REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2023 poz. 2391

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO1)

z dnia 26 października 2023 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie badań jakości kształcenia artystycznego w szkołach artystycznych

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 53 ust. 1e ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2023 r. poz. 900, 1672, 1718 i 2005) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Rozporządzenie w sprawie badań jakości kształcenia artystycznego w szkołach artystycznych]

W rozporządzeniu Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu z dnia 13 stycznia 2021 r. w sprawie badań jakości kształcenia artystycznego w szkołach artystycznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 2322) w § 2 w pkt 1 w lit. a i b wyrazy „audycje muzyczne" zastępuje się wyrazami „wiedzę o muzyce".

§ 2. [Zakres znaczeniowy terminu „przedmiot teoretyczny"]

W latach szkolnych 2023/2024 i 2024/2025 ilekroć w rozporządzeniu zmienianym w § 1 jest mowa o przedmiotach teoretycznych, rozumie się przez to również obowiązkowe zajęcia edukacyjne artystyczne audycji muzycznych w ogólnokształcącej szkole muzycznej I stopnia oraz szkole muzycznej I stopnia o sześcioletnim cyklu kształcenia i szkole muzycznej I stopnia o czteroletnim cyklu kształcenia.

§ 3. [Przeprowadzanie badań jakości kształcenia artystycznego w szkołach artystycznych w latach szkolnych 2023/2024 i 2024/2025]

W latach szkolnych 2023/2024 i 2024/2025 dla uczniów ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia oraz szkoły muzycznej I stopnia o sześcioletnim cyklu kształcenia i szkoły muzycznej I stopnia o czteroletnim cyklu kształcenia przeprowadza się badania jakości kształcenia artystycznego w formie testu z obowiązkowych zajęć edukacyjnych artystycznych audycji muzycznych.

§ 4. [Przeprowadzanie badań jakości kształcenia artystycznego w szkołach artystycznych od roku szkolnego 2025/2026]

Od roku szkolnego 2025/2026 dla uczniów ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia oraz szkoły muzycznej I stopnia o sześcioletnim cyklu kształcenia i szkoły muzycznej I stopnia o czteroletnim cyklu kształcenia przeprowadza się badania jakości kształcenia artystycznego w formie testu z obowiązkowych zajęć edukacyjnych artystycznych wiedzy o muzyce.

§ 5. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego: P. Gliński


1) Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego kieruje działem administracji rządowej - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 3 lipca 2023 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Dz. U. poz. 1262).

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2023-11-06
  • Data wejścia w życie: 2023-11-21
  • Data obowiązywania: 2023-11-21

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA