REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2023 poz. 1779

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA KLIMATU I ŚRODOWISKA1)

z dnia 27 lipca 2023 r.

w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Ostoja Gaj (PLH260027)

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2023 r. poz. 1336 i 1688) zarządza się, co następuje:

§ 1.

1. Wyznacza się specjalny obszar ochrony siedlisk Ostoja Gaj (PLH2600272)), obejmujący obszar 468,20 ha, położony w województwie świętokrzyskim, składający się z dwóch powiązanych funkcjonalnie enklaw.

2. Granica obszaru, o którym mowa w ust. 1, w postaci wykazu współrzędnych punktów załamania granicy, jest określona w załączniku nr 1 do rozporządzenia.

§ 2.

Mapa obszaru, o którym mowa w § 1, jest określona w załączniku nr 2 do rozporządzenia.

§ 3.

Obszar, o którym mowa w § 1, wyznacza się w celu:

1) trwałej ochrony siedlisk przyrodniczych lub

2) odtworzenia właściwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych

- w stosunku do przedmiotów ochrony.

§ 4.

Przedmiotem ochrony na obszarze, o którym mowa w § 1, są siedliska przyrodnicze określone w załączniku nr 3 do rozporządzenia.

§ 5.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Klimatu i Środowiska: A. Moskwa


1) Minister Klimatu i Środowiska kieruje działem administracji rządowej - środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 października 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Klimatu i Środowiska (Dz. U. poz. 1949).

2) Kod obszaru został określony zgodnie z decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2023/244 z dnia 26 stycznia 2023 r. w sprawie przyjęcia szesnastego zaktualizowanego wykazu terenów mających znaczenie dla Wspólnoty składających się na kontynentalny region biogeograficzny (notyfikowaną jako dokument nr C(2023) 607) (Dz. Urz. UE L 36 z 07.02.2023, str. 384).

Załącznik 1. [GRANICA SPECJALNEGO OBSZARU OCHRONY SIEDLISK OSTOJA GAJ (PLH260027)]

Załączniki do rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska
z dnia 27 lipca 2023 r. (Dz. U. poz. 1779)

Załącznik nr 1

GRANICA SPECJALNEGO OBSZARU OCHRONY SIEDLISK OSTOJA GAJ (PLH260027)1)

1) granica pierwszej enklawy obszaru

Numer punktu załamania granicy

Współrzędne punktów załamania granicy (PL-1992)2)

X

Y

1

2

3

1

305662,48

590311,55

2

305540,80

590473,92

3

305473,02

590564,36

4

305482,01

590725,38

5

305504,58

591125,18

6

305510,13

591234,83

7

305519,96

591427,79

8

305529,81

591620,80

9

305535,00

591722,32

10

305539,11

591801,84

11

305536,60

591858,80

12

305533,19

591936,04

13

305531,34

592000,30

14

305528,59

592095,90

15

305376,45

592057,48

16

304942,57

591945,94

17

304621,12

591863,77

18

304665,09

591676,75

19

304698,45

591536,44

20

304704,14

591510,06

21

304560,01

591472,21

22

304495,48

591455,41

23

304329,66

591413,33

24

304340,42

591335,74

25

304346,39

591315,16

26

304362,68

591253,72

27

304325,10

591240,86

28

304274,07

591225,99

29

304222,24

591210,21

30

304160,33

591190,78

31

304124,74

591181,91

32

304096,77

591175,69

33

304081,35

591236,41

34

304057,86

591328,92

35

303775,95

591255,24

36

303679,17

591229,71

37

303509,89

591185,82

38

303457,60

591172,30

39

303290,44

591129,08

40

303398,63

590712,24

41

303403,94

590692,24

42

303453,78

590503,71

43

303488,57

590364,77

44

303506,38

590293,66

45

303537,98

590170,93

46

303672,28

590239,98

47

303709,58

590259,16

48

303908,55

590360,67

49

304058,51

590435,35

50

304123,35

590468,01

51

304176,74

590494,90

52

304258,86

590535,15

53

304262,09

590537,89

54

304276,10

590549,81

55

304308,30

590438,81

56

304331,37

590359,14

57

304358,20

590286,74

58

304402,44

590167,42

59

304447,41

590046,17

60

304674,59

590041,39

61

304915,56

590035,24

62

305089,48

590030,50

63

305373,41

590232,74

64

305383,97

590240,26

65

305393,09

590239,39

66

305392,74

590236,33

67

305392,76

590235,30

68

305393,63

590230,76

69

305398,54

590211,96

70

305462,12

590243,46

71

305477,64

590223,95

72

305504,71

590236,29

73

305485,60

590262,56

74

305496,25

590287,83

75

305546,29

590228,18

76

305662,48

590311,55

2) granica drugiej enklawy obszaru

Numer punktu załamania granicy

Współrzędne punktów załamania granicy (PL-1992)2)

X

Y

1

2

3

1

312423,71

590536,57

2

312311,34

590500,39

3

312083,95

590427,34

4

311968,02

590390,58

5

311998,95

589915,42

6

312005,58

589809,77

7

312025,37

589637,06

8

312029,79

589588,05

9

312027,68

589580,86

10

312024,72

589570,75

11

312030,67

589545,41

12

312061,83

589486,71

13

312113,10

589390,69

14

312133,74

589352,06

15

312129,73

589350,30

16

312154,12

589304,13

17

312110,96

589283,96

18

312096,94

589280,54

19

312148,08

589109,69

20

312151,31

589110,69

21

312170,01

589114,56

22

312268,55

589115,57

23

312408,37

589111,44

24

312541,49

589108,32

25

312750,45

589103,38

26

312971,33

589097,52

27

313152,94

589090,64

28

313547,82

589082,36

29

313530,27

589128,56

30

313494,17

589278,09

31

313488,58

589278,27

32

313472,29

589278,19

33

313455,36

589321,98

34

313353,12

589587,10

35

313304,96

589711,90

36

313299,89

589724,79

37

313272,89

589793,25

38

313228,36

589918,41

39

313211,64

589962,33

40

313188,91

590022,15

41

313175,88

590055,41

42

313141,01

590144,22

43

313105,52

590236,59

44

313067,93

590334,27

45

313012,94

590479,28

46

312950,69

590641,61

47

312929,05

590697,71

48

312740,67

590639,51

49

312423,71

590536,571) Specjalny obszar ochrony siedlisk Ostoja Gaj (PLH260027) składa się z dwóch powiązanych funkcjonalnie enklaw.

2) Układ współrzędnych płaskich prostokątnych PL-1992 jest jednym z układów tworzących państwowy system odniesień przestrzennych, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 3 ust. 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2023 r. poz. 1752, 1615, 1688 i 1762).

Załącznik 2. [MAPA SPECJALNEGO OBSZARU OCHRONY SIEDLISK OSTOJA GAJ (PLH260027)]

Załącznik nr 2

MAPA SPECJALNEGO OBSZARU OCHRONY SIEDLISK OSTOJA GAJ (PLH260027)


Załącznik 3. [SIEDLISKA PRZYRODNICZE BĘDĄCE PRZEDMIOTEM OCHRONY NA SPECJALNYM OBSZARZE OCHRONY SIEDLISK OSTOJA GAJ (PLH260027)]

Załącznik nr 3

SIEDLISKA PRZYRODNICZE BĘDĄCE PRZEDMIOTEM OCHRONY NA SPECJALNYM OBSZARZE OCHRONY SIEDLISK OSTOJA GAJ (PLH260027)

Lp.

Kod1)

Nazwa

1

9170

Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum)

2

91I0

Ciepłolubne dąbrowy (Quercetalia pubescenti petraeae)


1) Kody siedlisk są zgodne z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 13 kwietnia 2010 r. w sprawie siedlisk przyrodniczych oraz gatunków będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, a także kryteriów wyboru obszarów kwalifikujących się do uznania lub wyznaczenia jako obszary Natura 2000 (Dz. U. z 2014 r. poz. 1713).

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2023-09-04
  • Data wejścia w życie: 2023-09-19
  • Data obowiązywania: 2023-09-19
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA