REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2023 poz. 2662

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA KLIMATU I ŚRODOWISKA1)

z dnia 7 grudnia 2023 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu pobierania próbek paliw stałych

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 19b ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw (Dz. U. z 2023 r. poz. 846 i 1681) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Rozporządzenie w sprawie sposobu pobierania próbek paliw stałych]

W rozporządzeniu Ministra Energii z dnia 27 września 2018 r. w sprawie sposobu pobierania próbek paliw stałych (Dz. U. poz. 1891) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 po wyrazach „paliw stałych” dodaje się wyrazy „ , o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 4a lit. a i b ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw,”;

2) w załączniku do rozporządzenia pkt 3.3 otrzymuje brzmienie:

„3.3. Ustalając minimalną masę próbki pierwotnej, przyjmuje się jako wielkość największego ziarna w badanej partii paliwa stałego oraz wartość maksymalną wymiaru ziarna określoną dla danego sortymentu paliwa stałego zgodnie z poniższą tabelą.

Rodzaj paliwa stałego*

Górny wymiar ziarna mm

Kęsy, kostka, kostka I, kostka II

200,00

Orzech, orzech I, orzech II

80,00

Groszek, groszek I, groszek II

40,00

Ekogroszek - nazwa handlowa, groszek plus, groszek premium

31,50

Ekomiał - nazwa handlowa, miał plus

31,50

Antracyt

200,00

Paliwa stałe otrzymywane w procesie przeróbki termicznej węgla kamiennego i brunatnego

200,00

* Zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 3a ust. 2 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw.

”.

§ 2. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Minister Klimatu i Środowiska: A. Łukaszewska-Trzeciakowska


1) Minister Klimatu i Środowiska kieruje działem administracji rządowej - energia, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 listopada 2023 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Klimatu i Środowiska (Dz. U. poz. 2594).

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2023-12-08
  • Data wejścia w życie: 2023-12-09
  • Data obowiązywania: 2023-12-09

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA