REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2023 poz. 2460

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)

z dnia 7 listopada 2023 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie zawartości substancji niepożądanych w paszach2)

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 15 ust. 4 ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o paszach (Dz. U. z 2023 r. poz. 1149) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 lutego 2012 r. w sprawie zawartości substancji niepożądanych w paszach (Dz. U. z 2014 r. poz. 206 i 1213, z 2015 r. poz. 1141 oraz z 2018 r. poz. 1359) w załączniku nr 1:

1) w sekcji I:

a) lp. 1 otrzymuje brzmienie:

1

Arsen1) 

Materiały paszowe, z wyjątkiem:

2

- mączki sporządzonej z trawy, z suszonej lucerny i z suszonej koniczyny oraz suszonych wysłodków buraczanych i suszonych wysłodków buraczanych melasowanych

4

- makuchu z rdzenia palmy

42)

- torfu, leonardytu

52)

- fosforanów oraz morskich alg wapiennych

10

- węglanu wapnia, węglanu wapniowo-magnezowego10), wapiennych muszli morskich

15

- tlenku magnezu, węglanu magnezu

20

- ryb, innych zwierząt wodnych i produktów z nich otrzymanych

252)

- mączek z wodorostów morskich oraz materiałów paszowych uzyskanych z wodorostów morskich

402)

Cząstki żelaza stosowane jako znacznik

50

Dodatki paszowe należące do grupy funkcjonalnej związków pierwiastków śladowych, z wyjątkiem:

30

- pentahydratu siarczanu miedzi(II), węglanu miedzi(II), trihydroksychlorku dimiedzi, węglanu żelaza(II), trihydroksychlorku dimanganu

50

- tlenku cynku, tlenku manganu(II), tlenku miedzi(II)

100

Mieszanki paszowe uzupełniające, z wyjątkiem:

4

- mieszanek paszowych mineralnych

12

- mieszanek paszowych uzupełniających dla zwierząt domowych, zawierających ryby, inne zwierzęta wodne i ich produkty pochodne lub mączki z wodorostów morskich oraz materiały paszowe uzyskane z wodorostów morskich

102)

- postaci użytkowych o przedłużonym działaniu pasz przeznaczonych do szczególnych potrzeb żywieniowych, o stężeniu pierwiastków śladowych przekraczającym 100-krotność ustalonej maksymalnej zawartości w mieszankach paszowych pełnoporcjowych

30

Mieszanki paszowe pełnoporcjowe, z wyjątkiem:

2

- mieszanek paszowych pełnoporcjowych dla ryb i zwierząt futerkowych

102)

- mieszanek paszowych pełnoporcjowych dla zwierząt domowych, zawierających ryby, inne zwierzęta wodne i ich produkty pochodne lub mączki z wodorostów morskich oraz materiały paszowe uzyskane z wodorostów morskich

102)

 

b) lp. 3-5 otrzymują brzmienie:

3

Fluor7) 

Materiały paszowe, z wyjątkiem:

150

- materiałów paszowych pochodzenia zwierzęcego, z wyjątkiem skorupiaków morskich, takich jak kryl morski; wapiennych muszli morskich

500

- skorupiaków morskich, takich jak kryl morski

3000

- fosforanów

2000

- węglanu wapnia, węglanu wapniowo-magnezowego10)

350

- tlenku magnezu

600

- morskich alg wapiennych

1250

Wermikulit (E561)

3000

Mieszanka paszowa uzupełniająca:

 

- zawierająca ≤ 4% fosforu8)

500

- zawierająca > 4% fosforu8)

125 na 1% fosforu8)

Mieszanki paszowe pełnoporcjowe, z wyjątkiem:

150

- mieszanek paszowych pełnoporcjowych dla drobiu (z wyjątkiem piskląt) i ryb

350

- mieszanek paszowych pełnoporcjowych dla piskląt

250

- mieszanek paszowych pełnoporcjowych dla bydła, owiec i kóz:

 

- w okresie laktacji

30

- pozostałych

50

4

Ołów12)

Materiały paszowe, z wyjątkiem:

10

- zielonki3)

30

- fosforanów, morskich alg wapiennych oraz wapiennych muszli morskich

15

- węglanu wapnia, węglanu wapniowo-magnezowego10)

20

- drożdży

5

Dodatki paszowe należące do grupy funkcjonalnej związków pierwiastków śladowych, z wyjątkiem:

100

- tlenku cynku

400

- tlenku manganu(II), węglanu żelaza(II), węglanu miedzi(II), tlenku miedzi(I)

200

Dodatki paszowe należące do grup funkcjonalnych spoiw i środków przeciwzbrylających, z wyjątkiem:

30

- klinoptylolitu pochodzenia wulkanicznego, natrolitu-fonolitu

60

Premiksy6)

200

Mieszanki paszowe uzupełniające, z wyjątkiem:

10

- mieszanek paszowych mineralnych

15

- postaci użytkowych o przedłużonym działaniu pasz przeznaczonych do szczególnych potrzeb żywieniowych, o stężeniu pierwiastków śladowych przekraczającym 100-krotność ustalonej maksymalnej zawartości w mieszankach paszowych pełnoporcjowych

60

Mieszanki paszowe pełnoporcjowe

5

5

Rtęć4)

Materiały paszowe, z wyjątkiem:

0,1

- ryb, innych zwierząt wodnych i ich produktów pochodnych, przeznaczonych do produkcji mieszanek paszowych dla zwierząt, od których lub z których pozyskuje się żywność

0,5

- ryb, innych zwierząt wodnych i ich produktów pochodnych, przeznaczonych do produkcji mieszanek paszowych dla psów, kotów, ryb ozdobnych i zwierząt futerkowych

1,013)

- ryb, innych zwierząt wodnych i ich produktów pochodnych, wprowadzone do obrotu jako wilgotny materiał paszowy w puszkach do bezpośredniego karmienia psów i kotów

0,3

- węglanu wapnia, węglanu wapniowo-magnezowego10)

0,3

Mieszanki paszowe, z wyjątkiem:

0,1

- mieszanek paszowych mineralnych

0,2

- mieszanek paszowych dla ryb

0,2

- mieszanek paszowych dla psów, kotów, ryb ozdobnych i zwierząt futerkowych

0,3

 

2) w sekcji III lp. 1 otrzymuje brzmienie:

1

Wolny gossypol

Materiały paszowe, z wyjątkiem:

20 

- nasion bawełny

6000

- makuchu z nasion bawełny oraz mączki z nasion bawełny

1200

Mieszanki paszowe pełnoporcjowe, z wyjątkiem:

20

- mieszanek paszowych pełnoporcjowych dla bydła
(z wyjątkiem cieląt)

500

- mieszanek paszowych pełnoporcjowych dla owiec
(z wyjątkiem jagniąt) i kóz (z wyjątkiem koźląt)

300

- mieszanek paszowych pełnoporcjowych dla drobiu
(z wyjątkiem kur niosek) i cieląt

100

- mieszanek paszowych pełnoporcjowych dla królików, jagniąt, koźląt i świń (z wyjątkiem prosiąt)

60

 

3) w sekcji V:

a) w lp. 1 w kolumnie 3 w wierszu 4, w lp. 2 w kolumnie 3 w wierszu 4 i w lp. 3 w kolumnie 3 w wierszu 4 wyrazy "Dodatki paszowe: glinka kaolinowa, wermikulit, natrolitfonolit, glinian wapnia syntetyczny i klinoptylolit pochodzenia osadowego, należące do grup funkcjonalnych: spoin i środków przeciwzbrylających" zastępuje się wyrazami "Dodatki paszowe należące do grup funkcjonalnych spoiw i środków przeciwzbrylających5)",

b) w objaśnieniach dodaje się objaśnienie nr 5 w brzmieniu:

"5) Maksymalna zawartość ma zastosowanie do dodatków paszowych należących do grup funkcjonalnych "Substancje służące do kontroli zanieczyszczenia radionuklidami" i "Substancje redukujące zanieczyszczenie paszy mikotoksynami", które należą również do grup funkcjonalnych spoiw i środków przeciwzbrylających.".

§ 2.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: R. Telus


1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej - rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 kwietnia 2023 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. poz. 716).

2) Przepisy niniejszego rozporządzenia wykonują postanowienia rozporządzenia Komisji (UE) 2019/1869 z dnia 7 listopada 2019 r. w sprawie zmiany i sprostowania załącznika I do dyrektywy 2002/32/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do maksymalnych zawartości niektórych substancji niepożądanych w paszach (Dz. Urz. UE L 289 z 08.11.2019, str. 32).

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2023-11-13
  • Data wejścia w życie: 2023-11-28
  • Data obowiązywania: 2023-11-28

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA