REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2023 poz. 575

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA RODZINY I POLITYKI SPOŁECZNEJ1)

z dnia 20 marca 2023 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w niektórych państwowych jednostkach budżetowych działających w ochronie zdrowia

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 773 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2022 r. poz. 1510, 1700 i 2140 oraz z 2023 r. poz. 240) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w niektórych państwowych jednostkach budżetowych działających w ochronie zdrowia]

W rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 kwietnia 2008 r. w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w niektórych państwowych jednostkach budżetowych działających w ochronie zdrowia (Dz. U. z 2022 r. poz. 154 i 858) wprowadza się następujące zmiany:

1) załącznik nr 1 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia;

2) w załączniku nr 3 do rozporządzenia w tabeli 2. „Tabela stanowisk, zaszeregowań i kwalifikacji zawodowych pracowników zatrudnionych w Centrum e-Zdrowia" lp. 3 i 4 otrzymują brzmienie:

3

Dyrektor Departamentu, Kierownik Wydziału,

Zastępca Dyrektora Departamentu, Zastępca głównego księgowego, Ekspert/Pełnomocnik,

Kierownik: Projektu, Portfela Projektów, Programu

XII-XV

6

wyższe

7

Inspektor ochrony danych, Audytor wewnętrzny, Radca prawny

według odrębnych przepisów

4

Zastępca kierownika Wydziału, Zastępca kierownika: Projektu, Portfela Projektów, Programu

XI-XIV

6

wyższe

5

§ 2. [Miesięczne stawki wynagrodzenia zasadniczego]

Miesięczne stawki wynagrodzenia zasadniczego określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia mają zastosowanie do wynagrodzeń należnych od dnia 1 stycznia 2023 r.

§ 3. [Zatrudnienie]

Pracownik zatrudniony w Centrum e-Zdrowia na stanowisku Zastępcy Dyrektora Departamentu, który nie spełnia wymagań kwalifikacyjnych przewidzianych dla stanowiska zajmowanego przez niego w dniu wejścia w życie rozporządzenia, może być nadal zatrudniony na tym stanowisku.

§ 4. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Minister Rodziny i Polityki Społecznej: M. Maląg


1) Minister Rodziny i Polityki Społecznej kieruje działem administracji rządowej - praca, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 października 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rodziny i Polityki Społecznej (Dz. U. z 2022 r. poz. 416).

Załącznik 1. [TABELE MIESIĘCZNYCH STAWEK WYNAGRODZENIA ZASADNICZEGO]

Załącznik do rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej
z dnia 20 marca 2023 r. (Dz. U. poz. 575)

TABELE MIESIĘCZNYCH STAWEK WYNAGRODZENIA ZASADNICZEGO

Tabela 1. Tabela miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników zatrudnionych w jednostkach, o których mowa w § 1 ust. 1, z wyłączeniem Centrum e-Zdrowia

Kategoria zaszeregowania

Kwota w złotych

1

2

I

3490-3700

II

3510-3760

III

3530-3820

IV

3550-3870

V

3570-3930

VI

3590-3990

VII

3610-4050

VIII

3630-4120

IX

3650-4190

X

3670-4270

XI

3690-4410

XII

3710-4590

XIII

3730-5140

XIV

3750-5760

XV

3770-6470

XVI

3890-7170

XVII

4030-7880

XVIII

4180-8590


Tabela 2. Tabela miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników zatrudnionych w Centrum e-Zdrowia

Kategoria zaszeregowania

Kwota w złotych

1

2

I

3490-3700

II

3520-3780

III

3550-3890

IV

3580-4120

V

3610-4350

VI

3640-5630

VII

3670-7100

VIII

3700-7860

IX

3730-8670

X

3760-9490

XI

3790-11 520

XII

3850-13 560

XIII

4070-14 220

XIV

4290-14 900

XV

4610-15 570

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA