REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2023 poz. 2011

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA KLIMATU I ŚRODOWISKA1)

z dnia 7 września 2023 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Ostoja Nidziańska (PLH260003)

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2023 r. poz. 1336, 1688 i 1890) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Rozporządzenie w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Ostoja Nidziańska (PLH260003)]

W rozporządzeniu Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 2 września 2021 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Ostoja Nidziańska (PLH260003) (Dz. U. poz. 1766) załącznik nr 5 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

§ 2. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Klimatu i Środowiska: A. Moskwa


1) Minister Klimatu i Środowiska kieruje działem administracji rządowej - środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 października 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Klimatu i Środowiska (Dz. U. poz. 1949).

Załącznik 1. [GATUNKI ZWIERZĄT INNYCH NIŻ PTAKI, BĘDĄCE PRZEDMIOTEM OCHRONY NA SPECJALNYM OBSZARZE OCHRONY SIEDLISK OSTOJA NIDZIAŃSKA (PLH260003)]

Załącznik do rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska
z dnia 7 września 2023 r. (Dz. U. poz. 2011)

GATUNKI ZWIERZĄT INNYCH NIŻ PTAKI, BĘDĄCE PRZEDMIOTEM OCHRONY NA SPECJALNYM OBSZARZE OCHRONY SIEDLISK OSTOJA NIDZIAŃSKA (PLH260003)

Lp.

Nazwa polska

Nazwa naukowa

Populacja objęta ochroną

1

boleń

Aspius aspius

osiadła

2

bóbr europejski

Castor fiber

osiadła

3

czerwończyk fioletek

Lycaena helle

osiadła

4

czerwończyk nieparek

Lycaena dispar

osiadła

5

głowacz białopłetwy

Cottus gobio

osiadła

6

koza

Cobitis taenia

osiadła

7

koza złotawa

Sabanejewia aurata

osiadła

8

kumak nizinny

Bombina bombina

osiadła

9

minóg strumieniowy

Lampetra planeri

osiadła

10

modraszek nausitous

Maculinea (Phengaris) nausithous

osiadła

11

modraszek telejus

Maculinea (Phengaris) teleius

osiadła

12

pachnica dębowa

Osmoderma eremita (Osmoderma barnabita)

osiadła

13

piskorz

Misgurnus fossilis

osiadła

14

poczwarówka jajowata

Vertigo moulinsiana

osiadła

15

poczwarówka zwężona

Vertigo angustior

osiadła

16

różanka

Rhodeus sericeus amarus

osiadła

17

skójka gruboskorupowa

Unio crassus

osiadła

18

traszka grzebieniasta

Triturus cristatus (Triturus cristatus cristatus)

osiadła

19

trzepla zielona

Ophiogomphus cecilia

osiadła

20

wydra

Lutra lutra

osiadła

21

zalotka większa

Leucorrhinia pectoralis

osiadła

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2023-09-26
  • Data wejścia w życie: 2023-10-11
  • Data obowiązywania: 2023-10-11

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA