REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2024 poz. 557

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 10 kwietnia 2024 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie grup zaszeregowania stanowisk służbowych funkcjonariuszy Służby Wywiadu Wojskowego i stawek uposażenia zasadniczego w tych grupach oraz wzrostu uposażenia zasadniczego z tytułu wysługi lat

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. o służbie funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służby Wywiadu Wojskowego (Dz. U. z 2023 r. poz. 2098) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Rozporządzenie w sprawie grup zaszeregowania stanowisk służbowych funkcjonariuszy Służby Wywiadu Wojskowego i stawek uposażenia zasadniczego w tych grupach oraz wzrostu uposażenia zasadniczego z tytułu wysługi lat]

W rozporządzeniu Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 września 2006 r. w sprawie grup zaszeregowania stanowisk służbowych funkcjonariuszy Służby Wywiadu Wojskowego i stawek uposażenia zasadniczego w tych grupach oraz wzrostu uposażenia zasadniczego z tytułu wysługi lat (Dz. U. poz. 1271, z późn. zm.1)) załącznik do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

§ 2. [Termin stosowania określonych stawek uposażenia zasadniczego]

Stawki uposażenia zasadniczego określone w załączniku do rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, stosuje się przy ustalaniu wysokości uposażeń należnych funkcjonariuszom Służby Wywiadu Wojskowego od dnia 1 stycznia 2024 r.

§ 3. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Minister Obrony Narodowej: z up. P. Bejda


1) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. poz. 1350, z 2008 r. poz. 738, z 2009 r. poz. 1442, z 2015 r. poz. 1448, z 2016 r. poz. 1525, z 2017 r. poz. 2359, z 2021 r. poz. 552 oraz z 2023 r. poz. 499.

Załącznik 1. [TABELA GRUP ZASZEREGOWANIA STANOWISK SŁUŻBOWYCH FUNKCJONARIUSZY SŁUŻBY WYWIADU WOJSKOWEGO I STAWEK UPOSAŻENIA ZASADNICZEGO W TYCH GRUPACH]

Załącznik do rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej
z dnia 10 kwietnia 2024 r. (Dz. U. poz. 557)

TABELA GRUP ZASZEREGOWANIA STANOWISK SŁUŻBOWYCH FUNKCJONARIUSZY SŁUŻBY WYWIADU WOJSKOWEGO I STAWEK UPOSAŻENIA ZASADNICZEGO W TYCH GRUPACH

Grupa zaszeregowania

Stawka uposażenia zasadniczego w złotych

01

10 460 - 17 400

02

9830 - 15 600

03

7910 - 13 000

04

6500 - 11 800

05

5800 - 11 000

06

5000 - 10 400

07

4500 - 10 000

08

3800 - 9100

09

3500 - 8500

10

3250 - 8300

11

3200 - 7800

12

3150 - 7400

13

3100 - 7100

14

2900 - 6800

15

2800 - 6600

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA