REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2023 poz. 2310

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA KLIMATU I ŚRODOWISKA1)

z dnia 20 października 2023 r.

w sprawie maksymalnej ilości i wartości energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji objętej wsparciem oraz jednostkowych wysokości premii gwarantowanej w roku 2024

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 56 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji (Dz. U. z 2022 r. poz. 553 oraz z 2023 r. poz. 1681) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Maksymalna ilość energii elektrycznej objętej potencjalnie premią kogeneracyjną ze sprzedaży]

Maksymalna ilość energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji, której sprzedaż może zostać objęta premią kogeneracyjną, w 2024 r. wynosi 18 000 000 MWh.

§ 2. [Maksymalna wysokość premii kogeneracyjnej wynikającej z ilości zużytej energii]

Maksymalna wartość premii kogeneracyjnej wynikającej z ilości energii, o której mowa w § 1, w 2024 r. wynosi 3 902 505 075 zł, w tym w odniesieniu do wytwórców energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji w jednostkach kogeneracji zlokalizowanych poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - 195 125 254 zł.

§ 3. [Ograniczenie maksymalnej mocy zainstalowanej elektrycznej małych jednostek kogeneracji lub małych jednostek kogeneracji poddanych znacznej modernizacji]

Maksymalna moc zainstalowana elektryczna nowych małych jednostek kogeneracji lub znacznie zmodernizowanych małych jednostek kogeneracji, dla których wytwórca może uzyskać premię gwarantowaną, w 2024 r. wynosi 50 MW.

§ 4. [Wartość jednostkowa premii gwarantowanej dla nowej małej jednostki kogeneracji lub małej jednostki kogeneracji poddanej modernizacji]

W 2024 r. jednostkowa wysokość premii gwarantowanej dla nowej małej jednostki kogeneracji oraz zmodernizowanej małej jednostki kogeneracji:

1) opalanej paliwami gazowymi wynosi 161,24 zł/MWh;

2) opalanej paliwami stałymi wynosi 0 zł/MWh;

3) opalanej biomasą wynosi 0 zł/MWh;

4) innej niż wymienione w pkt 1-3 wynosi 119,95 zł/MWh.

§ 5. [Wartość jednostkowa premii gwarantowanej dla małej jednostki kogeneracji poddanej znacznej modernizacji]

W 2024 r. jednostkowa wysokość premii gwarantowanej dla znacznie zmodernizowanej małej jednostki kogeneracji:

1) opalanej paliwami gazowymi w przypadku poniesienia kosztów inwestycyjnych modernizacji większych niż:

a) 50%, ale nie większych niż 60% jak na porównywalną nową jednostkę kogeneracji, wynosi 109,64 zł/MWh,

b) 60%, ale nie większych niż 70% jak na porównywalną nową jednostkę kogeneracji, wynosi 122,54 zł/MWh,

c) 70%, ale nie większych niż 80% jak na porównywalną nową jednostkę kogeneracji, wynosi 135,44 zł/MWh,

d) 80%, ale nie większych niż 90% jak na porównywalną nową jednostkę kogeneracji, wynosi 148,34 zł/MWh,

e) 90%, ale nie większych niż 100% jak na porównywalną nową jednostkę kogeneracji, wynosi 161,24 zł/MWh;

2) opalanej paliwami stałymi w przypadku poniesienia kosztów inwestycyjnych modernizacji większych niż:

a) 50%, ale nie większych niż 60% jak na porównywalną nową jednostkę kogeneracji, wynosi 0 zł/MWh,

b) 60%, ale nie większych niż 70% jak na porównywalną nową jednostkę kogeneracji, wynosi 0 zł/MWh,

c) 70%, ale nie większych niż 80% jak na porównywalną nową jednostkę kogeneracji, wynosi 0 zł/MWh,

d) 80%, ale nie większych niż 90% jak na porównywalną nową jednostkę kogeneracji, wynosi 0 zł/MWh,

e) 90%, ale nie większych niż 100% jak na porównywalną nową jednostkę kogeneracji, wynosi 0 zł/MWh;

3) opalanej biomasą w przypadku poniesienia kosztów inwestycyjnych modernizacji większych niż:

a) 50%, ale nie większych niż 60% jak na porównywalną nową jednostkę kogeneracji, wynosi 0 zł/MWh,

b) 60%, ale nie większych niż 70% jak na porównywalną nową jednostkę kogeneracji, wynosi 0 zł/MWh,

c) 70%, ale nie większych niż 80% jak na porównywalną nową jednostkę kogeneracji, wynosi 0 zł/MWh,

d) 80%, ale nie większych niż 90% jak na porównywalną nową jednostkę kogeneracji, wynosi 0 zł/MWh,

e) 90%, ale nie większych niż 100% jak na porównywalną nową jednostkę kogeneracji, wynosi 0 zł/MWh;

4) innej niż wymienione w pkt 1-3 w przypadku poniesienia kosztów inwestycyjnych modernizacji większych niż:

a) 50%, ale nie większych niż 60% jak na porównywalną nową jednostkę kogeneracji, wynosi 71,97 zł/MWh,

b) 60%, ale nie większych niż 70% jak na porównywalną nową jednostkę kogeneracji, wynosi 81,57 zł/MWh,

c) 70%, ale nie większych niż 80% jak na porównywalną nową jednostkę kogeneracji, wynosi 91,16 zł/MWh,

d) 80%, ale nie większych niż 90% jak na porównywalną nową jednostkę kogeneracji, wynosi 105,56 zł/MWh,

e) 90%, ale nie większych niż 100% jak na porównywalną nową jednostkę kogeneracji, wynosi 119,95 zł/MWh.

§ 6. [Maksymalna ilość energii elektrycznej z kogeneracji o wysokiej wydajności objętej potencjalnie premią kogeneracyjną ze sprzedaży]

Maksymalna ilość energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji, której sprzedaż może zostać objęta premią kogeneracyjną indywidualną, w 2024 r. wynosi 36 000 000 MWh.

§ 7. [Maksymalna wysokość premii kogeneracyjnej indywidualnej wynikającej z ilości zużytej energii]

Maksymalna wartość premii kogeneracyjnej indywidualnej wynikającej z ilości energii, o której mowa w § 6, w 2024 r. wynosi 7 781 832 000 zł.

§ 8. [Maksymalna wysokość premii kogeneracyjnej indywidualnej dla jednostki kogeneracji]

W 2024 r. maksymalna wysokość premii kogeneracyjnej indywidualnej, w tym w odniesieniu do wytwórców energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji w jednostkach kogeneracji zlokalizowanych poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, dla jednostki kogeneracji:

1) opalanej paliwami gazowymi wynosi 324,42 zł/MWh;

2) opalanej paliwami stałymi wynosi 0,00 zł/MWh;

3) opalanej biomasą wynosi 418,38 zł/MWh;

4) innej niż wymienione w pkt 1-3 wynosi 278,06 zł/MWh.

§ 9. [Wartość jednostkowa premii gwarantowanej dla jednostki kogeneracji poddanej znacznej modernizacji]

W 2024 r. jednostkowa wysokość premii gwarantowanej dla zmodernizowanej jednostki kogeneracji o mocy zainstalowanej elektrycznej nie mniejszej niż 1 MW i mniejszej niż 50 MW:

1) opalanej paliwami gazowymi wynosi 324,42 zł/MWh;

2) opalanej paliwami stałymi wynosi 0,00 zł/MWh;

3) opalanej biomasą wynosi 418,38 zł/MWh;

4) innej niż wymienione w pkt 1-3 wynosi 278,06 zł/MWh.

§ 10. [Wartość jednostkowa premii gwarantowanej dla istniejącej jednostki kogeneracji]

W 2024 r. jednostkowa wysokość premii gwarantowanej dla istniejącej jednostki kogeneracji o mocy zainstalowanej elektrycznej nie mniejszej niż 1 MW i mniejszej niż 50 MW:

1) opalanej paliwami gazowymi wynosi 168,97 zł/MWh;

2) opalanej paliwami stałymi wynosi 0 zł/MWh;

3) opalanej biomasą wynosi 0 zł/MWh;

4) innej niż wymienione w pkt 1-3 wynosi 36,13 zł/MWh.

§ 11. [Wartość jednostkowa premii gwarantowanej dla istniejącej małej jednostki kogeneracji]

W 2024 r. jednostkowa wysokość premii gwarantowanej dla istniejącej małej jednostki kogeneracji:

1) opalanej paliwami gazowymi wynosi 91,86 zł/MWh;

2) opalanej paliwami stałymi wynosi 0 zł/MWh;

3) opalanej biomasą wynosi 0 zł/MWh;

4) innej niż wymienione w pkt 1-3 wynosi 0 zł/MWh.

§ 12. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 r.

Minister Klimatu i Środowiska: A. Moskwa


1) Minister Klimatu i Środowiska kieruje działem administracji rządowej - energia, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 października 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Klimatu i Środowiska (Dz. U. poz. 1949).

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2023-10-25
  • Data wejścia w życie: 2024-01-01
  • Data obowiązywania: 2024-01-01
  • Dokument traci ważność: 2024-12-31
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA