REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2023 poz. 1971

OBWIESZCZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI

z dnia 18 września 2023 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie stawek uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Służby Ochrony Państwa

Tekst pierwotny

1. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 6 lutego 2018 r. w sprawie stawek uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Służby Ochrony Państwa (Dz. U. z 2020 r. poz. 1392), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych:

1) rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 6 lutego 2022 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie stawek uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Służby Ochrony Państwa (Dz. U. poz. 337);

2) rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 czerwca 2022 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie stawek uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Służby Ochrony Państwa (Dz. U. poz. 1238);

3) rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 lutego 2023 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie stawek uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Służby Ochrony Państwa (Dz. U. poz. 384);

4) rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 sierpnia 2023 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie stawek uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Służby Ochrony Państwa (Dz. U. poz. 1600).

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity rozporządzenia nie obejmuje:

1) § 2 i § 3 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 6 lutego 2022 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie stawek uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Służby Ochrony Państwa (Dz. U. poz. 337), które stanowią:

„§ 2. Przepisy rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, mają zastosowanie od dnia 1 stycznia 2022 r.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.";

2) § 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 czerwca 2022 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie stawek uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Służby Ochrony Państwa (Dz. U. poz. 1238), który stanowi:

„§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.";

3) § 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 lutego 2023 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie stawek uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Służby Ochrony Państwa (Dz. U. poz. 384), który stanowi:

„§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 marca 2023 r.";

4) § 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 sierpnia 2023 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie stawek uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Służby Ochrony Państwa (Dz. U. poz. 1600), który stanowi:

„§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.".

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji: wz. M. Wąsik

Załącznik 1. [Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 6 lutego 2018 r. w sprawie stawek uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Służby Ochrony Państwa]

Załącznik do obwieszczenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
z dnia 18 września 2023 r. (Dz. U. poz. 1971)

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
1)

z dnia 6 lutego 2018 r.

w sprawie stawek uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Służby Ochrony Państwa

Na podstawie art. 163 ust. 2 ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o Służbie Ochrony Państwa (Dz. U. z 2023 r. poz. 66, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1. Ustala się stawki uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Służby Ochrony Państwa, zwanych dalej „funkcjonariuszami", według:

1) stopnia służbowego, które są określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia;

2) stanowiska służbowego z zaszeregowaniem stanowisk służbowych do poszczególnych grup uposażenia zasadniczego oraz stopni etatowych, które są określone w załączniku nr 2 do rozporządzenia.

§ 2. 1. Uposażenie funkcjonariuszy według stanowiska służbowego wzrasta z tytułu wysługi lat o 2% po 2 latach służby i o 1% za każdy następny rok służby, aż do wysokości 20% po 20 latach służby, oraz o kolejne 2% za każde następne dwa lata służby do wysokości 32% po 32 latach służby – łącznie do wysokości 35% po 35 latach służby.

2. Podstawę wzrostu uposażenia funkcjonariuszy według stanowiska służbowego z tytułu wysługi lat stanowi stawka uposażenia na poszczególnych stanowiskach służbowych.

3. Miesięczną kwotę wzrostu uposażenia według stanowiska służbowego, o której mowa w ust. 1, zaokrągla się do pełnych 10 groszy w górę.

§ 3. Przepisy rozporządzenia mają zastosowanie do stawek uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy od dnia 1 lutego 2018 r.

§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia3).

Załączniki do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
z dnia 6 lutego 2018 r. (Dz. U. z 2023 r. poz. 1971)

Załącznik nr 14)

STAWKI UPOSAŻENIA ZASADNICZEGO FUNKCJONARIUSZY SŁUŻBY OCHRONY PAŃSTWA WEDŁUG STOPNIA SŁUŻBOWEGO

Lp.

Stopień służbowy

Stawka w złotych

1

Generał dywizji

2050

2

Generał brygady

1990

3

Pułkownik

1940

4

Podpułkownik

1890

5

Major

1830

6

Kapitan

1780

7

Porucznik

1730

8

Podporucznik

1670

9

Starszy chorąży

1530

10

Chorąży

1480

11

Młodszy chorąży

1420

12

Starszy sierżant

1370

13

Sierżant

1320

14

Plutonowy

1260

15

Kapral

1210

16

Starszy szeregowy

1150

17

Szeregowy

1100

Załącznik nr 25)

STAWKI UPOSAŻENIA ZASADNICZEGO FUNKCJONARIUSZY SŁUŻBY OCHRONY PAŃSTWA WEDŁUG STANOWISKA SŁUŻBOWEGO Z ZASZEREGOWANIEM STANOWISK SŁUŻBOWYCH DO POSZCZEGÓLNYCH GRUP UPOSAŻENIA ZASADNICZEGO ORAZ STOPNI ETATOWYCH

Lp.

Nazwa stanowiska

Stopień etatowy

Grupa uposażenia

Stawka w złotych

1

Komendant

generał dywizji

01

10 690

2

Zastępca Komendanta

generał brygady

02

8920

3

Główny koordynator

pułkownik

03

7990

4

Dowódca ochrony

pułkownik

03

7990

5

Dyrektor zarządu

pułkownik

04

6990

6

Zastępca dyrektora zarządu

pułkownik

05

6600

7

Główny księgowy

pułkownik

05

6600

8

Naczelnik wydziału

pułkownik

06

5860

9

Zastępca naczelnika wydziału

pułkownik

07

5650

10

Radca prawny

pułkownik

08

5410

11

Główny specjalista

pułkownik

08

5410

12

Koordynator

pułkownik

08

5410

13

Rzecznik prasowy

pułkownik

08

5410

14

Kierownik sekcji

podpułkownik

09

4920

15

Psycholog

major

09

4920

16

Lekarz

major

09

4920

17

Kapelan

major

10

4640

18

Audytor wewnętrzny

major

10

4640

19

Starszy specjalista

major

10

4640

20

Specjalista

kapitan

11

4300

21

Ekspert

starszy chorąży

12

3830

22

Ratownik medyczny

starszy chorąży

12

3830

23

Pielęgniarka/Pielęgniarz

starszy chorąży

12

3830

24

Starszy funkcjonariusz

starszy sierżant

13

3690

25

Funkcjonariusz

starszy sierżant

14

3540

26

Kursant

szeregowy

15

3110


1) Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej - sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. poz. 2264).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 2600 oraz z 2023 r. poz. 240, 347, 641, 1586 i 1860.

3) Rozporządzenie zostało ogłoszone w dniu 7 lutego 2018 r.

4) W brzmieniu ustalonym przez § 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 lutego 2023 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie stawek uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Służby Ochrony Państwa (Dz. U. poz. 384), które weszło w życie z dniem 1 marca 2023 r.

5) W brzmieniu ustalonym przez § 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 sierpnia 2023 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie stawek uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Służby Ochrony Państwa (Dz. U. poz. 1600), które weszło w życie z dniem 19 sierpnia 2023 r.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2023-09-22
  • Data wejścia w życie: 2023-09-22
  • Data obowiązywania: 2023-09-22
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA