REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2023 poz. 2510

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA INFRASTRUKTURY1)

z dnia 15 listopada 2023 r.

w sprawie granicy portu morskiego w Kamieniu Pomorskim

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej (Dz. U. z 2023 r. poz. 960, 1688 i 2029) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Granica portu morskiego w Kamieniu Pomorskim]

Granicę portu morskiego w Kamieniu Pomorskim stanowią linie łączące kolejno ponumerowane punkty graniczne o numerach od 1 do 133 oraz od 134 do 140.

§ 2. [Wykaz współrzędnych punktów granicznych granicy portu morskiego w Kamieniu Pomorskim]

Wykaz współrzędnych punktów granicznych granicy portu morskiego w Kamieniu Pomorskim, o których mowa w § 1, w układzie współrzędnych geocentrycznych geodezyjnych GRS80h, o którym mowa w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 3 ust. 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2023 r. poz. 1752, 1615, 1688 i 1762), jest określony w załączniku nr 1 do rozporządzenia.

§ 3. [Granica portu morskiego w Kamieniu Pomorskim]

Granica portu morskiego w Kamieniu Pomorskim jest oznaczona na mapie stanowiącej załącznik nr 2 do rozporządzenia.

§ 4. [Przepisy uchylone]

Traci moc rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie granicy portu morskiego w Kamieniu Pomorskim (Dz. U. poz. 1424).

§ 5. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Infrastruktury: A. Adamczyk


1) Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej - gospodarka morska, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. z 2021 r. poz. 937).

Załącznik 1. [WYKAZ WSPÓŁRZĘDNYCH PUNKTÓW GRANICZNYCH GRANICY PORTU MORSKIEGO W KAMIENIU POMORSKIM]

Załączniki do rozporządzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 15 listopada 2023 r. (Dz. U. poz. 2510)

Załącznik nr 1

WYKAZ WSPÓŁRZĘDNYCH PUNKTÓW GRANICZNYCH GRANICY PORTU MORSKIEGO W KAMIENIU POMORSKIM

Nr punktu granicznego

Układ współrzędnych geocentrycznych geodezyjnych GRS80h

φ - szerokość geodezyjna

λ - długość geodezyjna

1

53°58'28,5918"N

14°46'28,0010"E

2

53°58'27,5009"N

14°46'28,4283"E

3

53°58'28,3305"N

14°46'27,0384"E

4

53°58'28,8617"N

14°46'25,1496"E

5

53°58'28,7938"N

14°46'20,8801"E

6

53°58'28,7082"N

14°46'15,8693"E

7

53°58'27,2307"N

14°46'16,2467"E

8

53°58'26,5174"N

14°46'16,3746"E

9

53°58'26,5426"N

14°46'15,8148"E

10

53°58'26,6146"N

14°46'14,6078"E

11

53°58'26,6266"N

14°46'14,4497"E

12

53°58'26,7696"N

14°46'12,6010"E

13

53°58'26,7819"N

14°46'12,4231"E

14

53°58'26,6988"N

14°46'12,2925"E

15

53°58'26,3800"N

14°46'11,1699"E

16

53°58'26,0221"N

14°46'10,0586"E

17

53°58'25,6557"N

14°46'9,0741"E

18

53°58'25,5670"N

14°46'8,9034"E

19

53°58'25,4004"N

14°46'8,3837"E

20

53°58'25,1852"N

14°46'7,8334"E

21

53°58'25,0497"N

14°46'7,4841"E

22

53°58'24,7274"N

14°46'6,6086"E

23

53°58'23,9606"N

14°46'4,3204"E

24

53°58'23,7164"N

14°46'3,6294"E

25

53°58'23,6085"N

14°46'3,5619"E

26

53°58'23,5658"N

14°46'3,2412"E

27

53°58'23,7847"N

14°46'3,0265"E

28

53°58'24,2235"N

14°46'2,6099"E

29

53°58'24,5454"N

14°46'2,3041"E

30

53°58'24,7159"N

14°46'2,1254"E

31

53°58'24,7991"N

14°46'2,0333"E

32

53°58'24,3752"N

14°46'0,9147"E

33

53°58'24,0528"N

14°46'0,1396"E

34

53°58'23,7815"N

14°45'59,5441"E

35

53°58'23,6821"N

14°45'59,3263"E

36

53°58'23,3658"N

14°45'58,6461"E

37

53°58'22,8322"N

14°45'57,9067"E

38

53°58'22,6425"N

14°45'57,6631"E

39

53°58'22,4515"N

14°45'57,4172"E

40

53°58'21,8419"N

14°45'56,8012"E

41

53°58'20,7343"N

14°45'55,6086"E

42

53°58'20,5108"N

14°45'55,4299"E

43

53°58'20,1625"N

14°45'55,1509"E

44

53°58'19,6014"N

14°45'54,7135"E

45

53°58'18,9825"N

14°45'54,1381"E

46

53°58'18,6588"N

14°45'53,8459"E

47

53°58'17,9280"N

14°45'53,1658"E

48

53°58'17,3941"N

14°45'52,7425"E

49

53°58'16,8471"N

14°45'52,3928"E

50

53°58'16,2672"N

14°45'51,9446"E

51

53°58'16,0549"N

14°45'51,8942"E

52

53°58'16,0832"N

14°45'51,8024"E

53

53°58'16,0366"N

14°45'51,7626"E

54

53°58'15,9444"N

14°45'52,2564"E

55

53°58'15,8541"N

14°45'52,2388"E

56

53°58'15,2559"N

14°45'52,2032"E

57

53°58'15,2257"N

14°45'52,9407"E

58

53°58'14,0173"N

14°45'52,7846"E

59

53°58'13,1856"N

14°45'52,6088"E

60

53°58'13,2079"N

14°45'52,1056"E

61

53°58'13,0131"N

14°45'52,0781"E

62

53°58'12,8589"N

14°45'52,0987"E

63

53°58'12,8332"N

14°45'52,5444"E

64

53°58'11,1970"N

14°45'52,3155"E

65

53°58'11,0658"N

14°45'51,8828"E

66

53°58'10,9883"N

14°45'51,9134"E

67

53°58'10,9362"N

14°45'51,4337"E

68

53°58'10,9240"N

14°45'51,3202"E

69

53°58'10,9249"N

14°45'51,2571"E

70

53°58'10,0030"N

14°45'51,2453"E

71

53°58'9,3431"N

14°45'51,2369"E

72

53°58'8,6065"N

14°45'51,3793"E

73

53°58'7,9404"N

14°45'51,6607"E

74

53°58'7,7782"N

14°45'49,2541"E

75

53°58'6,3341"N

14°45'49,1796"E

76

53°58'4,8905"N

14°45'48,8487"E

77

53°58'4,7403"N

14°45'48,8178"E

78

53°58'4,5751"N

14°45'48,8341"E

79

53°58'4,4676"N

14°45'50,6138"E

80

53°58'4,1635"N

14°45'51,3896"E

81

53°58'4,0354"N

14°45'51,4002"E

82

53°58'3,4322"N

14°45'51,4618"E

83

53°58'3,4258"N

14°45'51,4623"E

84

53°58'3,0372"N

14°45'51,0937"E

85

53°58'2,6358"N

14°45'49,7947"E

86

53°58'2,4844"N

14°45'49,1175"E

87

53°58'2,0200"N

14°45'49,4684"E

88

53°58'1,7140"N

14°45'49,1756"E

89

53°58'1,6862"N

14°45'49,1489"E

90

53°58'2,3212"N

14°45'48,6872"E

91

53°58'2,1700"N

14°45'47,9595"E

92

53°58'2,4512"N

14°45'47,8570"E

93

53°58'2,4895"N

14°45'47,7657"E

94

53°58'2,5898"N

14°45'47,4239"E

95

53°58'3,4078"N

14°45'46,2584"E

96

53°58'3,8256"N

14°45'46,5430"E

97

53°58'4,2655"N

14°45'46,8828"E

98

53°58'4,8100"N

14°45'47,4003"E

99

53°58'5,1246"N

14°45'48,3180"E

100

53°58'6,4325"N

14°45'48,5888"E

101

53°58'7,4136"N

14°45'48,1125"E

102

53°58'7,6056"N

14°45'47,6846"E

103

53°58'7,7049"N

14°45'47,3850"E

104

53°58'7,7397"N

14°45'46,7835"E

105

53°58'8,0763"N

14°45'46,2736"E

106

53°58'8,3762"N

14°45'45,9586"E

107

53°58'8,5848"N

14°45'45,7605"E

108

53°58'8,9496"N

14°45'45,8824"E

109

53°58'13,0275"N

14°45'45,7106"E

110

53°58'14,7578"N

14°45'45,7704"E

111

53°58'19,2941"N

14°45'51,2645"E

112

53°58'21,3656"N

14°45'46,0718"E

113

53°58'28,1565"N

14°45'49,7601"E

114

53°58'28,8515"N

14°45'51,4824"E

115

53°58'29,4193"N

14°45'56,0108"E

116

53°58'31,6296"N

14°46'3,6457"E

117

53°58'33,6628"N

14°46'10,0126"E

118

53°58'33,2519"N

14°46'16,5402"E

119

53°58'29,0265"N

14°46'15,6629"E

120

53°58'29,0273"N

14°46'15,8023"E

121

53°58'29,0332"N

14°46'16,1441"E

122

53°58'29,0448"N

14°46'16,8205"E

123

53°58'29,0601"N

14°46'17,6803"E

124

53°58'29,0742"N

14°46'18,4796"E

125

53°58'29,0934"N

14°46'19,5780"E

126

53°58'29,1088"N

14°46'20,5250"E

127

53°58'29,1172"N

14°46'21,0418"E

128

53°58'29,1391"N

14°46'22,3673"E

129

53°58'29,1629"N

14°46'23,8158"E

130

53°58'29,1713"N

14°46'24,3298"E

131

53°58'29,1848"N

14°46'25,1523"E

132

53°58'28,7279"N

14°46'26,9358"E

133

53°58'28,6220"N

14°46'27,3764"E

134

53°58'22,5849"N

14°45'59,2924"E

135

53°58'22,8460"N

14°45'59,6591"E

136

53°58'22,6321"N

14°45'59,9637"E

137

53°58'22,6182"N

14°45'59,9375"E

138

53°58'22,3694"N

14°45'59,4094"E

139

53°58'22,2549"N

14°45'59,2750"E

140

53°58'22,3470"N

14°45'59,0326"E

Załącznik 2. [GRANICA PORTU MORSKIEGO W KAMIENIU POMORSKIM]

Załącznik nr 2

GRANICA PORTU MORSKIEGO W KAMIENIU POMORSKIM

image

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2023-11-20
  • Data wejścia w życie: 2023-12-05
  • Data obowiązywania: 2023-12-05
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA