REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2023 poz. 2241

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA INFRASTRUKTURY1)

z dnia 6 października 2023 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie kontroli przewozu drogowego

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 89 ust. 5 pkt 2-4 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 2201, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Rozporządzenie w sprawie kontroli przewozu drogowego]

W rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 24 lutego 2023 r. w sprawie kontroli przewozu drogowego (Dz. U. poz. 370) wprowadza się następujące zmiany:

1) uchyla się § 8;

2) załącznik nr 1 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

§ 2. [Przepisy przejściowe]

Funkcjonariusze służb kontrolnych, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 1-4 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym, mogą stosować protokół kontroli drogowej zgodny z wzorem określonym w przepisach dotychczasowych, jednak nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2023 r.

§ 3. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Minister Infrastruktury: A. Adamczyk


1) Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej - transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. z 2021 r. poz. 937).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023 r. poz. 760, 919, 1123, 1193, 1195, 1523 i 1720.

Załącznik 1. [WZÓR – PROTOKÓŁ KONTROLI DROGOWEJ]

Załącznik do rozporządzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 6 października 2023 r. (Dz. U. poz. 2241)

WZÓR - PROTOKÓŁ KONTROLI DROGOWEJ


Metryka
  • Data ogłoszenia: 2023-10-18
  • Data wejścia w życie: 2023-10-19
  • Data obowiązywania: 2023-10-19

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA