REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2023 poz. 612

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA RODZINY I POLITYKI SPOŁECZNEJ1)

z dnia 21 marca 2023 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w niektórych państwowych jednostkach budżetowych

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 773 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2022 r. poz. 1510, 1700 i 2140 oraz z 2023 r. poz. 240) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w niektórych państwowych jednostkach budżetowych]

W rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 kwietnia 2008 r. w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w niektórych państwowych jednostkach budżetowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 2100 oraz z 2022 r. poz. 1123) wprowadza się następujące zmiany:

1) załącznik nr 1 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia;

2) w załączniku nr 3 do rozporządzenia:

a) w tabeli II. Pracowników zatrudnionych w OHP:

- po lp. 1 dodaje się lp. 1a w brzmieniu:

1a

Radca prawny w Komendzie Głównej OHP

XVI-XX

8

według odrębnych przepisów

- lp. 3 otrzymuje brzmienie:

3

Audytor wewnętrzny w Komendzie Głównej OHP

XV-XIX

8

według odrębnych przepisów

- lp. 14 otrzymuje brzmienie:

14

Główny specjalista w komendzie wojewódzkiej OHP

XII-XVI

3

wyższe

6

- lp. 28 otrzymuje brzmienie:

28

Starszy inspektor, specjalista,
młodszy specjalista w Komendzie Głównej OHP

IX-XIII

-

wyższe

2

średnie lub średnie branżowe

3

- w części Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach pomocniczych:

- - lp. 3 otrzymuje brzmienie:

3

Konserwator

VII-X

-

zasadnicze zawodowe lub zasadnicze branżowe

-

- - uchyla się lp. 6 i 7,

b) w tabeli Vf. Pracowników zatrudnionych w Krajowej Szkole Skarbowości po lp. 1 dodaje się lp. 1a w brzmieniu:

1a

Audytor wewnętrzny

XII-XV

5

według odrębnych przepisów

c) w tabeli Vg. Pracowników zatrudnionych w Centrum Projektów Polska Cyfrowa lp. 2 otrzymuje brzmienie:

2

Dyrektor biura,
naczelnik wydziału,
ekspert,
kierownik projektu

XI-XV

7

wyższe

3

audytor wewnętrzny

7

według odrębnych przepisów

radca prawny

6

według odrębnych przepisów

§ 2. [Termin zastosowania miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego]

Miesięczne stawki wynagrodzenia zasadniczego określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia mają zastosowanie do wynagrodzeń należnych od dnia 1 stycznia 2023 r.

§ 3. [Pracownik zatrudniony na stanowisku nieprzewidzianym w rozporządzeniu]

Pracownik zatrudniony w dniu wejścia w życie niniejszego rozporządzenia na stanowisku nieprzewidzianym w tym rozporządzeniu może być nadal zatrudniony, z tym że na innym stanowisku określonym w rozporządzeniu zmienianym w § 1 w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem.

§ 4. [Wynagrodzenie pracownika]

Wynagrodzenie pracownika ustalone na podstawie przepisów rozporządzenia zmienianego w § 1 w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem nie może być niższe od wynagrodzenia ustalonego temu pracownikowi przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

§ 5. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Rodziny i Polityki Społecznej: M. Maląg


1) Minister Rodziny i Polityki Społecznej kieruje działem administracji rządowej - praca, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 października 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rodziny i Polityki Społecznej (Dz. U. z 2022 r. poz. 416).

Załącznik 1. [TABELE MIESIĘCZNYCH STAWEK WYNAGRODZENIA ZASADNICZEGO]

Załącznik do rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej
z dnia 21 marca 2023 r. (Dz. U. poz. 612)

TABELE MIESIĘCZNYCH STAWEK WYNAGRODZENIA ZASADNICZEGO

I. Dla pracowników OHP

Kategoria zaszeregowania

Kwota w złotych

1

2

I

3000-3600

II

3040-3700

III

3080-3800

IV

3120-3900

V

3170-4000

VI

3200-4200

VII

3250-4300

VIII

3290-4500

IX

3340-4700

X

3370-5000

XI

3430-5400

XII

3480-5700

XIII

3550-5900

XIV

3620-6300

XV

3720-6700

XVI

3920-7000

XVII

4120-7400

XVIII

4330-7900

XIX

4750-8300

XX

5190-8700

XXI

5650-9100

II. Dla pracowników Głównej Biblioteki Pracy i Zabezpieczenia Społecznego

Kategoria zaszeregowania

Kwota w złotych

1

2

I

3490-3600

II

3500-3700

III

3510-3800

IV

3520-3900

V

3530-4000

VI

3540-4200

VII

3550-4400

VIII

3560-4600

IX

3570-4800

X

3580-5000

XI

3590-5300

XII

3600-5600

XIII

3700-5900

XIV

3800-6200

XV

3900-6500

XVI

4000-6800

XVII

4100-7100

XVIII

4200-7500

III. Dla pracowników zatrudnionych w Centrum Projektów Polska Cyfrowa

Kategoria zaszeregowania

Kwota w złotych

1

2

I

3490-5320

II

3580-5740

III

3680-6020

IV

3780-6720

V

3980-7420

VI

4280-8260

VII

4480-8540

VIII

4780-9800

IX

5080-10 640

X

5680-12 600

XI

6280-13 160

XII

6980-14 700

XIII

7580-15 540

XIV

8280-18 060

XV

9080-19 180

IV. Dla pracowników Informatycznego Centrum Edukacji i Nauki

Kategoria zaszeregowania

Kwota w złotych

1

2

I

3600-5000

II

3650-6000

III

3700-7000

IV

3750-8000

V

3800-9000

VI

3850-10 000

VII

3950-11 000

VIII

4100-12 000

IX

4250-13 000

X

4400-14 500

XI

4550-17 000

XII

6000-20 000

V. Dla pracowników Centrum Projektów Europejskich

Kategoria zaszeregowania

Kwota w złotych

1

2

I

3600-4800

II

4600-5500

III

4800-5700

IV

5000-6000

V

5300-6400

VI

6000-7100

VII

6400-8200

VIII

7000-9200

IX

7500-11 100

X

8200-13 100

VI. Dla pracowników Rządowego Centrum Bezpieczeństwa

Kategoria zaszeregowania

Kwota w złotych

1

2

I

2540-5100

II

3050-5200

III

3100-5400

IV

3150-5600

V

3200-5800

VI

3250-6000

VII

3350-6200

VIII

3490-6400

IX

3650-6600

X

3850-6800

XI

4050-7000

XII

4250-7200

XIII

4750-7700

XIV

5350-8300

XV

5950-9300

XVI

6550-10 300

XVII

7150-11 800

VII. Dla pracowników Centrum Informatyki Resortu Finansów

Kategoria zaszeregowania

Kwota w złotych

1

2

I

2600-3600

II

2650-3700

III

2700-4200

IV

2750-4500

V

2800-4700

VI

2850-5000

VII

2900-6000

VIII

3000-7000

IX

3100-8000

X

4000-9000

XI

4150-11 000

XII

4800-13 000

XIII

5600-15 000

XIV

6500-17 000

XV

8000-20 000

VIII. Dla pracowników Instytutu Finansów

Kategoria zaszeregowania

Kwota w złotych

1

2

I

2500-5500

II

2800-6250

III

3100-7000

IV

3400-7750

V

3700-8500

VI

4000-9250

VII

4300-10 000

IX. Dla pracowników zatrudnionych w Krajowej Szkole Skarbowości

Kategoria zaszeregowania

Kwota w złotych

1

2

I

3010-3600

II

3100-3650

III

3150-3750

IV

3200-3800

V

3250-3860

VI

3300-4710

VII

3350-4920

VIII

3400-5130

IX

3450-5870

X

3500-6190

XI

3700-6830

XII

4500-7670

XIII

4550-8520

XIV

4700-9570

XV

5300-9790

XVI

5950-11 860

X. Dla pracowników zatrudnionych w Biurze Rady Doskonałości Naukowej

Kategoria zaszeregowania

Kwota w złotych

1

2

I

3600-4300

II

3650-4500

III

3700-4600

IV

3750-4700

V

3800-4800

VI

3850-4900

VII

3900-5000

VIII

3950-5100

IX

4000-5200

X

4050-5300

XI

4100-5400

XII

4150-5700

XIII

4200-6600

XIV

4250-7100

XV

4300-7600

XVI

4350-8100

XVII

4400-8600

XVIII

4500-9500

XIX

4600-12 500

XI. Dla pracowników Instytutu De Republica

Kategoria zaszeregowania

Kwota w złotych

1

2

I

3010-4410

II

3880-4900

III

3960-4970

IV

4040-5040

V

4120-5110

VI

4200-5180

VII

4280-5250

VIII

4370-5390

IX

4460-5550

X

4500-5760

XI

4550-5980

XII

4600-6200

XIII

4650-6520

XIV

4700-6840

XV

4750-7160

XVI

4800-7480

XVII

4850-7800

XVIII

4950-8250

XIX

5400-11 900

XII. Dla pracowników Instytutu Pokolenia oraz Instytutu Strat Wojennych im. Jana Karskiego

Kategoria zaszeregowania

Kwota w złotych

1

2

I

1505-4410

II

1800-4900

III

1830-4970

IV

1860-5040

V

1890-5110

VI

1920-5180

VII

1950-5250

VIII

1980-5390

IX

2010-5550

X

2040-5760

XI

2070-5980

XII

2100-6500

XIII

2130-7000

XIV

2160-7500

XV

2190-8000

XVI

2220-8500

XVII

2250-9000

XVIII

2300-10 000

XIX

2500-12 000

XIII. Dla pozostałych pracowników

Kategoria zaszeregowania

Kwota w złotych

1

2

I

1600-3600

II

2300-3700

III

2350-3800

IV

2400-3900

V

2450-4000

VI

2500-4100

VII

2550-4200

VIII

2600-4300

IX

2650-4400

X

2700-4500

XI

2800-4600

XII

2900-4700

XIII

3000-5000

XIV

3100-5300

XV

3200-5600

XVI

3300-5900

XVII

3400-6200

XVIII

3500-6500

XIX

3600-10 000

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA