REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2023 poz. 1887

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI1)

z dnia 1 września 2023 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie okresowego opiniowania funkcjonariuszy Straży Granicznej

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. z 2023 r. poz. 1080, 1088, 1489, 1723 i 1860) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Rozporządzenie w sprawie okresowego opiniowania funkcjonariuszy Straży Granicznej]

W rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 czerwca 2002 r. w sprawie okresowego opiniowania funkcjonariuszy Straży Granicznej (Dz. U. z 2022 r. poz. 1224) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 3 w ust. 1 w pkt 7 po wyrazach „Komendanta Głównego Straży Granicznej," dodaje się wyrazy „Rektora-Komendanta Wyższej Szkoły Straży Granicznej,";

2) w § 8:

a) w ust. 1a po wyrazach „Komendant Główny Straży Granicznej," dodaje się wyrazy „Rektor-Komendant Wyższej Szkoły Straży Granicznej,",

b) w ust. 1b w części wspólnej po wyrazach „Komendant Główny Straży Granicznej," dodaje się wyrazy „Rektor-Komendant Wyższej Szkoły Straży Granicznej,";

3) załącznik do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

§ 2. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2023 r.

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji: M. Kamiński


1) Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej - sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. poz. 2264).

Załącznik 1. [WZÓR - OPINIA SŁUŻBOWA]

Załącznik do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
z dnia 1 września 2023 r. (Dz. U. poz. 1887)

WZÓR - OPINIA SŁUŻBOWA


Metryka
  • Data ogłoszenia: 2023-09-15
  • Data wejścia w życie: 2023-10-01
  • Data obowiązywania: 2023-10-01

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA