REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2023 poz. 1866

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA KLIMATU I ŚRODOWISKA1)

z dnia 27 lipca 2023 r.

w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Polany Puszczy Bolimowskiej (PLH100028)

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2023 r. poz. 1336 i 1688) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Wyznaczenie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Polany Puszczy Bolimowskiej]

1. Wyznacza się specjalny obszar ochrony siedlisk Polany Puszczy Bolimowskiej (PLH1000282)), obejmujący obszar 134,10 ha, położony w województwie łódzkim, składający się z pięciu powiązanych funkcjonalnie enklaw.

2. Granica obszaru, o którym mowa w ust. 1, w postaci wykazu współrzędnych punktów załamania granicy, jest określona w załączniku nr 1 do rozporządzenia.

§ 2. [Mapa specjalnego obszaru ochrony siedlisk]

Mapa obszaru, o którym mowa w § 1, jest określona w załączniku nr 2 do rozporządzenia.

§ 3. [Cel wyznaczenia specjalnego obszaru ochrony siedlisk]

Obszar, o którym mowa w § 1, wyznacza się w celu:

1) trwałej ochrony:

a) siedlisk przyrodniczych,

b) populacji zagrożonych wyginięciem gatunków roślin,

c) populacji zagrożonych wyginięciem gatunków zwierząt innych niż ptaki lub

2) odtworzenia właściwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych lub właściwego stanu ochrony gatunków, o których mowa w pkt 1 lit. b lub c

- w stosunku do przedmiotów ochrony.

§ 4. [Przedmiot ochrony na specjalnym obszarze ochrony siedlisk]

Przedmiotem ochrony na obszarze, o którym mowa w § 1, są:

1) siedliska przyrodnicze określone w załączniku nr 3 do rozporządzenia;

2) gatunki roślin, określone w załączniku nr 4 do rozporządzenia, oraz ich siedliska;

3) gatunki zwierząt innych niż ptaki, określone w załączniku nr 5 do rozporządzenia, oraz ich siedliska.

§ 5. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Klimatu i Środowiska: A. Moskwa


1) Minister Klimatu i Środowiska kieruje działem administracji rządowej - środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 października 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Klimatu i Środowiska (Dz. U. poz. 1949).

2) Kod obszaru został określony zgodnie z decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2023/244 z dnia 26 stycznia 2023 r. w sprawie przyjęcia szesnastego zaktualizowanego wykazu terenów mających znaczenie dla Wspólnoty składających się na kontynentalny region biogeograficzny (notyfikowaną jako dokument nr C(2023) 607) (Dz. Urz. UE L 36 z 07.02.2023, str. 384).

Załącznik 1. [GRANICA SPECJALNEGO OBSZARU OCHRONY SIEDLISK POLANY PUSZCZY BOLIMOWSKIEJ (PLH100028)1)]

Załączniki do rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska
z dnia 27 lipca 2023 r. (Dz. U. poz. 1866)

Załącznik nr 1

GRANICA SPECJALNEGO OBSZARU OCHRONY SIEDLISK POLANY PUSZCZY BOLIMOWSKIEJ (PLH100028)1)

1) granica pierwszej enklawy obszaru

Numer punktu załamania granicy

Współrzędne punktów załamania granicy (PL-1992)2)

X

Y

1

2

3

1

461335,54

579028,64

2

461256,21

579091,75

3

461194,87

579153,60

4

461138,04

579162,74

5

461171,40

579015,30

6

461142,66

578929,73

7

461048,86

578880,57

8

461027,61

578865,81

9

460979,21

578832,04

10

460930,81

578798,27

11

460899,39

578775,92

12

460882,86

578762,52

13

460866,34

578749,12

14

460843,49

578730,55

15

460801,14

578696,12

16

460782,48

578680,94

17

460755,58

578659,08

18

460711,97

578650,44

19

460664,85

578641,11

20

460652,84

578638,73

21

460499,41

578606,29

22

460505,92

578575,52

23

460517,25

578522,01

24

460526,76

578477,11

25

460533,17

578446,83

26

460614,64

578450,29

27

460655,56

578452,03

28

460681,34

578453,12

29

460692,17

578385,20

30

460730,71

578374,47

31

460769,25

578363,75

32

460846,33

578342,29

33

460886,59

578331,96

34

460964,60

578312,88

35

460992,81

578305,73

36

461117,89

578274,04

37

461141,66

578268,01

38

461165,44

578261,99

39

461185,29

578256,18

40

461205,15

578250,36

41

461235,79

578205,54

42

461251,12

578183,13

43

461266,44

578160,72

44

461294,90

578183,94

45

461289,15

578239,88

46

461283,41

578295,82

47

461281,85

578311,07

48

461279,56

578333,39

49

461277,27

578355,72

50

461279,78

578398,07

51

461282,21

578440,04

52

461284,64

578482,01

53

461286,11

578507,36

54

461287,58

578532,71

55

461285,65

578544,03

56

461283,72

578555,35

57

461281,79

578566,68

58

461279,86

578578,00

59

461279,07

578589,53

60

461278,28

578601,06

61

461276,69

578624,11

62

461272,44

578683,88

63

461271,31

578699,94

64

461276,29

578763,06

65

461278,43

578791,39

66

461294,18

578816,48

67

461350,00

578798,36

68

461380,47

578892,14

69

461456,48

578923,02

70

461558,52

579050,45

71

461522,33

579072,13

72

461425,37

579096,69

73

461335,54

579028,64

2) granica drugiej enklawy obszaru

Numer punktu załamania granicy

Współrzędne punktów załamania granicy (PL-1992)2)

X

Y

1

2

3

1

464285,08

578017,83

2

464168,54

578038,00

3

464124,11

578108,31

4

464277,89

578120,52

5

464276,74

578127,54

6

464143,78

578123,66

7

464144,51

578149,29

8

464106,20

578149,83

9

464075,41

578162,70

10

464044,63

578175,57

11

464037,46

578194,80

12

464001,78

578203,85

13

463982,35

578189,45

14

463958,56

578198,85

15

463936,01

578188,36

16

463928,27

578188,11

17

463914,86

578187,10

18

463904,25

578187,32

19

463872,49

578186,27

20

463835,10

578187,94

21

463817,84

578188,70

22

463797,71

578189,60

23

463787,24

578212,46

24

463768,51

578209,68

25

463786,52

578113,55

26

463789,73

578110,00

27

463792,94

578106,45

28

463792,22

578092,03

29

463791,50

578077,61

30

463786,56

578062,42

31

463827,23

578061,88

32

463911,05

578060,78

33

463963,02

578060,09

34

464022,51

578050,12

35

464082,01

578040,15

36

464107,80

578053,66

37

464141,35

578029,03

38

464162,23

577998,80

39

464201,75

578021,15

40

464214,65

578014,62

41

464209,21

577994,46

42

464280,39

578005,45

43

464285,08

578017,83

3) granica trzeciej enklawy obszaru

Numer punktu załamania granicy

Współrzędne punktów załamania granicy (PL-1992)2)

X

Y

1

2

3

1

464783,19

576081,99

2

464770,85

576148,24

3

464777,08

576196,70

4

464741,12

576230,68

5

464738,75

576213,47

6

464717,94

576216,92

7

464710,57

576180,84

8

464703,20

576144,76

9

464684,13

576098,40

10

464664,82

576076,77

11

464655,93

576081,94

12

464647,04

576087,10

13

464627,42

576106,57

14

464617,61

576116,31

15

464607,80

576126,04

16

464602,18

576159,89

17

464514,28

576179,16

18

464466,11

576190,17

19

464456,80

576199,49

20

464409,79

576210,35

21

464402,25

576209,91

22

464394,17

576204,85

23

464372,53

576195,94

24

464361,67

576193,72

25

464332,62

576191,95

26

464315,43

576186,63

27

464286,79

576188,65

28

464266,10

576192,35

29

464211,37

576202,12

30

464199,54

576209,65

31

464187,71

576217,19

32

464085,66

576245,95

33

464058,74

576253,53

34

464016,47

576259,98

35

464014,43

576250,05

36

463955,33

576217,65

37

463920,23

576223,07

38

463883,17

576242,34

39

463844,89

576270,17

40

463837,38

576284,78

41

463822,73

576297,89

42

463771,60

576288,61

43

463721,62

576279,53

44

463750,51

576254,36

45

463745,01

576237,01

46

463739,61

576233,72

47

463748,54

576218,38

48

463773,87

576174,91

49

463765,39

576162,34

50

463781,66

576140,93

51

463770,80

576110,92

52

463880,26

576055,64

53

463833,84

576000,05

54

463820,88

575954,98

55

463807,93

575909,91

56

463804,83

575899,13

57

463798,45

575884,12

58

463773,29

575824,95

59

463765,40

575806,40

60

463757,52

575787,85

61

463741,75

575750,76

62

463662,71

575783,96

63

463673,96

575716,45

64

463628,27

575695,03

65

463582,57

575673,61

66

463681,27

575551,34

67

463758,84

575638,78

68

463855,35

575635,93

69

463951,86

575633,08

70

463961,91

575658,22

71

463987,68

575647,35

72

464013,46

575636,48

73

464065,01

575614,73

74

464091,96

575601,26

75

464118,91

575587,78

76

464145,87

575574,31

77

464172,82

575560,84

78

464194,67

575415,85

79

464199,09

575401,28

80

464245,06

575369,16

81

464332,83

575307,85

82

464367,10

575298,93

83

464413,11

575343,03

84

464477,96

575403,82

85

464529,02

575378,26

86

464607,59

575326,06

87

464620,62

575402,07

88

464627,90

575444,51

89

464633,65

575478,07

90

464581,99

575487,10

91

464586,63

575500,35

92

464621,82

575600,79

93

464632,64

575631,69

94

464640,11

575674,07

95

464648,23

575720,79

96

464650,97

575739,24

97

464658,60

575790,48

98

464671,33

575822,67

99

464714,09

575783,93

100

464712,29

575812,30

101

464721,59

575837,74

102

464732,53

575868,72

103

464738,00

575884,21

104

464743,47

575899,70

105

464758,74

575931,72

106

464771,20

575953,22

107

464797,08

576007,50

108

464783,19

576081,99

4) granica czwartej enklawy obszaru

Numer punktu załamania granicy

Współrzędne punktów załamania granicy (PL-1992)2)

X

Y

1

2

3

1

465458,53

578153,14

2

465450,12

578185,84

3

465482,50

578190,83

4

465464,51

578203,93

5

465441,29

578213,72

6

465397,19

578232,33

7

465329,88

578260,72

8

465334,65

578288,87

9

465355,12

578302,30

10

465385,84

578313,05

11

465393,49

578322,09

12

465382,11

578356,72

13

465344,89

578469,96

14

465317,69

578459,09

15

465301,20

578458,13

16

465284,71

578457,17

17

465267,65

578464,02

18

465268,97

578456,04

19

465243,04

578468,63

20

465217,11

578481,21

21

465196,45

578488,22

22

465135,33

578508,95

23

465112,99

578516,53

24

465090,65

578524,11

25

465080,67

578527,50

26

465075,21

578530,92

27

465069,76

578534,33

28

465038,76

578529,53

29

465007,77

578524,72

30

465014,69

578517,68

31

465021,61

578510,64

32

465004,77

578487,58

33

464983,15

578485,47

34

464961,52

578483,37

35

464948,03

578482,05

36

464934,54

578480,73

37

464926,41

578479,94

38

464918,28

578479,15

39

464916,60

578471,99

40

464914,93

578464,83

41

464903,68

578462,79

42

464898,30

578469,23

43

464890,31

578478,78

44

464883,38

578478,53

45

464876,46

578478,29

46

464862,61

578477,80

47

464863,13

578470,28

48

464863,65

578462,76

49

464853,05

578462,47

50

464842,45

578462,19

51

464836,03

578459,28

52

464829,62

578456,38

53

464823,86

578460,66

54

464772,46

578471,13

55

464775,95

578461,74

56

464791,81

578419,01

57

464805,09

578384,62

58

464843,95

578404,49

59

464887,62

578335,48

60

464906,48

578305,68

61

464917,72

578287,41

62

464920,78

578283,08

63

464922,07

578280,34

64

464940,35

578241,58

65

464966,02

578187,14

66

464978,29

578161,12

67

465001,89

578175,62

68

465039,44

578184,57

69

465074,09

578192,25

70

465108,74

578199,93

71

465091,52

578226,08

72

465080,86

578262,32

73

465114,18

578270,49

74

465121,61

578266,43

75

465129,05

578262,36

76

465130,68

578258,71

77

465138,77

578240,64

78

465150,27

578214,97

79

465156,01

578202,13

80

465161,76

578189,29

81

465186,03

578170,90

82

465196,69

578162,82

83

465202,31

578159,41

84

465250,34

578186,12

85

465298,37

578212,82

86

465309,50

578204,93

87

465310,10

578207,40

88

465311,32

578200,03

89

465311,94

578196,25

90

465317,32

578163,74

91

465322,43

578132,88

92

465340,95

578020,97

93

465368,51

578036,62

94

465396,08

578052,27

95

465384,47

578070,82

96

465397,24

578072,77

97

465403,63

578073,75

98

465410,02

578074,72

99

465418,18

578066,68

100

465447,42

578087,41

101

465469,41

578103,00

102

465473,04

578105,57

103

465474,85

578106,86

104

465476,66

578108,14

105

465604,65

577984,51

106

465621,20

578001,57

107

465635,33

578015,94

108

465652,13

578033,01

109

465655,29

578042,43

110

465652,04

578044,91

111

465635,91

578057,18

112

465627,36

578063,69

113

465590,20

578083,28

114

465528,53

578115,80

115

465473,91

578144,60

116

465458,53

578153,14

5) granica piątej enklawy obszaru

Numer punktu załamania granicy

Współrzędne punktów załamania granicy (PL-1992)2)

X

Y

1

2

3

1

463757,44

578110,71

2

463757,09

578126,10

3

463732,63

578192,12

4

463729,80

578183,42

5

463712,71

578190,63

6

463696,83

578184,67

7

463689,53

578211,58

8

463704,49

578246,21

9

463679,17

578270,87

10

463635,03

578304,75

11

463595,67

578287,13

12

463547,40

578251,35

13

463545,84

578248,78

14

463530,79

578223,93

15

463593,84

578190,88

16

463622,45

578163,45

17

463639,31

578160,73

18

463637,01

578151,87

19

463651,33

578132,29

20

463660,41

578130,74

21

463675,04

578108,74

22

463689,03

578109,07

23

463692,37

578109,15

24

463757,44

578110,711) Specjalny obszar ochrony siedlisk Polany Puszczy Bolimowskiej (PLH100028) składa się z pięciu powiązanych funkcjonalnie enklaw.

2) Układ współrzędnych płaskich prostokątnych PL-1992 jest jednym z układów tworzących państwowy system odniesień przestrzennych, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 3 ust. 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2023 r. poz. 1752, 1615, 1688 i 1762).

Załącznik 2. [MAPA SPECJALNEGO OBSZARU OCHRONY SIEDLISK POLANY PUSZCZY BOLIMOWSKIEJ (PLH100028)]

Załącznik nr 2

MAPA SPECJALNEGO OBSZARU OCHRONY SIEDLISK POLANY PUSZCZY BOLIMOWSKIEJ (PLH100028)


Załącznik 3. [SIEDLISKA PRZYRODNICZE BĘDĄCE PRZEDMIOTEM OCHRONY NA SPECJALNYM OBSZARZE OCHRONY SIEDLISK POLANY PUSZCZY BOLIMOWSKIEJ (PLH100028)]

Załącznik nr 3

SIEDLISKA PRZYRODNICZE BĘDĄCE PRZEDMIOTEM OCHRONY NA SPECJALNYM OBSZARZE OCHRONY SIEDLISK POLANY PUSZCZY BOLIMOWSKIEJ (PLH100028)

Lp.

Kod1)

Nazwa

1

6410

Zmiennowilgotne łąki trzęślicowe (Molinion)

2

6430

Ziołorośla górskie (Adenostylion alliariae) i ziołorośla nadrzeczne (Convolvuletalia sepium)

3

6510

Niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (Arrhenatherion elatioris)


1) Kody siedlisk są zgodne z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 13 kwietnia 2010 r. w sprawie siedlisk przyrodniczych oraz gatunków będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, a także kryteriów wyboru obszarów kwalifikujących się do uznania lub wyznaczenia jako obszary Natura 2000 (Dz. U. z 2014 r. poz. 1713).

 

Załącznik 4. [GATUNKI ROŚLIN BĘDĄCE PRZEDMIOTEM OCHRONY NA SPECJALNYM OBSZARZE OCHRONY SIEDLISK POLANY PUSZCZY BOLIMOWSKIEJ (PLH100028)]

Załącznik nr 4

GATUNKI ROŚLIN BĘDĄCE PRZEDMIOTEM OCHRONY NA SPECJALNYM OBSZARZE OCHRONY SIEDLISK POLANY PUSZCZY BOLIMOWSKIEJ (PLH100028)

Lp.

Nazwa polska

Nazwa naukowa

1

starodub łąkowy

Angelica palustris (= Ostericum palustre)

Załącznik 5. [GATUNKI ZWIERZĄT INNYCH NIŻ PTAKI, BĘDĄCE PRZEDMIOTEM OCHRONY NA SPECJALNYM OBSZARZE OCHRONY SIEDLISK POLANY PUSZCZY BOLIMOWSKIEJ (PLH100028)]

Załącznik nr 5

GATUNKI ZWIERZĄT INNYCH NIŻ PTAKI, BĘDĄCE PRZEDMIOTEM OCHRONY NA SPECJALNYM OBSZARZE OCHRONY SIEDLISK POLANY PUSZCZY BOLIMOWSKIEJ (PLH100028)

Lp.

Nazwa polska

Nazwa naukowa

Populacja objęta ochroną

1

modraszek nausitous

Maculinea (Phengaris) nausithous

osiadła

2

modraszek telejus

Maculinea (Phengaris) teleius

osiadła

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2023-09-13
  • Data wejścia w życie: 2023-09-28
  • Data obowiązywania: 2023-09-28
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA