REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2023 poz. 1920

OBWIESZCZENIE
PREZESA RADY MINISTRÓW

z dnia 1 września 2023 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie grup zaszeregowania i stawek uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w tych grupach oraz wzrostu uposażenia zasadniczego z tytułu wysługi lat

Tekst pierwotny

1. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 października 2002 r. w sprawie grup zaszeregowania i stawek uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w tych grupach oraz wzrostu uposażenia zasadniczego z tytułu wysługi lat (Dz. U. z 2022 r. poz. 819), z uwzględnieniem zmiany wprowadzonej rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 maja 2022 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie grup zaszeregowania i stawek uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w tych grupach oraz wzrostu uposażenia zasadniczego z tytułu wysługi lat (Dz. U. poz. 1052).

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity rozporządzenia nie obejmuje § 2 i § 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 maja 2022 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie grup zaszeregowania i stawek uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w tych grupach oraz wzrostu uposażenia zasadniczego z tytułu wysługi lat (Dz. U. poz. 1052), które stanowią:

„§ 2. Przepisy rozporządzenia mają zastosowanie do ustalania wysokości uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego od dnia 1 stycznia 2022 r.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 60 dni od dnia ogłoszenia.".

Prezes Rady Ministrów: M. Morawiecki

Załącznik 1. [Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 października 2002 r. w sprawie grup zaszeregowania i stawek uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w tych grupach oraz wzrostu uposażenia zasadniczego z tytułu wysługi lat]

Załącznik do obwieszczenia Prezesa Rady Ministrów
z dnia 1 września 2023 r. (Dz. U. poz. 1920)

ROZPORZĄDZENIE
PREZESA RADY MINISTRÓW

z dnia 7 października 2002 r.

w sprawie grup zaszeregowania i stawek uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w tych grupach oraz wzrostu uposażenia zasadniczego z tytułu wysługi lat

Na podstawie art. 116 ust. 1 ustawy z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu (Dz. U. z 2023 r. poz. 1136, 1834 i 1860) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się grupy zaszeregowania stanowisk służbowych funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz odpowiadające im stawki uposażenia zasadniczego.

2. Grupy zaszeregowania i odpowiadające im stawki uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego określa tabela stanowiąca załącznik do rozporządzenia.

§ 2. 1. Uposażenie zasadnicze funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego wzrasta z tytułu wysługi lat o 2% po 2 latach służby i o dalszy 1% za każdy następny rok służby - łącznie do wysokości 35% po 35 latach służby.

2. Podstawę wzrostu uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego z tytułu wysługi lat stanowi stawka uposażenia zasadniczego odpowiadająca przyznanej grupie zaszeregowania.

3. Kwotę wzrostu uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego zaokrągla się do 10 groszy w górę.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia1).2)

Załącznik do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów
z dnia 7 października 2002 r. (Dz. U. z 2023 r. poz. 1920)3)

TABELA STAWEK UPOSAŻENIA ZASADNICZEGO FUNKCJONARIUSZY AGENCJI BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO

Grupa zaszeregowania

Miesięczna stawka uposażenia zasadniczego
w złotych

0

10 500-13 500

01

9900-12 000

02

6650-10 000

03

5890-9000

04

4480-7800

05

4235-7500

06

4235-7000

07

4235-6800

08

3880-6100

09

3600-5900

10

3205-5300

11

2870-4900

12

2745-4700

13

2680-4300

14

2000-3900


1) Rozporządzenie zostało ogłoszone w dniu 15 października 2002 r.

2) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 listopada 2001 r. w sprawie określenia grup zaszeregowania i stawek uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Urzędu Ochrony Państwa w tych grupach, wzrostu uposażenia zasadniczego z tytułu wysługi lat oraz ustalenia stopnia etatowego stanowiska Szefa Urzędu Ochrony Państwa i zaszeregowania tego stanowiska do grupy uposażenia (Dz. U. poz. 1497), zachowanym w mocy na podstawie art. 232 ustawy z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu (Dz. U. poz. 676).

3) W brzmieniu ustalonym przez § 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 maja 2022 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie grup zaszeregowania i stawek uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w tych grupach oraz wzrostu uposażenia zasadniczego z tytułu wysługi lat (Dz. U. poz. 1052), które weszło w życie z dniem 17 lipca 2022 r.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2023-09-19
  • Data wejścia w życie: 2023-09-19
  • Data obowiązywania: 2023-09-19
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA