REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2023 poz. 1013

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA KLIMATU I ŚRODOWISKA1)

z dnia 3 kwietnia 2023 r.

w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Na Policy (PLH120012)

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2022 r. poz. 916, 1726, 2185 i 2375) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Specjalny obszar ochrony siedlisk Na Policy]

1. Wyznacza się specjalny obszar ochrony siedlisk Na Policy (PLH1200122)), obejmujący obszar 765,75 ha, położony w województwie małopolskim.

2. Granica obszaru, o którym mowa w ust. 1, w postaci wykazu współrzędnych punktów załamania granicy, jest określona w załączniku nr 1 do rozporządzenia.

§ 2. [Mapa obszaru]

Mapa obszaru, o którym mowa w § 1, jest określona w załączniku nr 2 do rozporządzenia.

§ 3. [Cel wyznaczenia obszaru]

Obszar, o którym mowa w § 1, wyznacza się w celu:

1) trwałej ochrony:

a) siedlisk przyrodniczych,

b) populacji zagrożonych wyginięciem gatunków roślin,

c) populacji zagrożonych wyginięciem gatunków zwierząt innych niż ptaki lub

2) odtworzenia właściwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych lub właściwego stanu ochrony gatunków, o których mowa w pkt 1 lit. b lub c

- w stosunku do przedmiotów ochrony.

§ 4. [Przedmiot ochrony]

Przedmiotem ochrony na obszarze, o którym mowa w § 1, są:

1) siedliska przyrodnicze określone w załączniku nr 3 do rozporządzenia;

2) gatunki roślin, określone w załączniku nr 4 do rozporządzenia, oraz ich siedliska;

3) gatunki zwierząt innych niż ptaki, określone w załączniku nr 5 do rozporządzenia, oraz ich siedliska.

§ 5. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Klimatu i Środowiska: A. Moskwa


1) Minister Klimatu i Środowiska kieruje działem administracji rządowej - środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 października 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Klimatu i Środowiska (Dz. U. poz. 1949).

2) Kod obszaru został określony zgodnie z decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2023/243 z dnia 26 stycznia 2023 r. w sprawie przyjęcia szesnastego zaktualizowanego wykazu terenów mających znaczenie dla Wspólnoty składających się na alpejski region biogeograficzny (notyfikowaną jako dokument nr C(2023) 598) (Dz. Urz. UE L 36 z 07.02.2023, str. 304).

Załącznik 1. [GRANICA SPECJALNEGO OBSZARU OCHRONY SIEDLISK NA POLICY (PLH120012)]

Załączniki do rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska
z dnia 3 kwietnia 2023 r. (Dz. U. poz. 1013)

Załącznik nr 1

GRANICA SPECJALNEGO OBSZARU OCHRONY SIEDLISK NA POLICY (PLH120012)

Numer punktu załamania granicy

Współrzędne punktów załamania granicy (PL-1992)1)

X

Y

1

197109,46

544647,15

2

197106,23

544665,74

3

197111,89

544680,29

4

197120,78

544707,77

5

197007,63

544787,37

6

196968,24

544813,36

7

196889,15

544819,59

8

196887,91

544843,10

9

196875,01

544875,83

10

196886,92

544897,65

11

196852,20

544983,93

12

196861,93

545093,34

13

196877,89

545227,38

14

196935,34

545310,36

15

196928,95

545447,60

16

196909,80

545588,03

17

196887,46

545709,31

18

196877,89

545821,01

19

196886,14

546044,41

20

196889,73

546125,66

21

196903,39

546173,83

22

196925,68

546214,10

23

196913,62

546217,86

24

196938,48

546256,44

25

196941,91

546288,16

26

196942,77

546345,61

27

196945,34

546391,05

28

197005,55

546478,47

29

197030,23

546513,81

30

197043,32

546542,04

31

197041,25

546570,96

32

197037,81

546608,14

33

197029,55

546645,32

34

197023,35

546690,08

35

197018,53

546719,69

36

197040,66

546800,82

37

197042,28

546813,26

38

197041,73

546824,35

39

197034,01

546839,94

40

197028,28

546842,14

41

197031,25

546846,66

42

197034,34

546851,38

43

197043,30

546865,05

44

197010,66

546925,66

45

197010,16

546932,80

46

196994,87

547133,93

47

196976,13

547380,56

48

196852,92

547415,08

49

196790,10

547447,32

50

196760,87

547462,32

51

196723,38

547481,56

52

196505,12

547589,13

53

196376,81

547659,35

54

196287,45

547688,07

55

196217,24

547665,73

56

196127,87

547627,43

57

196083,19

547592,33

58

195997,02

547547,64

59

195900,44

547491,73

60

195821,58

547414,89

61

195791,10

547387,31

62

195792,02

547067,89

63

195803,03

547014,66

64

195826,05

546997,58

65

195876,72

546930,02

66

195933,02

546862,46

67

195949,90

546791,15

68

195934,89

546740,48

69

195938,64

546672,93

70

195961,16

546579,10

71

195961,16

546513,42

72

195955,53

546447,73

73

195934,89

546400,82

74

195865,46

546361,41

75

195811,04

546335,14

76

195779,13

546320,12

77

195743,48

546312,62

78

195711,58

546308,87

79

195654,96

546321,35

80

195528,98

546226,20

81

195529,45

546221,82

82

195530,22

546213,04

83

195530,99

546203,97

84

195535,30

546152,70

85

195539,82

546081,91

86

195544,10

546044,81

87

195547,07

546003,24

88

195550,82

545958,27

89

195543,38

545908,04

90

195539,90

545884,80

91

195535,40

545818,44

92

195526,38

545769,39

93

195527,42

545713,90

94

195525,37

545680,32

95

195521,57

545678,89

96

195496,25

545533,03

97

195523,60

545370,96

98

195521,57

545312,21

99

195506,38

545266,63

100

195474,81

545272,71

101

195474,81

545303,10

102

195349,38

545288,92

103

195203,52

545189,65

104

195155,91

545145,90

105

195139,71

545114,70

106

195135,65

545082,28

107

195144,77

545060,00

108

195175,16

545032,65

109

195195,42

545019,48

110

195210,61

545012,39

111

195226,82

544997,20

112

195233,91

544982,00

113

195233,91

544967,82

114

195225,80

544955,67

115

195216,69

544941,49

116

195196,43

544922,24

117

195176,17

544907,05

118

195114,38

544869,57

119

195060,68

544834,45

120

195064,18

544833,67

121

195078,82

544831,52

122

195083,09

544830,90

123

195129,48

544824,11

124

195215,20

544798,59

125

195265,16

544769,11

126

195326,60

544719,34

127

195324,93

544715,19

128

195304,75

544648,14

129

195252,90

544453,80

130

195221,90

544287,88

131

195220,26

544275,03

132

195213,13

544259,08

133

195170,25

544087,50

134

195143,77

543996,82

135

195130,11

543908,20

136

195121,90

543851,74

137

195114,49

543800,71

138

195133,61

543666,16

139

195133,88

543664,18

140

195140,70

543611,92

141

195140,00

543567,86

142

195139,00

543507,14

143

195153,91

543471,73

144

195154,68

543469,89

145

195164,37

543446,88

146

195181,15

543407,26

147

195183,47

543402,83

148

195196,33

543378,27

149

195216,35

543302,85

150

195234,33

543199,54

151

195237,95

543171,21

152

195252,92

543054,12

153

195294,97

542929,09

154

195328,75

542835,26

155

195353,14

542752,69

156

195385,05

542641,97

157

195407,56

542544,39

158

195454,65

542367,47

159

195497,72

542365,60

160

195540,83

542353,31

161

195587,28

542345,76

162

195636,33

542328,71

163

195699,32

542292,78

164

195774,30

542240,68

165

195837,65

542186,02

166

195958,14

542064,29

167

196026,46

541966,16

168

196061,24

541890,39

169

196064,97

541825,80

170

196076,15

541774,87

171

196098,50

541740,09

172

196155,64

541697,85

173

196229,30

541683,50

174

196339,49

541643,20

175

196420,43

541619,39

176

196497,30

541703,31

177

196486,37

541779,82

178

196573,81

541883,65

179

196628,49

541972,61

180

196622,99

541987,49

181

196656,31

542071,80

182

196643,01

542204,87

183

196652,74

542236,23

184

196664,59

542309,53

185

196638,35

542619,73

186

196642,57

542647,15

187

196687,91

542738,87

188

196682,05

542785,79

189

196649,08

542820,28

190

196588,38

542884,58

191

196553,31

542919,99

192

196504,44

542973,78

193

196519,16

543211,67

194

196541,02

543260,85

195

196535,55

543424,80

196

196464,51

543517,71

197

196420,79

543605,15

198

196420,79

543790,96

199

196475,44

543851,08

200

196666,72

543905,73

201

196825,20

544042,36

202

196852,53

544162,59

203

196939,97

544217,24

204

197016,48

544271,89

205

197071,13

544304,68

206

197125,78

544419,45

207

197131,25

544479,56

208

197130,10

544582,96

209

197117,54

544625,33

210

197114,94

544632,38

211

197109,46

544647,15
1) Układ współrzędnych płaskich prostokątnych PL-1992 jest jednym z układów tworzących państwowy system odniesień przestrzennych, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 3 ust. 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2021 r. poz. 1990, z 2022 r. poz. 1846 i 2185 oraz z 2023 r. poz. 803).


Załącznik 2. [MAPA SPECJALNEGO OBSZARU OCHRONY SIEDLISK NA POLICY (PLH120012)]

Załącznik nr 2

MAPA SPECJALNEGO OBSZARU OCHRONY SIEDLISK NA POLICY (PLH120012)Załącznik 3. [SIEDLISKA PRZYRODNICZE BĘDĄCE PRZEDMIOTEM OCHRONY NA SPECJALNYM OBSZARZE OCHRONY SIEDLISK NA POLICY (PLH120012)]

Załącznik nr 3

SIEDLISKA PRZYRODNICZE BĘDĄCE PRZEDMIOTEM OCHRONY NA SPECJALNYM OBSZARZE OCHRONY SIEDLISK NA POLICY (PLH120012)

Lp.

Kod1)

Nazwa

1

6430

Ziołorośla górskie (Adenostylion alliariae) i ziołorośla nadrzeczne (Convolvuletalia sepium)

2

9110

Kwaśne buczyny (Luzulo-Fagetum)

3

9130

Żyzne buczyny (Dentario glandulosae Fagenion, Galio odorati-Fagenion)

4

9180

Jaworzyny i lasy klonowo-lipowe na stokach i zboczach (Tilio plathyphyllis-Acerion pseudoplatani)

5

9410

Górskie bory świerkowe (Piceion abietis, część - zbiorowiska górskie)1) Kody siedlisk są zgodne z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 13 kwietnia 2010 r. w sprawie siedlisk przyrodniczych oraz gatunków będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, a także kryteriów wyboru obszarów kwalifikujących się do uznania lub wyznaczenia jako obszary Natura 2000 (Dz. U. z 2014 r. poz. 1713).


Załącznik 4. [GATUNKI ROŚLIN BĘDĄCE PRZEDMIOTEM OCHRONY NA SPECJALNYM OBSZARZE OCHRONY SIEDLISK NA POLICY (PLH120012)]

Załącznik nr 4

GATUNKI ROŚLIN BĘDĄCE PRZEDMIOTEM OCHRONY NA SPECJALNYM OBSZARZE OCHRONY SIEDLISK NA POLICY (PLH120012)

Lp.

Nazwa polska

Nazwa naukowa

1

tojad morawski

Aconitum firmum moravicum

Załącznik 5. [GATUNKI ZWIERZĄT INNYCH NIŻ PTAKI, BĘDĄCE PRZEDMIOTEM OCHRONY NA SPECJALNYM OBSZARZE OCHRONY SIEDLISK NA POLICY (PLH120012)]

Załącznik nr 5

GATUNKI ZWIERZĄT INNYCH NIŻ PTAKI, BĘDĄCE PRZEDMIOTEM OCHRONY NA SPECJALNYM OBSZARZE OCHRONY SIEDLISK NA POLICY (PLH120012)

Lp.

Nazwa polska

Nazwa naukowa

Populacja objęta ochroną

1

biegacz urozmaicony

Carabus variolosus

osiadła

2

niedźwiedź brunatny

Ursus arctos

migrująca

3

ryś

Lynx lynx

osiadła

4

sichrawa karpacka

Pseudogaurotina excellens

osiadła

5

wilk

Canis lupus

migrująca

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2023-05-26
  • Data wejścia w życie: 2023-06-10
  • Data obowiązywania: 2023-06-10
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA