REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2024 poz. 129

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 19 stycznia 2024 r.

w sprawie określenia wykroczeń, za które żołnierze Żandarmerii Wojskowej są upoważnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 19 ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. o Żandarmerii Wojskowej i wojskowych organach porządkowych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1266 i 1860) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Upoważnienie do nakładania grzywien przez Żołnierzy Żandarmerii Wojskowej]

Żołnierze Żandarmerii Wojskowej są upoważnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego za wykroczenia określone w:

1) art. 49-50, art. 51-52b, art. 54, art. 55, art. 58 § 1, art. 61 § 1, art. 63a § 1, art. 65-66 § 1, art. 66b-67, art. 69, art. 70 § 1 i 2, art. 71-74 § 1, art. 75-80 § 1 i 2, art. 81, art. 82 § 1-3 i 4-6, art. 83 § 1, art. 84, art. 85 § 1 i 2, art. 85a, art. 86 § 1-2, art. 86a, art. 86b § 1 i 2, art. 87 § 1a i 2, art. 88-92 § 1 i 2, art. 92a, art. 92b, art. 94 § 1a i 2, art. 95-96, art. 96b-103, art. 104, art. 105 § 1 i 2, art. 106, art. 107, art. 108-110, art. 113-117, art. 119 § 1 i 2, art. 120 § 2, art. 121 § 1 i 2, art. 122, art. 123 § 1, art. 124 § 1 i 2, art. 125, art. 126 § 1, art. 127 § 1, art. 140-143 § 1, art. 144 § 1 i 2, art. 145 § 1, art. 148 § 1, art. 149, art. 151 § 1-3, art. 152 § 1, art. 153 § 1, art. 154 § 1 i 2, art. 155 § 1, art. 156 § 1, art. 157 § 1, art. 159, art. 160 § 1, art. 161, art. 162 § 1, art. 163-166 ustawy z dnia 20 maja 1971 r. - Kodeks wykroczeń (Dz. U. z 2023 r. poz. 2119);

2) art. 431 ust. 1 i 2 oraz art. 44 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2023 r. poz. 2151);

3) art. 87a ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. - Prawo przewozowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 8 oraz z 2023 r. poz. 1720);

4) art. 27a ust. 1 i 2, art. 27b ust. 1 i 2 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 883);

5) art. 127, art. 131 pkt 1a, 7 i 13 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2023 r. poz. 1336, 1688 i 1890);

6) art. 79-81 ustawy z dnia 22 czerwca 1995 r. o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2022 r. poz. 1623 oraz z 2023 r. poz. 1872);

7) art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2023 r. poz. 1469 i 1852);

8) art. 13 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (Dz. U. z 2023 r. poz. 700);

9) art. 465 ust. 1 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2023 r. poz. 519, 185 i 547);

10) art. 37 ust. 1 i 2 oraz art. 37b ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2023 r. poz. 1580);

11) art. 51 ust. 1-3 ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji (Dz. U. z 2022 r. poz. 2516 oraz z 2023 r. poz. 535, 803, 1030 i 1532);

12) art. 65 ust. 3 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2023 r. poz. 1786, 1720 i 2029);

13) art. 79 ustawy z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz. U. z 2022 r. poz. 671 oraz z 2023 r. poz. 1234 i 1941);

14) art. 34 i 35 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 714);

15) art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1995 r. - Prawo łowieckie (Dz. U. z 2023 r. poz. 1082);

16) art. 54-56 i 57a ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. z 2023 r. poz. 616);

17) art. 45 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie i ratownictwie w górach i na zorganizowanych terenach narciarskich (Dz. U. z 2023 r. poz. 1154).

§ 2. [Stosowanie przepisów dotychczasowych]

W sprawach wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia stosuje się przepisy dotychczasowe.

§ 3. [Przepisy uchylone]

1. Traci moc rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 lutego 2017 r. w sprawie określenia wykroczeń, za które żołnierze Żandarmerii Wojskowej są upoważnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego (Dz. U. poz. 746 i 797).

2. Traci moc rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie określenia wykroczeń, za które żołnierze Żandarmerii Wojskowej są upoważnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego (Dz. U. poz. 1862).

§ 4. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie miesiąca od dnia ogłoszenia.

Minister Obrony Narodowej: z up. P. Bejda

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2024-02-02
  • Data wejścia w życie: 2024-03-03
  • Data obowiązywania: 2024-03-03
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA