REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2023 poz. 1876

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI1)

z dnia 22 sierpnia 2023 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości funduszu na nagrody roczne, nagrody uznaniowe i zapomogi dla funkcjonariuszy Straży Granicznej

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 114 ust. 4 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. z 2023 r. poz. 1080, 1088, 1489, 1723 i 1860) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Rozporządzenie w sprawie wysokości funduszu na nagrody roczne, nagrody uznaniowe i zapomogi dla funkcjonariuszy Straży Granicznej]

W rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 12 sierpnia 2008 r. w sprawie wysokości funduszu na nagrody roczne, nagrody uznaniowe i zapomogi dla funkcjonariuszy Straży Granicznej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1177) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Fundusz na nagrody roczne, nagrody uznaniowe i zapomogi dla funkcjonariuszy tworzy się w Komendzie Głównej Straży Granicznej, Wyższej Szkole Straży Granicznej, oddziałach Straży Granicznej, Ośrodku Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej i ośrodkach Straży Granicznej.";

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na nagrody uznaniowe i zapomogi ujmuje się w ramach planu wydatków na pozostałe należności funkcjonariuszy będących w dyspozycji odpowiednio Komendanta Głównego Straży Granicznej, Rektora-Komendanta Wyższej Szkoły Straży Granicznej, komendantów oddziałów Straży Granicznej, Komendanta Ośrodka Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej i komendantów ośrodków Straży Granicznej.

2. Środki finansowe przeznaczone na nagrody uznaniowe i zapomogi na dany rok kalendarzowy ustala się w Komendzie Głównej Straży Granicznej, Wyższej Szkole Straży Granicznej, oddziałach Straży Granicznej, Ośrodku Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej i ośrodkach Straży Granicznej w wysokości 2,70% podstawy wymiaru, z tym że środki finansowe w wysokości 0,70% podstawy wymiaru pozostają w dyspozycji Komendanta Głównego Straży Granicznej.".

§ 2. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2023 r.

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji: wz. M. Wąsik


1) Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej - sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. poz. 2264).

Metryka

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA