REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2024 poz. 140

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 11 stycznia 2024 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie równoważnika pieniężnego przysługującego żołnierzom zawodowym Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w zamian za bezpłatne wyżywienie niewydane w naturze

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 334 ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny (Dz. U. poz. 2305 oraz z 2023 r. poz. 347, 641, 1615, 1834 i 1872) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Rozporządzenie w sprawie równoważnika pieniężnego przysługującego żołnierzom zawodowym Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w zamian za bezpłatne wyżywienie niewydane w naturze]

W rozporządzeniu Ministra Obrony Narodowej z dnia 13 maja 2022 r. w sprawie równoważnika pieniężnego przysługującego żołnierzom zawodowym Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w zamian za bezpłatne wyżywienie niewydane w naturze (Dz. U. poz. 1081) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 3 pkt 8 otrzymuje brzmienie:

„8) w trakcie kształcenia:

a) w uczelni wojskowej:

- na studiach stacjonarnych,

- na kursach oficerskich,

b) na studiach stacjonarnych w uczelni wyższej innej niż uczelnia wojskowa,

c) w szkole podoficerskiej,

d) w centrum szkolenia lub ośrodku szkolenia

- tylko w dniach, w których nie jest realizowane szkolenie programowe oraz w dniach przebywania na przepustce lub urlopie - w wysokości równej wartości pieniężnej przysługującej normy wyżywienia w zamian za wyżywienie niewydane w naturze, zgodnie z podziałem określonym w § 2 ust. 3.”;

2) w § 5:

a) w ust. 1 wyraz „finansowym” zastępuje się wyrazem „żywnościowym”,

b) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

„1a. W sytuacjach określonych w § 3 pkt 2, 6 i 7 oraz w przypadku żołnierzy pełniących służbę poza granicami państwa - równoważnik pieniężny wypłaca jednostka budżetowa, na której zaopatrzeniu finansowym pozostaje żołnierz.”,

c) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Wypłata równoważnika pieniężnego następuje z dołu.”.

§ 2. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu ogłoszenia.

Minister Obrony Narodowej: W. Kosiniak-Kamysz

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA