REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2024 poz. 504

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW1)

z dnia 28 marca 2024 r.

w sprawie wzorów zarządzenia zabezpieczenia

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 156 § 2 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2023 r. poz. 2505 i 2760) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Wzory zarządzenia zabezpieczenia]

Określa się wzór:

1) zarządzenia zabezpieczenia stosowanego w zabezpieczeniu należności pieniężnych, stanowiący załącznik nr 1 do rozporządzenia;

2) kolejnego zarządzenia zabezpieczenia stosowanego w zabezpieczeniu należności pieniężnych, stanowiący załącznik nr 2 do rozporządzenia;

3) zarządzenia zabezpieczenia stosowanego w zabezpieczeniu wykonania obowiązku o charakterze niepieniężnym, stanowiący załącznik nr 3 do rozporządzenia.

§ 2. [Przepis przejściowy]

Wzory stanowiące załączniki do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 lipca 2020 r. w sprawie wzorów zarządzenia zabezpieczenia (Dz. U. poz. 1315) mogą być stosowane, jednak nie dłużej niż przez 12 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, przy czym nie wypełnia się części - Informacja o nadaniu przez organ egzekucyjny klauzuli o przyjęciu zarządzenia zabezpieczenia do wykonania oraz części - Oznaczenie i klauzula organu egzekucyjnego.

§ 3. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.2)

Minister Finansów: A. Domański


1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. poz. 2710).

2) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 24 lipca 2020 r. w sprawie wzorów zarządzenia zabezpieczenia (Dz. U. poz. 1315), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 556 i 1059).

Załącznik 1. [WZÓR – ZZ-1]

Załączniki do rozporządzenia Ministra Finansów
z dnia 28 marca 2024 r. (Dz. U. poz. 504)

Załącznik nr 1

WZÓR - ZZ-1

Załącznik 2. [WZÓR – ZZ-2]

Załącznik nr 2

WZÓR - ZZ-2

Załącznik 3. [WZÓR – ZZ-3]

Załącznik nr 3

WZÓR - ZZ-3

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2024-04-04
  • Data wejścia w życie: 2024-04-05
  • Data obowiązywania: 2024-04-05
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA