REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2023 poz. 1036

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI

z dnia 22 maja 2023 r.

zmieniające rozporządzenie - Regulamin urzędowania sądów powszechnych

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 41 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 217, z 2022 r. poz. 2642 oraz z 2023 r. poz. 289, 614 i 1030) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Regulamin urzędowania sądów powszechnych]

W rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 czerwca 2019 r. - Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2514 i 2822) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 30 w ust. 1 pkt 11 otrzymuje brzmienie:

„11) wykonuje zadania wynikające z ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny (Dz. U. poz. 2305 oraz z 2023 r. poz. 347 i 641);";

2) w § 74 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Jeżeli akta sprawy prowadzone są w systemie teleinformatycznym, w aktach zamieszcza się raport z losowania, chyba że informacja o przydzieleniu sprawy jest przekazywana automatycznie z SLPS.";

3) w § 391a w ust. 1 po wyrazach „nie później niż w terminie 7 dni od dnia wydania tego wyroku" dodaje się przecinek;

4) w § 398 w ust. 2 po wyrazie „Policji" skreśla się przecinek;

5) w § 414 w ust. 3 zdanie drugie otrzymuje brzmienie:

„W przypadku, o którym mowa w art. 79 § 1a K.k.w., do wezwania do stawienia się skazanego w areszcie śledczym położonym najbliżej miejsca jego stałego pobytu załącza się odpis postanowienia zarządzającego wykonanie warunkowo zawieszonej kary lub odwołującego warunkowe przedterminowe zwolnienie.".

§ 2. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Sprawiedliwości: Z. Ziobro

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2023-05-31
  • Data wejścia w życie: 2023-06-15
  • Data obowiązywania: 2023-06-15

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA