REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2023 poz. 1004

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA KLIMATU I ŚRODOWISKA1)

z dnia 3 kwietnia 2023 r.

w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Komorów (PLH120055)

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2022 r. poz. 916, 1726, 2185 i 2375) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Wyznaczenie specjalnego obszaru ochrony siedlisk]

1. Wyznacza się specjalny obszar ochrony siedlisk Komorów (PLH1200552)), obejmujący obszar 4,91 ha, położony w województwie małopolskim.

2. Granica obszaru, o którym mowa w ust. 1, w postaci wykazu współrzędnych punktów załamania granicy, jest określona w załączniku nr 1 do rozporządzenia.

§ 2. [Mapa obszzaru]

Mapa obszaru, o którym mowa w § 1, jest określona w załączniku nr 2 do rozporządzenia.

§ 3. [Cel wyznaczenia obszaru]

Obszar, o którym mowa w § 1, wyznacza się w celu:

1) trwałej ochrony siedlisk przyrodniczych lub

2) odtworzenia właściwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych

- w stosunku do przedmiotów ochrony.

§ 4. [Przedmiot ochrony]

Przedmiotem ochrony na obszarze, o którym mowa w § 1, są siedliska przyrodnicze określone w załączniku nr 3 do rozporządzenia.

§ 5. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Klimatu i Środowiska: A. Moskwa


1) Minister Klimatu i Środowiska kieruje działem administracji rządowej - środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 października 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Klimatu i Środowiska (Dz. U. poz. 1949).

2) Kod obszaru został określony zgodnie z decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2023/244 z dnia 26 stycznia 2023 r. w sprawie przyjęcia szesnastego zaktualizowanego wykazu terenów mających znaczenie dla Wspólnoty składających się na kontynentalny region biogeograficzny (notyfikowaną jako dokument nr C(2023) 607) (Dz. Urz. UE L 36 z 07.02.2023, str. 384).

Załącznik 1. [GRANICA SPECJALNEGO OBSZARU OCHRONY SIEDLISK KOMORÓW (PLH120055)]

Załączniki do rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska
z dnia 3 kwietnia 2023 r. (Dz. U. poz. 1004)

Załącznik nr 1

GRANICA SPECJALNEGO OBSZARU OCHRONY SIEDLISK KOMORÓW (PLH120055)

Numer punktu załamania granicy

Współrzędne punktów załamania granicy (PL-1992)1)

X

Y

1

2

3

1

275921,76

572384,78

2

275917,74

572392,10

3

275922,49

572398,32

4

275913,35

572411,12

5

275906,40

572409,66

6

275903,83

572412,95

7

275902,37

572430,15

8

275900,54

572432,71

9

275895,79

572433,44

10

275884,44

572430,88

11

275878,22

572430,15

12

275868,34

572439,29

13

275859,56

572451,73

14

275858,83

572458,32

15

275856,27

572459,78

16

275848,95

572464,91

17

275839,44

572469,66

18

275832,49

572475,15

19

275833,95

572479,18

20

275831,02

572482,47

21

275824,44

572484,30

22

275818,58

572489,05

23

275817,85

572496,37

24

275823,34

572502,59

25

275810,53

572531,50

26

275805,41

572539,91

27

275796,63

572543,94

28

275788,22

572539,91

29

275784,19

572541,01

30

275767,36

572570,65

31

275749,43

572595,16

32

275744,31

572601,02

33

275730,77

572601,02

34

275724,19

572601,38

35

275722,72

572605,04

36

275723,82

572607,97

37

275732,60

572617,48

38

275725,65

572630,29

39

275721,62

572643,82

40

275721,99

572650,78

41

275726,38

572658,09

42

275732,97

572663,95

43

275722,72

572661,02

44

275701,50

572655,17

45

275677,72

572651,14

46

275664,18

572649,31

47

275653,94

572664,68

48

275648,81

572663,22

49

275641,49

572662,12

50

275636,01

572663,95

51

275626,49

572687,73

52

275626,13

572696,15

53

275629,42

572698,71

54

275626,49

572702,37

55

275620,64

572703,10

56

275616,61

572706,76

57

275616,98

572713,34

58

275621,74

572720,29

59

275631,62

572723,95

60

275617,35

572739,69

61

275607,47

572735,66

62

275601,25

572734,20

63

275597,59

572737,12

64

275594,30

572752,49

65

275593,20

572774,81

66

275597,22

572785,42

67

275606,37

572793,47

68

275597,95

572817,25

69

275563,56

572807,74

70

275571,25

572796,40

71

275577,10

572788,35

72

275579,29

572781,40

73

275577,83

572772,98

74

275570,51

572763,83

75

275566,85

572758,35

76

275567,95

572753,96

77

275568,68

572751,76

78

275574,33

572740,45

79

275577,83

572729,08

80

275582,95

572710,05

81

275585,28

572697,75

82

275588,19

572685,01

83

275591,99

572668,47

84

275594,22

572661,32

85

275598,02

572656,40

86

275604,06

572653,71

87

275608,98

572652,37

88

275612,55

572647,90

89

275616,13

572639,86

90

275628,65

572632,03

91

275635,80

572624,21

92

275644,97

572608,11

93

275651,90

572594,70

94

275659,27

572584,64

95

275665,98

572576,82

96

275673,36

572568,77

97

275681,41

572565,19

98

275690,79

572562,51

99

275698,17

572558,04

100

275706,89

572551,33

101

275713,60

572543,28

102

275717,40

572533,89

103

275718,51

572524,51

104

275719,86

572514,89

105

275722,31

572507,29

106

275727,23

572495,00

107

275734,61

572482,26

108

275739,75

572474,21

109

275748,47

572470,41

110

275757,19

572465,71

111

275763,67

572461,02

112

275767,25

572455,21

113

275769,93

572447,38

114

275773,95

572434,42

115

275779,54

572420,56

116

275782,22

572413,85

117

275786,70

572407,14

118

275794,07

572402,00

119

275810,61

572388,59

120

275819,56

572380,09

121

275826,71

572366,23

122

275831,63

572350,14

123

275836,10

572336,73

124

275842,36

572325,55

125

275850,41

572316,61

126

275859,35

572310,35

127

275871,42

572306,32

128

275881,26

572301,85

129

275886,62

572297,38

130

275888,86

572288,89

131

275889,75

572277,26

132

275892,43

572267,43

133

275898,69

572257,59

134

275905,40

572248,20

135

275910,32

572239,71

136

275912,55

572233,00

137

275912,49

572228,72

138

275919,65

572232,14

139

275935,82

572235,87

140

275950,44

572236,49

141

275964,12

572236,49

142

275975,63

572235,56

143

275983,41

572235,56

144

275991,80

572235,87

145

275998,33

572238,67

146

276005,49

572239,60

147

276010,78

572240,53

148

276011,40

572246,75

149

276015,44

572254,22

150

276020,42

572261,68

151

276012,50

572276,84

152

276010,31

572292,21

153

276001,16

572292,94

154

275990,18

572292,57

155

275981,40

572299,53

156

275972,26

572307,94

157

275958,69

572330,31

158

275945,18

572365,75

159

275934,93

572378,56

160

275925,79

572385,87

161

275921,76

572384,781) Układ współrzędnych płaskich prostokątnych PL-1992 jest jednym z układów tworzących państwowy system odniesień przestrzennych, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 3 ust. 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2021 r. poz. 1990, z 2022 r. poz. 1846 i 2185 oraz z 2023 r. poz. 803).

Załącznik 2. [MAPA SPECJALNEGO OBSZARU OCHRONY SIEDLISK KOMORÓW (PLH120055)]

Załącznik nr 2

MAPA SPECJALNEGO OBSZARU OCHRONY SIEDLISK KOMORÓW (PLH120055)

Załącznik 3. [SIEDLISKA PRZYRODNICZE BĘDĄCE PRZEDMIOTEM OCHRONY NA SPECJALNYM OBSZARZE OCHRONY SIEDLISK KOMORÓW (PLH120055)]

Załącznik nr 3

SIEDLISKA PRZYRODNICZE BĘDĄCE PRZEDMIOTEM OCHRONY NA SPECJALNYM OBSZARZE OCHRONY SIEDLISK KOMORÓW (PLH120055)

Lp.

Kod1)

Nazwa

1

6210

Murawy kserotermiczne (Festuco-Brometea i ciepłolubne murawy z Asplenion septentrionalis Festucion pallentis)1) Kody siedlisk są zgodne z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 13 kwietnia 2010 r. w sprawie siedlisk przyrodniczych oraz gatunków będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, a także kryteriów wyboru obszarów kwalifikujących się do uznania lub wyznaczenia jako obszary Natura 2000 (Dz. U. z 2014 r. poz. 1713).

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2023-05-25
  • Data wejścia w życie: 2023-06-09
  • Data obowiązywania: 2023-06-09
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA