REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2023 poz. 1937

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROZWOJU I TECHNOLOGII1)

z dnia 31 sierpnia 2023 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie prawnej kontroli metrologicznej przyrządów pomiarowych2)

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 9 pkt 1-5 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. - Prawo o miarach (Dz. U. z 2022 r. poz. 2063) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Rozporządzenie w sprawie prawnej kontroli metrologicznej przyrządów pomiarowych]

W rozporządzeniu Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie prawnej kontroli metrologicznej przyrządów pomiarowych (Dz. U. poz. 759 oraz z 2022 r. poz. 1179) w załączniku nr 5 w tabeli nr 2 lp. 5 otrzymuje brzmienie:

5

Liczniki energii elektrycznej czynnej prądu przemiennego

1) indukcyjne bezpośrednie o mocy nominalnej nie większej niż 30 kW

15 lat

2) zdalnego odczytu

12 lat

3) pozostałe

8 lat

§ 2. [Ponowna legalizacja liczników energii elektrycznej]

Do legalizacji ponownej liczników energii elektrycznej czynnej prądu przemiennego zdalnego odczytu wyprodukowanych i poddanych ocenie zgodności przed dniem 1 stycznia 2024 r. stosuje się przepisy dotychczasowe.

§ 3. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 r.

Minister Rozwoju i Technologii: W. Buda


1) Minister Rozwoju i Technologii kieruje działem administracji rządowej - gospodarka, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 kwietnia 2022 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rozwoju i Technologii (Dz. U. poz. 838).

2) Niniejsze rozporządzenie zostało notyfikowane Komisji Europejskiej w dniu 9 maja 2023 r. pod numerem 2023/224/PL, zgodnie z § 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. poz. 2039 oraz z 2004 r. poz. 597), które wdraża dyrektywę (UE) 2015/1535 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 9 września 2015 r. ustanawiającą procedurę udzielania informacji w dziedzinie przepisów technicznych oraz zasad dotyczących usług społeczeństwa informacyjnego (ujednolicenie) (Dz. Urz. UE L 241 z 17.09.2015, str. 1).

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2023-09-20
  • Data wejścia w życie: 2024-01-01
  • Data obowiązywania: 2024-01-01

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA