REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2023 poz. 598

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW

z dnia 27 marca 2023 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu zagrożenia epidemicznego

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 46a i art. 46b pkt 1-6 i 8-13 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2022 r. poz. 1657, 2280, 2674, 2705 i 2770) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu zagrożenia epidemicznego]

W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 25 marca 2022 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu zagrożenia epidemicznego (Dz. U. poz. 679, z późn. zm.1)) wprowadza się następujące zmiany:

1) użyte w § 2, w § 5 w ust. 8 we wprowadzeniu do wyliczenia i w ust. 11-13, w § 6 w ust. 1 i 3 oraz w § 7 wyrazy „31 marca 2023 r." zastępuje się wyrazami „30 kwietnia 2023 r.";

2) w § 3:

a) w ust. 3 wyrazy „Narodowy Instytut Kardiologii Stefana Kardynała Wyszyńskiego - Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie" zastępuje się wyrazami „jednostkę podległą ministrowi właściwemu do spraw zdrowia właściwą w zakresie systemów informacyjnych ochrony zdrowia",

b) w ust. 7 skreśla się wyrazy „Narodowemu Instytutowi Kardiologii Stefana Kardynała Wyszyńskiego - Państwowemu Instytutowi Badawczemu w Warszawie,";

3) w § 8 w ust. 2 w pkt 2 wyrazy „Narodowy Instytut Kardiologii Stefana Kardynała Wyszyńskiego - Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie" zastępuje się wyrazami „jednostkę podległą ministrowi właściwemu do spraw zdrowia właściwą w zakresie systemów informacyjnych ochrony zdrowia".

§ 2. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 31 marca 2023 r.

Prezes Rady Ministrów: M. Morawiecki


1) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 928, 1025, 1144, 1817, 2019, 2221 i 2736.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2023-03-29
  • Data wejścia w życie: 2023-03-31
  • Data obowiązywania: 2023-03-31
  • Dokument traci ważność: 2023-07-01

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA