REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2023 poz. 2470

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO1)

z dnia 10 listopada 2023 r.

w sprawie połączenia Archiwum Państwowego w Gdańsku i Archiwum Państwowego w Malborku

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2020 r. poz. 164) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Zakres regulacji]

1. Z dniem 1 marca 2024 r. tworzy się Archiwum Państwowe w Gdańsku, zwane dalej „Archiwum", w wyniku połączenia:

1) Archiwum Państwowego w Gdańsku, utworzonego zarządzeniem Ministra Oświaty z dnia 17 grudnia 1946 r. o utworzeniu Archiwum Państwowego w Gdańsku (Dz. Urz. Min. Ośw. poz. 389);

2) Archiwum Państwowego w Malborku, do dnia 1 stycznia 2018 r. działającego pod nazwą Archiwum Państwowe w Elblągu, utworzonego zarządzeniem Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki z dnia 21 stycznia 1976 r. w sprawie utworzenia wojewódzkich archiwów państwowych (Dz. Urz. MNSzWiT poz. 9), zmienionym rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 10 października 2017 r. w sprawie zmiany nazwy Archiwum Państwowego w Elblągu z siedzibą w Malborku (Dz. U. poz. 1974).

2. Siedzibą Archiwum jest Gdańsk.

§ 2. [Przeniesienie zadań oraz wszystkich praw i obowiązków poprzednika prawnego]

Archiwum przejmuje zadania oraz prawa i zobowiązania wynikłe ze stosunków prawnych Archiwum Państwowego w Gdańsku i Archiwum Państwowego w Malborku.

§ 3. [Zasięg terytorialny działania Archiwum Państwowego w Gdańsku]

Zasięg działania Archiwum obejmuje:

1) na terenie województwa pomorskiego:

a) powiaty: gdański, kartuski, kościerski, kwidzyński, malborski, nowodworski, pucki, starogardzki, sztumski, tczewski i wejherowski,

b) miasta na prawach powiatu: Gdańsk, Gdynia i Sopot;

2) na terenie województwa warmińsko-mazurskiego:

a) powiaty: braniewski i elbląski,

b) miasto na prawach powiatu Elbląg,

c) gminy Kisielice i Susz w powiecie iławskim,

d) gminę Orneta w powiecie lidzbarskim.

§ 4. [Przejęcie przez Archiwum Państwowe w Gdańsku zasobów archiwalnych, składników majątku ruchomego oraz środków finansowych]

Archiwum przejmie:

1) zgromadzone przez Archiwum Państwowe w Gdańsku i Archiwum Państwowe w Malborku materiały archiwalne, zgodnie z ewidencją zasobu archiwalnego sporządzoną na dzień połączenia tych archiwów;

2) składniki majątku ruchomego Archiwum Państwowego w Gdańsku i Archiwum Państwowego w Malborku, zgodnie ze stanem ewidencji księgowej na dzień połączenia tych archiwów;

3) środki finansowe Archiwum Państwowego w Gdańsku i Archiwum Państwowego w Malborku, według stanu wynikającego z inwentaryzacji sporządzonej na dzień połączenia tych archiwów.

§ 5. [Transfer pracowników]

1. Pracownicy Archiwum Państwowego w Gdańsku i Archiwum Państwowego w Malborku stają się pracownikami Archiwum.

2. Do pracowników, o których mowa w ust. 1, stosuje się art. 231 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2023 r. poz. 1465).

§ 6. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego: P. Gliński


1) Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego kieruje działem administracji rządowej - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 3 lipca 2023 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Dz. U. poz. 1262).

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2023-11-14
  • Data wejścia w życie: 2023-11-29
  • Data obowiązywania: 2023-11-29
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA