REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2023 poz. 1879

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA KLIMATU I ŚRODOWISKA1)

z dnia 18 sierpnia 2023 r.

w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Adelina (PLH060084)

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2023 r. poz. 1336 i 1688) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Wyznaczenie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Adelina]

1. Wyznacza się specjalny obszar ochrony siedlisk Adelina (PLH0600842)), obejmujący obszar 493,97 ha, położony w województwie lubelskim.

2. Granica obszaru, o którym mowa w ust. 1, w postaci wykazu współrzędnych punktów załamania granicy, jest określona w załączniku nr 1 do rozporządzenia.

§ 2. [Mapa specjalnego obszaru ochrony siedlisk]

Mapa obszaru, o którym mowa w § 1, jest określona w załączniku nr 2 do rozporządzenia.

§ 3. [Cel wyznaczenia specjalnego obszaru ochrony siedlisk]

Obszar, o którym mowa w § 1, wyznacza się w celu:

1) trwałej ochrony:

a) siedlisk przyrodniczych,

b) populacji zagrożonych wyginięciem gatunków roślin,

c) populacji zagrożonych wyginięciem gatunków zwierząt innych niż ptaki lub

2) odtworzenia właściwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych lub właściwego stanu ochrony gatunków, o których mowa w pkt 1 lit. b lub c

- w stosunku do przedmiotów ochrony.

§ 4. [Przedmiot ochrony na specjalnym obszarze ochrony siedlisk]

Przedmiotem ochrony na obszarze, o którym mowa w § 1, są:

1) siedliska przyrodnicze określone w załączniku nr 3 do rozporządzenia;

2) gatunki roślin, określone w załączniku nr 4 do rozporządzenia, oraz ich siedliska;

3) gatunki zwierząt innych niż ptaki, określone w załączniku nr 5 do rozporządzenia, oraz ich siedliska.

§ 5. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Klimatu i Środowiska: A. Moskwa


1) Minister Klimatu i Środowiska kieruje działem administracji rządowej - środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 października 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Klimatu i Środowiska (Dz. U. poz. 1949).

2) Kod obszaru został określony zgodnie z decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2023/244 z dnia 26 stycznia 2023 r. w sprawie przyjęcia szesnastego zaktualizowanego wykazu terenów mających znaczenie dla Wspólnoty składających się na kontynentalny region biogeograficzny (notyfikowaną jako dokument nr C(2023) 607) (Dz. Urz. UE L 36 z 07.02.2023, str. 384).

Załącznik 1. [GRANICA SPECJALNEGO OBSZARU OCHRONY SIEDLISK ADELINA (PLH060084)]

Załączniki do rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska
z dnia 18 sierpnia 2023 r. (Dz. U. poz. 1879)

Załącznik nr 1

GRANICA SPECJALNEGO OBSZARU OCHRONY SIEDLISK ADELINA (PLH060084)1)

Numer punktu załamania granicy

Współrzędne punktów załamania granicy (PL-1992)2)

X

Y

1

2

3

1

320032,08

839527,25

2

320026,28

839533,54

3

320032,55

839540,81

4

320079,57

839595,41

5

320082,45

839599,02

6

320046,48

839647,57

7

320011,92

839695,54

8

319991,52

839715,44

9

319962,03

839738,34

10

319938,31

839675,34

11

319912,06

839694,11

12

319893,52

839700,35

13

319845,51

839693,36

14

319835,45

839691,68

15

319825,55

839665,40

16

319791,39

839601,44

17

319690,03

839610,95

18

319687,67

839575,35

19

319687,58

839572,73

20

319767,48

839555,25

21

319762,88

839540,95

22

319746,01

839502,98

23

319735,82

839504,22

24

319691,23

839511,49

25

319643,19

839522,89

26

319634,99

839500,78

27

319676,17

839489,94

28

319675,94

839468,09

29

319674,62

839464,34

30

319646,82

839385,39

31

319637,56

839359,10

32

319637,91

839357,99

33

319529,13

839401,73

34

319524,20

839403,64

35

319520,33

839389,16

36

319450,13

839402,17

37

319507,78

839592,96

38

319436,90

839597,61

39

319430,55

839573,00

40

319394,16

839582,78

41

319410,23

839646,08

42

319426,40

839707,48

43

319413,23

839705,47

44

319420,73

839744,48

45

319408,98

839744,38

46

319381,71

839743,96

47

319355,91

839743,52

48

319345,60

839742,99

49

319319,54

839741,77

50

319261,05

839738,93

51

319239,33

839737,87

52

319212,59

839736,58

53

319166,57

839734,35

54

319163,93

839708,86

55

319016,15

839704,03

56

319015,19

839665,40

57

319015,19

839642,24

58

319033,64

839640,94

59

319165,41

839642,24

60

319185,06

839585,10

61

319211,20

839522,70

62

319259,54

839413,94

63

319220,12

839412,92

64

319231,45

839388,16

65

319249,27

839349,18

66

319195,81

839347,50

67

319166,74

839268,57

68

319151,37

839226,89

69

319086,52

839198,83

70

319052,28

839200,56

71

319047,06

839155,41

72

318971,72

839158,31

73

318970,76

839195,98

74

318947,57

839194,05

75

318947,57

839215,73

76

318877,37

839215,21

77

318876,11

839205,79

78

318868,97

839197,68

79

318809,54

839208,06

80

318803,23

839229,39

81

318787,07

839236,28

82

318784,41

839286,38

83

318762,33

839300,69

84

318748,83

839301,37

85

318723,72

839302,63

86

318697,65

839303,94

87

318648,17

839306,42

88

318567,58

839310,47

89

318564,89

839297,73

90

318557,74

839297,45

91

318415,42

839267,23

92

318180,86

839224,42

93

318068,68

839204,22

94

317960,38

839185,10

95

317697,39

839137,40

96

317578,74

839116,80

97

317382,34

839083,70

98

317357,47

839079,62

99

317393,17

838897,24

100

317405,61

838774,13

101

317393,06

838731,03

102

317409,85

838693,21

103

317296,62

838698,72

104

317312,05

838669,50

105

317305,55

838626,91

106

317294,00

838551,33

107

317218,60

838439,53

108

317234,62

838251,97

109

317241,72

838168,33

110

317253,75

837901,41

111

317257,74

837813,06

112

317226,38

837665,91

113

317179,57

837528,73

114

317170,41

837489,91

115

317144,63

837500,30

116

317122,66

837504,87

117

317050,40

837519,93

118

317029,63

837537,11

119

316911,87

837634,55

120

316876,36

837641,57

121

316813,58

837671,10

122

316766,98

837722,14

123

316690,46

837785,34

124

316668,37

837796,33

125

316666,17

837791,83

126

316615,31

837747,29

127

316604,93

837730,04

128

316582,26

837692,34

129

316553,65

837663,75

130

316516,95

837629,95

131

316507,20

837619,89

132

316503,15

837616,93

133

316453,33

837585,57

134

316406,11

837555,89

135

316403,73

837554,46

136

316388,90

837545,51

137

316479,27

837485,95

138

316504,31

837472,29

139

316550,68

837442,88

140

316603,18

837499,17

141

316624,36

837471,91

142

316582,95

837425,87

143

316609,45

837400,37

144

316628,02

837422,19

145

316646,37

837403,84

146

316564,27

837311,12

147

316578,74

837294,85

148

316518,02

837229,55

149

316518,70

837221,34

150

316499,19

837200,08

151

316521,49

837169,77

152

316547,59

837198,78

153

316565,86

837184,51

154

316619,33

837140,16

155

316705,81

837231,00

156

316780,38

837310,68

157

316799,46

837300,76

158

316771,01

837270,31

159

316812,51

837271,52

160

316819,94

837272,26

161

316865,67

837254,72

162

316877,66

837233,98

163

316886,70

837214,10

164

316918,75

837179,76

165

316910,41

837155,14

166

316916,48

837134,33

167

316936,13

837124,71

168

317006,65

837083,17

169

317056,87

837043,57

170

317106,76

836918,61

171

317049,47

836852,03

172

316941,93

836824,31

173

316912,72

836806,10

174

316919,41

836779,92

175

316867,60

836761,65

176

316857,50

836682,84

177

316842,40

836660,51

178

316781,89

836624,28

179

316810,37

836583,94

180

316846,31

836539,38

181

316860,80

836572,22

182

316875,28

836579,94

183

316921,65

836601,20

184

316934,21

836597,33

185

317006,65

836630,17

186

317010,51

836612,79

187

317072,33

836635,00

188

317103,23

836642,73

189

317078,60

836716,02

190

317179,58

836752,03

191

317168,78

836784,06

192

317293,35

836824,57

193

317357,88

836720,46

194

317326,35

836710,34

195

317347,46

836672,10

196

317375,28

836622,55

197

317388,13

836602,82

198

317451,85

836415,12

199

317433,48

836409,58

200

317451,87

836415,10

201

317452,96

836412,33

202

317479,08

836346,74

203

317500,06

836353,43

204

317518,55

836314,33

205

317470,02

836270,37

206

317326,11

836228,28

207

317330,22

836212,91

208

317338,90

836212,91

209

317347,60

836180,07

210

317346,63

836146,27

211

317295,63

836142,87

212

317324,15

836120,99

213

317352,97

836102,09

214

317370,24

836093,01

215

317391,38

836083,85

216

317416,31

836079,75

217

317476,34

836072,72

218

317514,76

836070,12

219

317537,13

836071,12

220

317539,57

836071,23

221

317581,95

836070,75

222

317598,93

836065,88

223

317608,99

836061,44

224

317652,42

836025,21

225

317648,51

836011,75

226

317678,41

835980,93

227

317704,02

835958,11

228

317724,40

835949,40

229

317740,02

835945,79

230

317767,18

835943,69

231

317850,57

835974,90

232

317964,22

836019,52

233

318036,34

836046,17

234

318060,27

836054,97

235

318146,20

836089,42

236

318156,87

836093,70

237

318194,33

836102,36

238

318215,17

836107,16

239

318268,11

836119,38

240

318273,04

836120,52

241

318298,06

836126,21

242

318311,92

836129,32

243

318327,97

836132,90

244

318384,69

836145,59

245

318383,82

836150,20

246

318381,01

836165,05

247

318362,52

836181,59

248

318343,22

836223,23

249

318323,86

836266,63

250

318320,94

836265,93

251

318310,20

836310,87

252

318299,68

836354,86

253

318298,68

836374,55

254

318297,64

836394,82

255

318296,69

836413,31

256

318295,21

836442,45

257

318293,38

836478,35

258

318176,53

836551,28

259

318161,03

836771,18

260

318066,51

836865,71

261

318026,46

836951,91

262

318025,97

836975,38

263

318025,35

837002,06

264

318021,83

837073,24

265

318021,82

837073,38

266

318019,72

837102,33

267

318019,62

837106,33

268

318018,87

837138,06

269

318018,82

837139,83

270

318017,84

837179,02

271

318017,83

837179,52

272

318017,83

837179,53

273

318017,82

837179,59

274

318015,75

837226,05

275

318015,22

837235,37

276

318013,76

837260,93

277

318090,81

837233,92

278

318104,21

837225,78

279

318112,36

837241,85

280

318117,26

837251,51

281

318119,35

837254,56

282

318127,66

837266,70

283

318123,03

837275,45

284

318123,04

837275,46

285

318123,03

837275,46

286

318125,78

837280,88

287

318132,94

837295,04

288

318135,15

837295,67

289

318150,03

837299,91

290

318163,18

837303,66

291

318182,85

837309,27

292

318182,89

837295,17

293

318200,80

837267,55

294

318229,22

837280,50

295

318260,90

837266,55

296

318260,91

837266,56

297

318262,64

837271,17

298

318271,08

837293,61

299

318271,21

837293,98

300

318279,44

837315,85

301

318291,12

837319,16

302

318294,47

837320,07

303

318302,66

837322,36

304

318305,75

837323,22

305

318292,45

837358,98

306

318292,45

837358,99

307

318292,45

837358,99

308

318293,70

837362,14

309

318297,30

837371,21

310

318297,46

837371,60

311

318299,01

837375,50

312

318304,85

837380,00

313

318311,50

837385,12

314

318305,52

837394,05

315

318299,09

837410,34

316

318299,22

837413,63

317

318299,99

837433,50

318

318299,99

837433,51

319

318301,32

837438,00

320

318305,19

837451,23

321

318336,04

837461,56

322

318349,63

837466,09

323

318369,95

837452,29

324

318377,36

837454,76

325

318390,19

837459,03

326

318395,65

837464,85

327

318412,42

837482,70

328

318424,24

837469,51

329

318455,86

837447,35

330

318455,87

837447,35

331

318474,58

837466,32

332

318455,82

837491,81

333

318475,70

837524,54

334

318512,51

837504,74

335

318514,92

837507,20

336

318538,07

837530,64

337

318562,36

837555,27

338

318584,99

837578,20

339

318608,85

837602,34

340

318620,43

837613,98

341

318625,32

837618,90

342

318647,64

837641,34

343

318653,28

837647,01

344

318658,77

837652,54

345

318687,24

837681,17

346

318697,76

837691,74

347

318754,15

837748,41

348

318761,57

837755,82

349

318769,01

837763,26

350

318776,79

837771,04

351

318784,57

837778,82

352

318835,29

837829,50

353

318863,15

837857,35

354

318878,52

837872,70

355

318888,66

837882,84

356

318898,94

837893,11

357

318907,31

837901,47

358

318912,98

837907,13

359

318918,92

837913,08

360

318935,41

837929,56

361

318952,84

837946,82

362

318963,92

837957,59

363

318977,31

837970,58

364

318996,17

837988,89

365

319013,30

838005,52

366

319030,16

838021,88

367

319040,31

838031,73

368

319052,65

838043,72

369

319062,03

838052,82

370

319085,61

838075,59

371

319191,18

838182,19

372

319245,94

838237,83

373

319313,88

838306,85

374

319370,31

838364,18

375

319394,98

838389,37

376

319407,07

838401,41

377

319420,33

838415,78

378

319456,72

838450,85

379

319483,53

838489,40

380

319478,80

838494,75

381

319417,97

838501,11

382

319393,81

838527,59

383

319387,87

838566,17

384

319373,71

838577,54

385

319378,83

838583,16

386

319403,91

838610,67

387

319428,99

838638,19

388

319455,67

838667,48

389

319477,03

838690,85

390

319490,44

838704,35

391

319542,49

838646,03

392

319570,60

838614,53

393

319574,17

838619,57

394

319626,72

838693,78

395

319581,18

838770,99

396

319585,05

838785,48

397

319614,02

838818,32

398

319633,35

838883,03

399

319620,78

838924,56

400

319617,89

838952,58

401

319630,45

838980,59

402

319666,18

839007,63

403

319656,85

839019,83

404

319669,08

839059,79

405

319708,68

839079,11

406

319727,03

839094,56

407

319755,06

839127,87

408

319794,93

839105,04

409

319823,62

839143,82

410

319865,15

839196,95

411

319881,57

839188,25

412

319893,16

839209,50

413

319912,54

839254,33

414

319924,11

839270,06

415

319943,39

839280,97

416

319979,18

839321,49

417

320013,89

839317,68

418

320031,59

839319,89

419

320053,84

839352,68

420

320064,54

839386,64

421

320060,88

839394,94

422

320024,08

839444,86

423

320075,08

839461,33

424

320081,01

839473,47

425

320066,80

839497,30

426

320058,61

839507,57

427

320032,08

839527,25

1) granica specjalnego obszaru ochrony siedlisk Adelina (PLH060084) - wyłączenie

Numer punktu załamania granicy

Współrzędne punktów załamania granicy (PL-1992)2)

X

Y

1

2

3

1

317911,02

837469,30

2

317855,96

837441,01

3

317881,30

837864,31

4

317901,65

838204,31

5

317911,86

838374,80

6

317922,82

838557,96

7

318444,50

838631,71

8

318371,58

838170,76

9

318345,57

838018,28

10

318322,48

837890,77

11

318319,01

837871,71

12

318312,03

837838,60

13

318288,47

837726,88

14

318285,84

837729,03

15

318285,16

837725,72

16

318272,98

837658,73

17

318193,33

837633,18

18

318147,82

837608,91

19

318095,91

837584,96

20

318042,09

837553,11

21

318003,24

837515,50

22

317937,42

837483,01

23

317911,02

837469,301) Na specjalnym obszarze ochrony siedlisk Adelina (PLH060084) występuje jedno wyłączenie terenu spod ochrony.

2) Układ współrzędnych płaskich prostokątnych PL-1992 jest jednym z układów tworzących państwowy system odniesień przestrzennych, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 3 ust. 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2023 r. poz. 1752, 1615, 1688 i 1762).

Załącznik 2. [MAPA SPECJALNEGO OBSZARU OCHRONY SIEDLISK ADELINA (PLH060084)]

Załącznik nr 2

MAPA SPECJALNEGO OBSZARU OCHRONY SIEDLISK ADELINA (PLH060084)

Załącznik 3. [SIEDLISKA PRZYRODNICZE BĘDĄCE PRZEDMIOTEM OCHRONY NA SPECJALNYM OBSZARZE OCHRONY SIEDLISK ADELINA (PLH060084)]

Załącznik nr 3

SIEDLISKA PRZYRODNICZE BĘDĄCE PRZEDMIOTEM OCHRONY NA SPECJALNYM OBSZARZE OCHRONY SIEDLISK ADELINA (PLH060084)

Lp.

Kod1)

Nazwa

1

9170

Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum)


1) Kody siedlisk są zgodne z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 13 kwietnia 2010 r. w sprawie siedlisk przyrodniczych oraz gatunków będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, a także kryteriów wyboru obszarów kwalifikujących się do uznania lub wyznaczenia jako obszary Natura 2000 (Dz. U. z 2014 r. poz. 1713).

Załącznik 4. [GATUNKI ROŚLIN BĘDĄCE PRZEDMIOTEM OCHRONY NA SPECJALNYM OBSZARZE OCHRONY SIEDLISK ADELINA (PLH060084)]

Załącznik nr 4

GATUNKI ROŚLIN BĘDĄCE PRZEDMIOTEM OCHRONY NA SPECJALNYM OBSZARZE OCHRONY SIEDLISK ADELINA (PLH060084)

Lp.

Nazwa polska

Nazwa naukowa

1

obuwik pospolity

Cypripedium calceolus

2

starodub łąkowy

Angelica palustris (= Ostericum palustre)

Załącznik 5. [GATUNKI ZWIERZĄT INNYCH NIŻ PTAKI, BĘDĄCE PRZEDMIOTEM OCHRONY NA SPECJALNYM OBSZARZE OCHRONY SIEDLISK ADELINA (PLH060084)]

Załącznik nr 5

GATUNKI ZWIERZĄT INNYCH NIŻ PTAKI, BĘDĄCE PRZEDMIOTEM OCHRONY NA SPECJALNYM OBSZARZE OCHRONY SIEDLISK ADELINA (PLH060084)

Lp.

Nazwa polska

Nazwa naukowa

Populacja objęta ochroną

1

czerwończyk nieparek

Lycaena dispar

osiadła

2

kumak nizinny

Bombina bombina

osiadła

3

modraszek nausitous

Maculinea (Phengaris) nausithous

osiadła

4

modraszek telejus

Maculinea (Phengaris) teleius

osiadła

5

poczwarówka zwężona

Vertigo angustior

osiadła

6

różanka

Rhodeus sericeus amarus

osiadła

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2023-09-14
  • Data wejścia w życie: 2023-09-29
  • Data obowiązywania: 2023-09-29
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA