowe),

b) Kukuryki - Kozłowiczy (drogowe),

c) Kuźnica Białostocka - Bruzgi (drogowe),

d) Kuźnica Białostocka - Grodno (kolejowe),

e) Terespol - Brześć (drogowe, kolejowe),

f)3) Siemianówka - Swisłocz (kolejowe);

3) z Ukrainą:

a) Dorohusk - Jagodzin (drogowe, kolejowe),

b) Hrebenne - Rawa Ruska (drogowe, kolejowe),

c) Hrubieszów - Włodzimierz Wołyński (kolejowe),

d) Korczowa - Krakowiec (drogowe),

e) Medyka - Szeginie (drogowe),

f) Przemyśl - Mościska (kolejowe).

2. Północny (morski) odcinek granicy państwowej - porty morskie:

1) Gdańsk-Port;

2) Gdynia;

3) Kołobrzeg;

4) Szczecin;

5) Świnoujście;

6) Elbląg.

3. Przejścia graniczne lotnicze - porty lotnicze:

1) Gdańsk-Rębiechowo;

2) Poznań-Ławica;

3) Katowice-Pyrzowice;

4) Rzeszów-Jasionka;

5) Warszawa-Okęcie;

6) Kraków-Balice;

7) Szczecin-Goleniów;

8) Wrocław-Strachowice;

9)4) Świdnik k/Lublina.


1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. z 2021 r. poz. 932).

2) Rozporządzenie zostało ogłoszone w dniu 24 października 2007 r.

3) Dodana przez § 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 24 marca 2022 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykazu przejść granicznych właściwych dla przeprowadzania granicznej kontroli sanitarnej (Dz. U. poz. 702), które weszło w życie z dniem 14 kwietnia 2022 r.

4) Dodany przez § 1 pkt 2 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 3.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2023-03-17
  • Data wejścia w życie: 2023-03-17
  • Data obowiązywania: 2023-03-17
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dziennik Ustaw