REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2023 poz. 2688

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW1)

z dnia 8 grudnia 2023 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie dokumentowania kontroli operacyjnej prowadzonej przez Krajową Administrację Skarbową

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 118 ust. 18 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. z 2023 r. poz. 615, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Rozporządzenie w sprawie dokumentowania kontroli operacyjnej prowadzonej przez Krajową Administrację Skarbową]

W rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 kwietnia 2017 r. w sprawie dokumentowania kontroli operacyjnej prowadzonej przez Krajową Administrację Skarbową (Dz. U. poz. 828) wprowadza się następujące zmiany:

1) użyte w § 2 w ust. 1 w pkt 2, 4, 5, 10, 11 i 14, w § 3 w ust. 2 i dwukrotnie w ust. 3, dwukrotnie w § 4 w ust. 2 oraz w § 6 w ust. 2, w różnym przypadku, wyrazy „Prokurator Generalny” zastępuje się użytymi w odpowiednim przypadku wyrazami „Pierwszy Zastępca Prokuratora Generalnego Prokurator Krajowy”;

2) załączniki nr 1-3 otrzymują brzmienie określone odpowiednio w załącznikach nr 1-3 do niniejszego rozporządzenia;

3) załącznik nr 6 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszego rozporządzenia;

4) załączniki nr 8 i 9 otrzymują brzmienie określone odpowiednio w załącznikach nr 5 i 6 do niniejszego rozporządzenia.

§ 2. [Prowadzenie rejestru wniosków i zarządzeń dotyczących kontroli operacyjnej]

W przypadku kontroli operacyjnych zarządzonych a niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia rejestr wniosków i zarządzeń dotyczących kontroli operacyjnej jest prowadzony zgodnie z wzorem określonym w załączniku nr 9 do rozporządzenia zmienianego w § 1 w brzmieniu dotychczasowym, przy czym od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia w kolumnach 4, 8, 9 i 11 tego rejestru dokonuje się wpisów dotyczących Pierwszego Zastępcy Prokuratora Generalnego Prokuratora Krajowego.

§ 3. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 14 grudnia 2023 r.

Minister Finansów: wz. S. Skuza


1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 listopada 2023 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. poz. 2586).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023 r. poz. 556, 588, 641, 658, 760, 996, 1059, 1193, 1195, 1234, 1598, 1723 i 1860.

Załącznik 1. [WZÓR DRUKU STOSOWANIA KONTROLI OPERACYJNEJ]

Załączniki do rozporządzenia Ministra Finansów
z dnia 8 grudnia 2023 r. (Dz. U. poz. 2688)

Załącznik nr 1

WZÓR DRUKU STOSOWANIA KONTROLI OPERACYJNEJ


Załącznik 2. [WZÓR DRUKU STOSOWANIA KONTROLI OPERACYJNEJ W PRZYPADKACH NIECIERPIĄCYCH ZWŁOKI]

Załącznik nr 2

WZÓR DRUKU STOSOWANIA KONTROLI OPERACYJNEJ W PRZYPADKACH NIECIERPIĄCYCH ZWŁOKI


Załącznik 3. [WZÓR INFORMACJI SZEFA KRAJOWEJ ADMINISTRACJI SKARBOWEJ DLA PIERWSZEGO ZASTĘPCY PROKURATORA GENERALNEGO PROKURATORA KRAJOWEGO O WYNIKACH PRZEPROWADZONEJ KONTROLI OPERACYJNEJ]

Załącznik nr 3

WZÓR INFORMACJI SZEFA KRAJOWEJ ADMINISTRACJI SKARBOWEJ DLA PIERWSZEGO ZASTĘPCY PROKURATORA GENERALNEGO PROKURATORA KRAJOWEGO O WYNIKACH PRZEPROWADZONEJ KONTROLI OPERACYJNEJZałącznik 4. [WZÓR INFORMACJI SZEFA KRAJOWEJ ADMINISTRACJI SKARBOWEJ DLA PIERWSZEGO ZASTĘPCY PROKURATORA GENERALNEGO PROKURATORA KRAJOWEGO O WYDANIU I WYKONANIU ZARZĄDZENIA W SPRAWIE ZNISZCZENIA MATERIAŁÓW UZYSKANYCH W WYNIKU STOSOWANIA KONTROLI OPERACYJNEJ]

Załącznik nr 4

WZÓR INFORMACJI SZEFA KRAJOWEJ ADMINISTRACJI SKARBOWEJ DLA PIERWSZEGO ZASTĘPCY PROKURATORA GENERALNEGO PROKURATORA KRAJOWEGO O WYDANIU I WYKONANIU ZARZĄDZENIA W SPRAWIE ZNISZCZENIA MATERIAŁÓW UZYSKANYCH W WYNIKU STOSOWANIA KONTROLI OPERACYJNEJ

Załącznik 5. [WZÓR REJESTRU PISEMNYCH ZGÓD PROWADZONEGO PRZEZ PIERWSZEGO ZASTĘPCĘ PROKURATORA GENERALNEGO PROKURATORA KRAJOWEGO]

Załącznik nr 5

WZÓR REJESTRU PISEMNYCH ZGÓD PROWADZONEGO PRZEZ PIERWSZEGO ZASTĘPCĘ PROKURATORA GENERALNEGO PROKURATORA KRAJOWEGO


Załącznik 6. [WZÓR REJESTRU WNIOSKÓW I ZARZĄDZEŃ PROWADZONEGO PRZEZ SZEFA KRAJOWEJ ADMINISTRACJI SKARBOWEJ]

Załącznik nr 6

WZÓR REJESTRU WNIOSKÓW I ZARZĄDZEŃ PROWADZONEGO PRZEZ SZEFA KRAJOWEJ ADMINISTRACJI SKARBOWEJ


Metryka
  • Data ogłoszenia: 2023-12-14
  • Data wejścia w życie: 2023-12-14
  • Data obowiązywania: 2023-12-14

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA