REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2023 poz. 2030

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI

z dnia 27 września 2023 r.

w sprawie dokumentowania czynności przeglądania zawartości bagażu lub odzieży osób wchodzących do budynków sądów

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 54 § 17 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 217, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Zakres regulacji]

Rozporządzenie określa:

1) sposób, miejsce i okresy przechowywania protokołu, o którym mowa w art. 54 § 11 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych, zwanego dalej „protokołem", i notatki służbowej, o której mowa w art. 54 § 13 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych, zwanej dalej „notatką służbową";

2) wzór protokołu.

§ 2. [Przechowywanie protokołu oraz notatki służbowej]

1. Protokół oraz notatkę służbową przechowuje się w sądzie, w którym dokonano czynności opisanej w protokole lub notatce służbowej, w sposób zapewniający ich ochronę przed utratą, zniszczeniem, nieuprawnionym dostępem lub modyfikacją.

2. Protokół oraz notatkę służbową przechowuje się przez okres 3 lat.

§ 3. [Wzór protokołu]

Wzór protokołu jest określony w załączniku do rozporządzenia.

§ 4. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 28 września 2023 r.

Minister Sprawiedliwości: Z. Ziobro


1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 2642 oraz z 2023 r. poz. 289, 614, 1030, 1429, 1606, 1615 i 1860.

Załącznik 1. [WZÓR – PROTOKÓŁ Z WYKONANIA CZYNNOŚCI PRZEGLĄDANIA ZAWARTOŚCI BAGAŻU LUB PRZEGLĄDANIA ODZIEŻY OSÓB WCHODZĄCYCH DO BUDYNKU SĄDU PRZEZ PRACOWNIKÓW OCHRONY]

Załącznik do rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości
z dnia 27 września 2023 r. (Dz. U. poz. 2030)

WZÓR - PROTOKÓŁ Z WYKONANIA CZYNNOŚCI PRZEGLĄDANIA ZAWARTOŚCI BAGAŻU LUB PRZEGLĄDANIA ODZIEŻY OSÓB WCHODZĄCYCH DO BUDYNKU SĄDU PRZEZ PRACOWNIKÓW OCHRONY


Metryka
  • Data ogłoszenia: 2023-09-27
  • Data wejścia w życie: 2023-09-28
  • Data obowiązywania: 2023-09-28
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA