REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2023 poz. 694

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO1)

z dnia 21 marca 2023 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa artystycznego

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 46a ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Rozporządzenie w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa artystycznego]

W rozporządzeniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa artystycznego (Dz. U. poz. 717 oraz z 2022 r. poz. 1996) załącznik otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

§ 2. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego: P. Gliński


1) Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego kieruje działem administracji rządowej - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 października 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Dz. U. poz. 1951).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 655, 1079, 1116, 1383, 1700, 1730 i 2089 oraz z 2023 r. poz. 185.

Załącznik 1. [KLASYFIKACJA ZAWODÓW SZKOLNICTWA ARTYSTYCZNEGO]

Załącznik do rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
z dnia 21 marca 2023 r. (Dz. U. poz. 694)

KLASYFIKACJA ZAWODÓW SZKOLNICTWA ARTYSTYCZNEGO

Nazwa zawodu

Symbol

cyfrowy

ustalony

w klasyfikacji

zawodów

i specjalności

na potrzeby

rynku pracy

Poziom Polskiej

Ramy Kwalifikacji dla

kwalifikacji

pełnej, o której

mowa w art. 8

pkt 6 ustawy

z dnia 22 grudnia

2015 r.

o Zintegrowanym

Systemie

Kwalifikacji

(Dz. U. z 2020 r.

poz. 226)

Typ szkoły artystycznej

Specjalność/specjalizacja

1

2

3

4

5

Plastyk

343204

V

liceum sztuk

plastycznych,

szkoła policealna

plastyczna

fotografia i film / animacja filmowa

fotografia i film / animacja komputerowa

fotografia i film / fotografia artystyczna

fotografia i film / realizacja obrazu filmowego

fotografia i film / realizacje intermedialne

formy rzeźbiarskie / ceramika artystyczna

formy rzeźbiarskie / kowalstwo artystyczne i metaloplastyka

formy rzeźbiarskie / snycerstwo

formy rzeźbiarskie / szkło artystyczne

formy rzeźbiarskie / techniki rzeźbiarskie

projektowanie użytkowe / jubilerstwo

projektowanie użytkowe / lutnictwo artystyczne

projektowanie użytkowe / meblarstwo artystyczne

projektowanie użytkowe / projektowanie przestrzeni

projektowanie użytkowe / projektowanie ubioru

projektowanie użytkowe / projektowanie zabawek

projektowanie użytkowe / tkanina artystyczna

projektowanie użytkowe / wzornictwo artystyczne

techniki graficzne / projektowanie graficzne

techniki graficzne / publikacje multimedialne

techniki graficzne / techniki druku artystycznego

techniki malarskie / tradycyjne techniki malarskie i pozłotnicze

techniki malarskie / mural

techniki malarskie / witraż

techniki renowacyjne / renowacja elementów architektury

techniki renowacyjne / renowacja mebli i wyrobów snycerskich

techniki scenograficzne / charakteryzacja i wizaż

techniki scenograficzne / modelatorstwo i dekoratorstwo

techniki scenograficzne / projektowanie kostiumu scenicznego

Aktor cyrkowy

343502

V

szkoła sztuki cyrkowej

 

Aktor scen muzycznych

343601

V

szkoła policealna muzyczna

wokalno-aktorska

wokalno-baletowa

Muzyk

343602

V

szkoła muzyczna

II stopnia,

ogólnokształcąca

szkoła muzyczna

II stopnia

instrumentalistyka / gra na: akordeonie, altówce, fagocie, flecie, fortepianie, gitarze, harfie, klarnecie, klawesynie, kontrabasie, oboju, organach, perkusji, puzonie, sakshornie, saksofonie, skrzypcach, trąbce, tubie, waltorni, wiolonczeli

szkoła muzyczna

II stopnia, ogólnokształcąca szkoła muzyczna

instrumentalistyka jazzowa / gra na: akordeonie jazzowym, flecie jazzowym, fortepianie jazzowym, gitarze jazzowej, gitarze basowej jazzowej, klarnecie jazzowym, kontrabasie jazzowym, perkusji

II stopnia, szkoła policealna muzyczna

jazzowej, puzonie jazzowym, saksofonie jazzowym, skrzypcach jazzowych, trąbce jazzowej, wibrafonie jazzowym

wokalistyka

wokalistyka jazzowa

szkoła muzyczna

II stopnia,

ogólnokształcąca

szkoła muzyczna

II stopnia

rytmika

ogólnokształcąca

szkoła muzyczna

II stopnia

lutnictwo

szkoła muzyczna

II stopnia,

ogólnokształcąca

szkoła muzyczna

II stopnia

teoria muzyki / podstawy kompozycji

teoria muzyki / podstawy dyrygowania

teoria muzyki / podstawy muzykologii

Tancerz

343701

VI

ogólnokształcąca

szkoła baletowa,

szkoła sztuki

tańca

 

 

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2023-04-13
  • Data wejścia w życie: 2023-04-28
  • Data obowiązywania: 2023-04-28

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA