REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2023 poz. 1878

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA KLIMATU I ŚRODOWISKA1)

z dnia 3 sierpnia 2023 r.

w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Kościół w Sławkowie (PLH240048)

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2023 r. poz. 1336 i 1688) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Wyznaczenie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Kościół w Sławkowie]

1. Wyznacza się specjalny obszar ochrony siedlisk Kościół w Sławkowie (PLH2400482)), obejmujący obszar 1,45 ha, położony w województwie śląskim.

2. Granica obszaru, o którym mowa w ust. 1, w postaci wykazu współrzędnych punktów załamania granicy, jest określona w załączniku nr 1 do rozporządzenia.

§ 2. [Mapa specjalnego obszaru ochrony siedlisk]

Mapa obszaru, o którym mowa w § 1, jest określona w załączniku nr 2 do rozporządzenia.

§ 3. [Cel wyznaczenia specjalnego obszaru ochrony siedlisk]

Obszar, o którym mowa w § 1, wyznacza się w celu:

1) trwałej ochrony populacji zagrożonych wyginięciem gatunków zwierząt innych niż ptaki lub

2) odtworzenia właściwego stanu ochrony gatunków, o których mowa w pkt 1

- w stosunku do przedmiotów ochrony.

§ 4. [Przedmiot ochrony na specjalnym obszarze ochrony siedlisk]

Przedmiotem ochrony na obszarze, o którym mowa w § 1, są gatunki zwierząt innych niż ptaki, określone w załączniku nr 3 do rozporządzenia, oraz ich siedliska.

§ 5. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Klimatu i Środowiska: A. Moskwa


1) Minister Klimatu i Środowiska kieruje działem administracji rządowej - środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 października 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Klimatu i Środowiska (Dz. U. poz. 1949).

2) Kod obszaru został określony zgodnie z decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2023/244 z dnia 26 stycznia 2023 r. w sprawie przyjęcia szesnastego zaktualizowanego wykazu terenów mających znaczenie dla Wspólnoty składających się na kontynentalny region biogeograficzny (notyfikowaną jako dokument nr C(2023) 607) (Dz. Urz. UE L 36 z 07.02.2023, str. 384).

Załącznik 1. [GRANICA SPECJALNEGO OBSZARU OCHRONY SIEDLISK KOŚCIÓŁ W SŁAWKOWIE (PLH240048)]

Załączniki do rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska
z dnia 3 sierpnia 2023 r. (Dz. U. poz. 1878)

Załącznik nr 1

GRANICA SPECJALNEGO OBSZARU OCHRONY SIEDLISK KOŚCIÓŁ W SŁAWKOWIE (PLH240048)

Numer punktu załamania granicy

Współrzędne punktów załamania granicy (PL-1992)1)

X

Y

1

2

3

1

270304,00

527847,60

2

270315,13

527857,94

3

270335,06

527877,23

4

270353,27

527893,52

5

270347,36

527900,60

6

270339,36

527911,40

7

270336,98

527915,17

8

270347,34

527923,27

9

270345,46

527926,11

10

270345,83

527928,46

11

270341,55

527935,20

12

270337,22

527942,47

13

270326,17

527953,06

14

270309,51

527970,77

15

270303,89

527976,86

16

270295,77

527984,05

17

270287,31

527989,75

18

270283,56

527992,00

19

270274,51

527992,67

20

270263,41

527993,13

21

270253,28

527994,39

22

270239,52

527996,07

23

270240,03

527991,80

24

270232,81

527991,04

25

270228,23

527990,56

26

270207,06

527988,89

27

270199,31

527986,91

28

270207,29

527956,15

29

270186,74

527946,48

30

270185,85

527945,39

31

270200,57

527926,78

32

270211,07

527912,47

33

270207,02

527908,03

34

270221,92

527890,80

35

270230,42

527882,23

36

270232,29

527882,99

37

270235,59

527885,47

38

270246,16

527895,09

39

270250,65

527896,76

40

270264,23

527890,75

41

270290,41

527863,90

42

270304,00

527847,60
1) Układ współrzędnych płaskich prostokątnych PL-1992 jest jednym z układów tworzących państwowy system odniesień przestrzennych, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 3 ust. 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2023 r. poz. 1752, 1615, 1688 i 1762).

Załącznik 2. [MAPA SPECJALNEGO OBSZARU OCHRONY SIEDLISK KOŚCIÓŁ W SŁAWKOWIE (PLH240048)]

Załącznik nr 2

MAPA SPECJALNEGO OBSZARU OCHRONY SIEDLISK KOŚCIÓŁ W SŁAWKOWIE (PLH240048)


Załącznik 3. [Załącznik nr 3 GATUNKI ZWIERZĄT INNYCH NIŻ PTAKI, BĘDĄCE PRZEDMIOTEM OCHRONY NA SPECJALNYM OBSZARZE OCHRONY SIEDLISK KOŚCIÓŁ W SŁAWKOWIE (PLH240048) Lp.]

Załącznik nr 2

 GATUNKI ZWIERZĄT INNYCH NIŻ PTAKI, BĘDĄCE PRZEDMIOTEM OCHRONY NA SPECJALNYM OBSZARZE OCHRONY SIEDLISK KOŚCIÓŁ W SŁAWKOWIE (PLH240048) 

Lp.

Nazwa polska

Nazwa naukowa

Populacja objęta ochroną

1

nocek orzęsiony

Myotis emarginatus

rozrodcza


Metryka
  • Data ogłoszenia: 2023-09-14
  • Data wejścia w życie: 2023-09-29
  • Data obowiązywania: 2023-09-29
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA