REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2023 poz. 548

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 8 marca 2023 r.

w sprawie ewidencjonowania stanowisk pracy związanych z obronnością

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 235 ust. 9 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny (Dz. U. poz. 2305 oraz z 2023 r. poz. 347) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Zakres regulacji]

Rozporządzenie określa:

1) tryb postępowania w sprawach ewidencjonowania stanowisk związanych z obronnością kraju;

2) sposób gromadzenia informacji o zajętych stanowiskach pracy związanych z obronnością kraju;

3) wzór zaświadczenia stwierdzającego predyspozycje żołnierza zawodowego do zajmowania stanowiska pracy związanego z obronnością kraju.

§ 2. [Przekazywanie informacji o stanowiskach pracy związanych z obronnością kraju w administracji publicznej]

Informacja o stanowiskach pracy związanych z obronnością kraju w administracji publicznej jest przekazywana niezwłocznie, po utworzeniu stanowiska lub jego opróżnieniu, do Szefa Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji przez organy, o których mowa w art. 235 ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny, zwanej dalej „ustawą".

§ 3. [Termin przekazywania informacji o stanowiskach pracy związanych z obronnością kraju w administracji publicznej]

W terminie do 10 dnia po zakończeniu półrocza informację, o której mowa w § 2, wraz z liczbą żołnierzy, którzy zostali zatrudnieni w tym okresie w administracji publicznej, przekazuje się kierownikowi komórki organizacyjnej Ministerstwa Obrony Narodowej właściwej do spraw socjalnych.

§ 4. [Centralne Wojskowe Centrum Rekrutacji]

Informacje o zajętych stanowiskach pracy związanych z obronnością kraju są gromadzone w zasobach Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji, w wykazach prowadzonych w postaci elektronicznej lub papierowej.

§ 5. [Wzór zaświadczenia stwierdzającego predyspozycje żołnierza zwolnionego z zawodowej służby wojskowej do zajmowania stanowiska pracy związanego z obronnością kraju]

Wzór zaświadczenia stwierdzającego predyspozycje żołnierza zwolnionego z zawodowej służby wojskowej do zajmowania stanowiska pracy związanego z obronnością kraju jest określony w załączniku do rozporządzenia.

§ 6. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.1)

Minister Obrony Narodowej: z up. M. Wiśniewski


1) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Obrony Narodowej z dnia 18 maja 2007 r. w sprawie określenia organów wojskowych właściwych do ewidencjonowania stanowisk pracy związanych z obronnością kraju (Dz. U. poz. 669), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zgodnie z art. 822 ust. 6 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny (Dz. U. poz. 2305 oraz z 2023 r. poz. 347).

Załącznik 1. [WZÓR – ZAŚWIADCZENIE STWIERDZAJĄCE PREDYSPOZYCJE ŻOŁNIERZA ZWOLNIONEGO Z ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ DO ZAJMOWANIA STANOWISKA PRACY ZWIĄZANEGO Z OBRONNOŚCIĄ KRAJU]

Załącznik do rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej
z dnia 8 marca 2023 r. (Dz. U. poz. 548)

WZÓR - ZAŚWIADCZENIE STWIERDZAJĄCE PREDYSPOZYCJE ŻOŁNIERZA ZWOLNIONEGO Z ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ DO ZAJMOWANIA STANOWISKA PRACY ZWIĄZANEGO Z OBRONNOŚCIĄ KRAJU

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2023-03-23
  • Data wejścia w życie: 2023-04-07
  • Data obowiązywania: 2023-04-07
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA