REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2023 poz. 1967

ROZPORZĄDZENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 8 września 2023 r.

w sprawie uznania za pomnik historii „Olsztyn - zamek kapituły warmińskiej"

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2022 r. poz. 840 oraz z 2023 r. poz. 951, 1688 i 1904) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Uznanie za pomnik historii]

Uznaje się za pomnik historii „Olsztyn - zamek kapituły warmińskiej", położony w Olsztynie, w województwie warmińsko-mazurskim.

§ 2. [Cel ochrony pomnika historii]

Celem ochrony pomnika historii wymienionego w § 1 jest zachowanie, ze względu na wartości historyczne, artystyczne i naukowe oraz autentyczność, zamku kapituły warmińskiej jako cennego zabytku architektury gotyckiej oraz miejsca administracyjnej i naukowej działalności Mikołaja Kopernika.

§ 3. [Obszar pomnika historii]

1. Obszar pomnika historii „Olsztyn - zamek kapituły warmińskiej" obejmuje historycznie ukształtowaną przestrzeń zespołu zamkowego z zamkiem, basztą, dwoma budynkami gospodarczymi z XIX w. - zamkniętą murami obronnymi, oraz z podziemnymi reliktami baszty północnej. Obszar pomnika historii znajduje się w obrębie działek ewidencyjnych nr 6/15, nr 7, nr 116, nr 117 i nr 118 oraz fragmentów działek ewidencyjnych nr 119/2 i nr 119/4. Granica pomnika historii przebiega po zewnętrznej linii zabudowań zespołu zamkowego i okalających go murów obronnych.

2. Mapa pomnika historii „Olsztyn - zamek kapituły warmińskiej" stanowi załącznik do rozporządzenia.

§ 4. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. Duda

Prezes Rady Ministrów: M. Morawiecki

Załącznik do rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
z dnia 8 września 2023 r. (Dz. U. poz. 1967)

MAPA POMNIKA HISTORII „OLSZTYN - ZAMEK KAPITUŁY WARMIŃSKIEJ"

image

Dane identyfikacyjne działek

lp.

numer działki ewidencyjnej

identyfikator działki ewidencyjnej

1

6/15

286201_1.0064.6/15

2

7

286201_1.0064.7

3

116

286201_1.0064.116

4

117

286201_1.0064.117

5

118

286201_1.0064.118

6

119/2

286201_1.0064.119/2

7

119/4

286201_1.0064.119/4

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2023-09-22
  • Data wejścia w życie: 2023-09-23
  • Data obowiązywania: 2023-09-23
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA