REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2024 poz. 344

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 11 marca 2024 r.

w sprawie zarządzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 331 § 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2023 r. poz. 2408) stanowi się, co następuje:

§ 1. [Zarządzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego]

Zarządzam wybory posłów do Parlamentu Europejskiego.

§ 2. [Ilość posłów wybieranych do Parlamentu Europejskiego]

W Rzeczypospolitej Polskiej wybiera się 53 posłów do Parlamentu Europejskiego.

§ 3. [Dzień wyborów]

Dzień wyborów wyznaczam na niedzielę dnia 9 czerwca 2024 r.

§ 4. [Kalendarz wyborczy]

Dni, w których upływają terminy wykonania czynności wyborczych, określa kalendarz wyborczy stanowiący załącznik do postanowienia.

§ 5. [Wejście w życie]

Postanowienie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. Duda

Prezes Rady Ministrów: D. Tusk

Załącznik 1. [KALENDARZ WYBORCZY DLA WYBORÓW POSŁÓW DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO W DNIU 9 CZERWCA 2024 R.]

Załącznik do postanowienia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
z dnia 11 marca 2024 r. (Dz. U. poz. 344)

KALENDARZ WYBORCZY DLA WYBORÓW POSŁÓW DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO W DNIU 9 CZERWCA 2024 R.

Termin wykonania czynności wyborczych*)

Czynności wyborcze

1

2

do dnia 22 kwietnia 2024 r.

- zawiadomienie Państwowej Komisji Wyborczej:

- przez organ partii politycznej o utworzeniu komitetu wyborczego,

- przez pełnomocnika wyborczego o utworzeniu koalicyjnego komitetu wyborczego lub o utworzeniu komitetu wyborczego wyborców,

- powołanie okręgowych komisji wyborczych,

- powołanie rejonowych komisji wyborczych

od dnia 26 kwietnia 2024 r.

do dnia 6 czerwca 2024 r.

- składanie przez wyborców wniosków o:

- wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania w miejscu pobytu w dniu wyborów,

- zmianę miejsca głosowania,

- składanie przez żołnierzy pełniących zasadniczą służbę wojskową albo odbywających ćwiczenia wojskowe, a także ratowników odbywających zasadniczą służbę w obronie cywilnej poza miejscem stałego zamieszkania oraz policjantów z jednostek skoszarowanych, funkcjonariuszy Służby Ochrony Państwa, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej oraz Służby Więziennej pełniących służbę w systemie skoszarowanym wniosków o zmianę miejsca głosowania

do dnia 1 maja 2024 r. do godz. 16.00

- zgłaszanie list kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego

do dnia 6 maja 2024 r.

- utworzenie odrębnych obwodów głosowania w zakładach leczniczych, domach pomocy społecznej, zakładach karnych i aresztach śledczych oraz oddziałach zewnętrznych takich zakładów i aresztów, domach studenckich i zespołach tych domów, a także ustalenie ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

do dnia 10 maja 2024 r.

- podanie do publicznej wiadomości informacji o numerach i granicach obwodów głosowania oraz o siedzibach obwodowych komisji wyborczych, w tym o lokalach dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych, a także o możliwości głosowania korespondencyjnego i głosowania przez pełnomocnika,

- zgłaszanie przez kapitanów statków wniosków o utworzenie obwodów głosowania dla wyborców przebywających na polskich statkach morskich,

- zgłaszanie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych przez pełnomocników wyborczych komitetów wyborczych

do dnia 20 maja 2024 r.

- powołanie obwodowych komisji wyborczych,

- podanie do publicznej wiadomości informacji o numerach i granicach obwodów głosowania utworzonych za granicą oraz o siedzibach obwodowych komisji wyborczych

od dnia 25 maja 2024 r. do dnia 7 czerwca 2024 r. do godz. 24.00

- nieodpłatne rozpowszechnianie audycji wyborczych w programach publicznych nadawców radiowych i telewizyjnych przygotowanych przez komitety wyborcze

do dnia 27 maja 2024 r.

- zgłaszanie zamiaru głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych, w tym za pomocą nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Braille'a, oraz przez wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat,

- zgłaszanie zamiaru skorzystania z prawa do bezpłatnego transportu do lokalu wyborczego lub bezpłatnego transportu powrotnego przez wyborców niepełnosprawnych oraz przez wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat, w gminie, w której w dniu wyborów nie funkcjonuje gminny przewóz pasażerski

do dnia 30 maja 2024 r.

- podanie przez okręgowe komisje wyborcze, w formie obwieszczenia, informacji o zarejestrowanych listach kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego,

- podanie do publicznej wiadomości informacji o organizacji w gminach wiejskich lub miejsko-wiejskich bezpłatnego gminnego przewozu pasażerskiego w dniu wyborów, o którym mowa w art. 37f § 1 Kodeksu wyborczego

do dnia 31 maja 2024 r.

- składanie wniosków o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania przez wyborców niepełnosprawnych oraz przez wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat

do dnia 4 czerwca 2024 r.

- składanie przez wyborców przebywających za granicą wniosków o ujęcie ich w spisach wyborców w obwodach głosowania utworzonych za granicą,

- składanie przez wyborców przebywających na polskich statkach morskich, wniosków o ujęcie ich w spisach wyborców w obwodach głosowania utworzonych na tych statkach

do dnia 6 czerwca 2024 r.

- poinformowanie wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy w dniu głosowania kończą 60 lat, którzy zgłosili zamiar skorzystania z prawa transportu do lokalu wyborczego, o godzinie transportu w dniu głosowania

w dniu 7 czerwca 2024 r. o godz. 24.00

- zakończenie kampanii wyborczej

w dniu 9 czerwca 2024 r. godz. 7.00-21.00

- głosowanie

*) Zgodnie z art. 9 § 2 i 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy, jeżeli koniec terminu wykonania czynności określonej w Kodeksie wyborczym przypada na sobotę albo na dzień ustawowo wolny od pracy, termin upływa pierwszego roboczego dnia po tym dniu. Jeżeli Kodeks wyborczy nie stanowi inaczej, czynności wyborcze są dokonywane w godzinach urzędowania sądów, organów wyborczych, urzędów gmin oraz konsulatów.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2024-03-11
  • Data wejścia w życie: 2024-03-11
  • Data obowiązywania: 2024-03-11
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA