REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2023 poz. 2709

ROZPORZĄDZENIE
PREZESA RADY MINISTRÓW

z dnia 18 grudnia 2023 r.

w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra do spraw Polityki Senioralnej

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2022 r. poz. 1188 oraz z 2023 r. poz. 1195, 1234 i 1641) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Minister do spraw Polityki Senioralnej]

Minister do spraw Polityki Senioralnej, zwany dalej „ministrem”, wykonuje zadania wyznaczone przez Prezesa Rady Ministrów.

§ 2. [Zakres działania ministra]

Do zakresu działania ministra należy:

1) przeprowadzanie analiz i ocena skuteczności rozwiązań prawnych w zakresie polityki senioralnej;

2) koordynacja działań organów administracji rządowej w zakresie monitorowania sytuacji osób starszych;

3) inicjowanie, wspieranie i promowanie rozwiązań z zakresu polityki senioralnej;

4) opracowywanie propozycji kierunków rozwoju polityki senioralnej;

5) opracowywanie i opiniowanie projektów aktów prawnych i innych dokumentów rządowych w zakresie polityki senioralnej;

6) wykonywanie innych zadań zleconych przez Radę Ministrów albo Prezesa Rady Ministrów.

§ 3. [Kompetencje ministra w zakresie realizacji zadań określonych w § 2]

1. Minister, w zakresie realizacji zadań określonych w § 2, może z upoważnienia Prezesa Rady Ministrów żądać informacji, dokumentów i sprawozdań okresowych lub dotyczących poszczególnej sprawy albo rodzaju spraw od organów administracji rządowej.

2. Minister, w zakresie realizacji zadań określonych w § 2, działa w porozumieniu, w szczególności z właściwymi ministrami, kierownikami urzędów centralnych, wojewodami i innymi organami administracji rządowej oraz organami jednostek samorządu terytorialnego i organizacjami pozarządowymi.

§ 4. [Kompetencje ministra w zakresie niezbędnym do realizacji jego zadań]

W zakresie niezbędnym do realizacji jego zadań minister może:

1) powoływać zespoły do opracowania określonych zagadnień;

2) zlecać sporządzanie ekspertyz oraz innych opracowań.

§ 5. [Obsługa ministra]

Obsługę ministra zapewnia Kancelaria Prezesa Rady Ministrów.

§ 6. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia 13 grudnia 2023 r.

Prezes Rady Ministrów: D. Tusk

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2023-12-19
  • Data wejścia w życie: 2023-12-19
  • Data obowiązywania: 2023-12-19
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA