REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2024 poz. 526

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJ1)

z dnia 26 marca 2024 r.

w sprawie sprawozdań z wykorzystania środków wsparcia zwrotnego

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 37a ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2024 r. poz. 324) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Zakres regulacji]

Rozporządzenie określa szczegółowy zakres sprawozdań z wykorzystania środków, o których mowa w art. 3b ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, zwanych dalej „sprawozdaniami”, oraz tryb ich przekazywania.

§ 2. [Wzory szczegółowego zakresu sprawozdań]

1. Szczegółowy zakres sprawozdań jest określony we wzorach stanowiących załączniki do rozporządzenia.

2. Wzór sprawozdania z wykorzystania środków:

1) z instrumentów inżynierii finansowej, o których mowa w art. 3b pkt 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, jest określony w załączniku nr 1 do rozporządzenia;

2) z instrumentów finansowych, o których mowa w art. 3b pkt 2 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, jest określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia;

3) pomocy zwrotnej, o których mowa w art. 3b pkt 2 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, jest określony w załączniku nr 3 do rozporządzenia;

4) z instrumentów finansowych, o których mowa w art. 3b pkt 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, jest określony w załączniku nr 4 do rozporządzenia;

5) ze wsparcia warunkowego, o których mowa w art. 3b pkt 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, jest określony w załączniku nr 5 do rozporządzenia.

§ 3. [Sporządzanie i przekazywanie sprawozdań]

1. Sprawozdania są sporządzane z wykorzystaniem wzorów sprawozdań w postaci elektronicznej zamieszczonych w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego.

2. Sprawozdania są przekazywane w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem zaufanym oraz w wersji edytowalnej.

§ 4. [Przepisy uchylone]

Traci moc rozporządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie sprawozdań z wykorzystania środków wsparcia zwrotnego (Dz. U. poz. 1465).

§ 5. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Funduszy i Polityki Regionalnej: K. Pełczyńska-Nałęcz


1) Minister Funduszy i Polityki Regionalnej kieruje działem administracji rządowej - rozwój regionalny, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej (Dz. U. poz. 2711).

Załącznik 1. [WZÓR – SPRAWOZDANIE Z WYKORZYSTANIA ŚRODKÓW Z INSTRUMENTÓW INŻYNIERII FINANSOWEJ, O KTÓRYCH MOWA W ART. 3B PKT 1 USTAWY Z DNIA 6 GRUDNIA 2006 R. O ZASADACH PROWADZENIA POLITYKI ROZWOJU (DZ. U. Z 2024 R. POZ. 324)]

Załączniki do rozporządzenia Ministra Funduszy i Polityki
Regionalnej z dnia 26 marca 2024 r. (Dz. U. poz. 526)

Załącznik nr 1

WZÓR - SPRAWOZDANIE Z WYKORZYSTANIA ŚRODKÓW Z INSTRUMENTÓW INŻYNIERII FINANSOWEJ, O KTÓRYCH MOWA W ART. 3B PKT 1 USTAWY Z DNIA 6 GRUDNIA 2006 R. O ZASADACH PROWADZENIA POLITYKI ROZWOJU (DZ. U. Z 2024 R. POZ. 324)

Treść załącznika w wersji PDF do pobrania tutaj

Załącznik 2. [WZÓR – SPRAWOZDANIE Z WYKORZYSTANIA ŚRODKÓW Z INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 3B PKT 2 USTAWY Z DNIA 6 GRUDNIA 2006 R. O ZASADACH PROWADZENIA POLITYKI ROZWOJU (DZ. U. Z 2024 R. POZ. 324)]

Załącznik nr 2

WZÓR - SPRAWOZDANIE Z WYKORZYSTANIA ŚRODKÓW Z INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 3B PKT 2 USTAWY Z DNIA 6 GRUDNIA 2006 R. O ZASADACH PROWADZENIA POLITYKI ROZWOJU (DZ. U. Z 2024 R. POZ. 324)

Treść załącznika w wersji PDF do pobrania tutaj

Załącznik 3. [WZÓR – SPRAWOZDANIE Z WYKORZYSTANIA ŚRODKÓW POMOCY ZWROTNEJ, O KTÓRYCH MOWA W ART. 3B PKT 2 USTAWY Z DNIA 6 GRUDNIA 2006 R. O ZASADACH PROWADZENIA POLITYKI ROZWOJU (DZ. U. Z 2024 R. POZ. 324)]

Załącznik nr 3

WZÓR - SPRAWOZDANIE Z WYKORZYSTANIA ŚRODKÓW POMOCY ZWROTNEJ, O KTÓRYCH MOWA W ART. 3B PKT 2 USTAWY Z DNIA 6 GRUDNIA 2006 R. O ZASADACH PROWADZENIA POLITYKI ROZWOJU (DZ. U. Z 2024 R. POZ. 324)

Treść załącznika w wersji PDF do pobrania tutaj

Załącznik 4. [WZÓR – SPRAWOZDANIE Z WYKORZYSTANIA ŚRODKÓW Z INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 3B PKT 3 USTAWY Z DNIA 6 GRUDNIA 2006 R. O ZASADACH PROWADZENIA POLITYKI ROZWOJU (DZ. U. Z 2024 R. POZ. 324)]

Załącznik nr 4

WZÓR - SPRAWOZDANIE Z WYKORZYSTANIA ŚRODKÓW Z INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 3B PKT 3 USTAWY Z DNIA 6 GRUDNIA 2006 R. O ZASADACH PROWADZENIA POLITYKI ROZWOJU (DZ. U. Z 2024 R. POZ. 324)

Treść załącznika w wersji PDF do pobrania tutaj

Załącznik 5. [WZÓR – SPRAWOZDANIE Z WYKORZYSTANIA ŚRODKÓW ZE WSPARCIA WARUNKOWEGO, O KTÓRYCH MOWA W ART. 3B PKT 3 USTAWY Z DNIA 6 GRUDNIA 2006 R. O ZASADACH PROWADZENIA POLITYKI ROZWOJU (DZ. U. Z 2024 R. POZ. 324)]

Załącznik nr 5

WZÓR - SPRAWOZDANIE Z WYKORZYSTANIA ŚRODKÓW ZE WSPARCIA WARUNKOWEGO, O KTÓRYCH MOWA W ART. 3B PKT 3 USTAWY Z DNIA 6 GRUDNIA 2006 R. O ZASADACH PROWADZENIA POLITYKI ROZWOJU (DZ. U. Z 2024 R. POZ. 324)

Treść załącznika w wersji PDF do pobrania tutaj

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2024-04-09
  • Data wejścia w życie: 2024-04-24
  • Data obowiązywania: 2024-04-24
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA