REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2023 poz. 2404

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA KLIMATU I ŚRODOWISKA1)

z dnia 17 października 2023 r.

w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Ludów Śląski (PLH020073)

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2023 r. poz. 1336, 1688 i 1890) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Wyznaczenie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Ludów Śląski]

1. Wyznacza się specjalny obszar ochrony siedlisk Ludów Śląski (PLH0200732)), obejmujący obszar 82,14 ha, położony w województwie dolnośląskim.

2. Granica obszaru, o którym mowa w ust. 1, w postaci wykazu współrzędnych punktów załamania granicy, jest określona w załączniku nr 1 do rozporządzenia.

§ 2. [Mapa obszaru ochrony]

Mapa obszaru, o którym mowa w § 1, jest określona w załączniku nr 2 do rozporządzenia.

§ 3. [Zasady wyznaczania granic obszaru]

Obszar, o którym mowa w § 1, wyznacza się w celu:

1) trwałej ochrony siedlisk przyrodniczych lub

2) odtworzenia właściwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych

- w stosunku do przedmiotów ochrony.

§ 4. [Przedmiot ochrony]

Przedmiotem ochrony na obszarze, o którym mowa w § 1, są siedliska przyrodnicze określone w załączniku nr 3 do rozporządzenia.

§ 5. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Klimatu i Środowiska: A. Moskwa


1) Minister Klimatu i Środowiska kieruje działem administracji rządowej - środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 października 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Klimatu i Środowiska (Dz. U. poz. 1949).

2) Kod obszaru został określony zgodnie z decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2023/244 z dnia 26 stycznia 2023 r. w sprawie przyjęcia szesnastego zaktualizowanego wykazu terenów mających znaczenie dla Wspólnoty składających się na kontynentalny region biogeograficzny (notyfikowaną jako dokument nr C(2023) 607) (Dz. Urz. UE L 36 z 07.02.2023, str. 384).

Załącznik 1. [GRANICA SPECJALNEGO OBSZARU OCHRONY SIEDLISK LUDÓW ŚLĄSKI (PLH020073)]

Załączniki do rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska
z dnia 17 października 2023 r. (Dz. U. poz. 2404)

Załącznik nr 1

GRANICA SPECJALNEGO OBSZARU OCHRONY SIEDLISK LUDÓW ŚLĄSKI (PLH020073)

Numer punktu załamania granicy

Współrzędne punktów załamania granicy (PL-1992)1)

X

Y

1

2

3

1

335450,22

359726,38

2

335430,94

359770,88

3

335402,75

359858,41

4

335382,72

359917,76

5

335350,82

359952,62

6

335332,28

359986,74

7

335297,41

360078,73

8

335260,32

360173,68

9

335231,39

360242,66

10

335215,82

360280,50

11

335197,27

360310,91

12

335172,79

360326,49

13

335152,02

360333,16

14

335104,55

360337,61

15

335002,18

360337,61

16

334949,51

360343,55

17

334900,55

360351,71

18

334830,08

360372,48

19

334778,90

360401,41

20

334729,94

360444,43

21

334704,72

360485,23

22

334658,73

360593,53

23

334612,74

360703,32

24

334583,07

360768,60

25

334511,11

360861,32

26

334462,15

360924,37

27

334400,59

360986,68

28

334386,49

360994,10

29

334362,75

360959,24

30

334385,75

360935,50

31

334402,81

360893,22

32

334422,84

360839,81

33

334465,86

360753,02

34

334514,82

360641,75

35

334557,85

360551,99

36

334602,35

360451,11

37

334646,12

360372,48

38

334712,88

360293,85

39

334755,16

360244,15

40

334763,32

360233,02

41

334788,54

360209,28

42

334801,15

360215,22

43

334863,46

360078,73

44

334847,89

360043,12

45

334831,57

360018,64

46

334817,47

359994,16

47

334805,60

359965,97

48

334792,25

359945,95

49

334768,52

359917,76

50

334758,87

359901,44

51

334756,65

359853,22

52

334751,45

359822,07

53

334752,94

359783,49

54

334754,42

359758,27

55

334762,58

359727,12

56

334770,74

359704,12

57

334787,80

359667,03

58

334796,70

359639,59

59

334800,41

359614,36

60

334800,41

359591,37

61

334800,41

359568,37

62

334807,09

359544,64

63

334815,25

359517,93

64

334830,08

359492,71

65

334862,72

359437,82

66

334884,24

359405,18

67

334905,01

359365,86

68

334908,71

359345,84

69

334914,65

359296,14

70

334917,62

359244,95

71

334925,03

359206,38

72

334926,52

359173,74

73

334929,48

359146,29

74

334927,26

359136,65

75

334924,29

359126,27

76

334936,90

359089,92

77

334953,96

359058,02

78

335000,70

358954,91

79

334999,21

358946,01

80

335017,02

358937,85

81

335035,56

358937,11

82

335051,14

358939,33

83

335065,23

358960,10

84

335071,17

358983,10

85

335079,33

359024,64

86

335083,78

359045,41

87

335182,44

359037,99

88

335208,40

359040,22

89

335223,98

359039,48

90

335238,07

359023,90

91

335249,94

359001,64

92

335266,26

358986,81

93

335275,16

358982,36

94

335307,80

358992,74

95

335329,31

358997,93

96

335357,50

358992,00

97

335367,88

358996,45

98

335367,88

359014,25

99

335350,08

359084,72

100

335349,34

359108,46

101

335368,63

359129,97

102

335477,67

359219,73

103

335458,38

359262,01

104

335455,42

359277,59

105

335476,93

359290,20

106

335493,25

359314,68

107

335511,05

359351,77

108

335437,61

359526,09

109

335438,35

359533,51

110

335479,15

359566,15

111

335488,05

359576,53

112

335491,02

359586,18

113

335511,05

359687,80

114

335468,03

359710,80

115

335450,22

359726,381) Układ współrzędnych płaskich prostokątnych PL-1992 jest jednym z układów tworzących państwowy system odniesień przestrzennych, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 3 ust. 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2023 r. poz. 1752, 1615, 1688 i 1762).

Załącznik 2. [MAPA SPECJALNEGO OBSZARU OCHRONY SIEDLISK LUDÓW ŚLĄSKI (PLH020073)]

Załącznik nr 2

MAPA SPECJALNEGO OBSZARU OCHRONY SIEDLISK LUDÓW ŚLĄSKI (PLH020073)

Załącznik 3. [SIEDLISKA PRZYRODNICZE BĘDĄCE PRZEDMIOTEM OCHRONY NA SPECJALNYM OBSZARZE OCHRONY SIEDLISK LUDÓW ŚLĄSKI (PLH020073)]

Załącznik nr 3

SIEDLISKA PRZYRODNICZE BĘDĄCE PRZEDMIOTEM OCHRONY NA SPECJALNYM OBSZARZE OCHRONY SIEDLISK LUDÓW ŚLĄSKI (PLH020073)

Lp.

Kod1)

Nazwa

1

6410

Zmiennowilgotne łąki trzęślicowe (Molinion)

2

6510

Niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (Arrhenatherion elatioris)

3

91F0

Łęgowe lasy dębowo-wiązowo-jesionowe (Ficario-Ulmetum)


1) Kody siedlisk są zgodne z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 13 kwietnia 2010 r. w sprawie siedlisk przyrodniczych oraz gatunków będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, a także kryteriów wyboru obszarów kwalifikujących się do uznania lub wyznaczenia jako obszary Natura 2000 (Dz. U. z 2014 r. poz. 1713).

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2023-11-07
  • Data wejścia w życie: 2023-11-22
  • Data obowiązywania: 2023-11-22
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA