REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2024 poz. 611

OBWIESZCZENIE
MINISTRA EDUKACJI1)

z dnia 19 marca 2024 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie ogólnych celów i zadań kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego

Tekst pierwotny

1. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 lutego 2019 r. w sprawie ogólnych celów i zadań kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego (Dz. U. poz. 316), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych:

1) rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2019 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie ogólnych celów i zadań kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego (Dz. U. z 2020 r. poz. 82);

2) rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 sierpnia 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie ogólnych celów i zadań kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego (Dz. U. poz. 1459);

3) rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 27 stycznia 2021 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie ogólnych celów i zadań kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego (Dz. U. poz. 211);

4) rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 4 czerwca 2021 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie ogólnych celów i zadań kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego (Dz. U. poz. 1036);

5) rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 26 stycznia 2022 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie ogólnych celów i zadań kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego (Dz. U. poz. 204);

6) rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 18 stycznia 2023 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie ogólnych celów i zadań kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego (Dz. U. poz. 183);

7) rozporządzeniem Ministra Edukacji z dnia 27 grudnia 2023 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie ogólnych celów i zadań kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego (Dz. U. z 2024 r. poz. 24).

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity rozporządzenia nie obejmuje:

1) § 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2019 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych celów i zadań kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego (Dz. U. z 2020 r. poz. 82), który stanowi:

"§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2020 r.";

2) § 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 sierpnia 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych celów i zadań kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego (Dz. U. poz. 1459), który stanowi:

"§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2020 r.";

3) § 2 i § 3 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 27 stycznia 2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych celów i zadań kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego (Dz. U. poz. 211), które stanowią:

"§ 2. 1. W przypadku zawodu "Opiekun medyczny", w którym wyodrębniono kwalifikację "MED.03. Świadczenie usług pielęgnacyjno-opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej", do słuchaczy lub uczestników, którzy przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia rozpoczęli naukę odpowiednio w szkołach policealnych, na kwalifikacyjnych kursach zawodowych lub kursach umiejętności zawodowych, stosuje się przepisy rozporządzenia zmienianego w § 1 w brzmieniu obowiązującym przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, do zakończenia cyklu kształcenia.

2. Od roku szkolnego 2021/2022 w szkołach policealnych nie prowadzi się rekrutacji kandydatów do klasy pierwszej (na semestr pierwszy), w której realizuje się kształcenie w zawodzie "Opiekun medyczny", w którym wyodrębniono kwalifikację "MED.03. Świadczenie usług pielęgnacyjno-opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej". Kształcenie w tym zawodzie prowadzi się do zakończenia cyklu kształcenia.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2021 r.";

4) § 2 i § 3 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 4 czerwca 2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych celów i zadań kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego (Dz. U. poz. 1036), które stanowią:

"§ 2. 1. Kształcenie w zawodzie technik gazownictwa, w którym wyodrębniono kwalifikacje "BUD.16. Wykonywanie robót związanych z budową, montażem oraz eksploatacją sieci i instalacji gazowych" oraz "BUD.17. Organizacja i dokumentacja robót związanych z budową, montażem oraz eksploatacją sieci i instalacji gazowych", rozpoczęte przed dniem 1 września 2021 r. w technikum, na kwalifikacyjnych kursach zawodowych lub kursach umiejętności zawodowych, prowadzi się do zakończenia cyklu kształcenia zgodnie z przepisami rozporządzenia zmienianego w § 1 w brzmieniu obowiązującym przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

2. Od dnia 1 września 2021 r. w klasie I technikum, na kwalifikacyjnych kursach zawodowych lub kursach umiejętności zawodowych nie rozpoczyna się kształcenia w zawodzie technik gazownictwa, w którym wyodrębniono kwalifikacje "BUD.16. Wykonywanie robót związanych z budową, montażem oraz eksploatacją sieci i instalacji gazowych" oraz "BUD.17. Organizacja i dokumentacja robót związanych z budową, montażem oraz eksploatacją sieci i instalacji gazowych".

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2021 r.";

5) § 2 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 26 stycznia 2022 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych celów i zadań kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego (Dz. U. poz. 204), który stanowi:

"§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2022 r.";

6) § 2-5 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 18 stycznia 2023 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych celów i zadań kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego (Dz. U. poz. 183), które stanowią:

"§ 2. Kształcenie w zawodzie "Technik gospodarki odpadami" w branżowej szkole II stopnia prowadzi się, począwszy od roku szkolnego 2026/2027.

§ 3. 1. Kształcenie w zawodzie "Mechanik-operator maszyn do produkcji drzewnej" rozpoczęte przed dniem 1 września 2023 r. w branżowej szkole I stopnia, na kwalifikacyjnym kursie zawodowym i na kursie umiejętności zawodowych prowadzi się do zakończenia cyklu kształcenia zgodnie z przepisami rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu obowiązującym przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

2. Od dnia 1 września 2023 r. w klasie I branżowej szkoły I stopnia, na kwalifikacyjnym kursie zawodowym i na kursie umiejętności zawodowych nie rozpoczyna się kształcenia w zawodzie "Mechanik-operator maszyn do produkcji drzewnej".

§ 4. 1. Kształcenie w zawodzie "Technik księgarstwa", w którym wyodrębniono kwalifikacje "HAN.01. Prowadzenie sprzedaży" i "HAN.03. Prowadzenie działalności informacyjno-bibliograficznej", rozpoczęte przed dniem 1 września 2023 r. w technikum, w branżowej szkole II stopnia, na kwalifikacyjnym kursie zawodowym i na kursie umiejętności zawodowych prowadzi się do zakończenia cyklu kształcenia zgodnie z przepisami rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu obowiązującym przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

2. Od dnia 1 września 2023 r. w klasie I technikum, w semestrze pierwszym klasy I branżowej szkoły II stopnia, na kwalifikacyjnym kursie zawodowym i na kursie umiejętności zawodowych nie rozpoczyna się kształcenia w zawodzie "Technik księgarstwa", w którym wyodrębniono kwalifikacje "HAN.01. Prowadzenie sprzedaży" i "HAN.03. Prowadzenie działalności informacyjno-bibliograficznej".

§ 5. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2023 r.";

7) § 2 rozporządzenia Ministra Edukacji z dnia 27 grudnia 2023 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych celów i zadań kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego (Dz. U. z 2024 r. poz. 24), który stanowi:

"§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2024 r.".

Minister Edukacji: B. Nowacka


1) Minister Edukacji kieruje działem administracji rządowej - oświata i wychowanie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Edukacji (Dz. U. poz. 2717).

Załącznik 1. [Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 lutego 2019 r. w sprawie ogólnych celów i zadań kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego]

Załącznik do obwieszczenia Ministra Edukacji
z dnia 19 marca 2024 r. (Dz. U. poz. 611)

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ
1)

z dnia 15 lutego 2019 r.

w sprawie ogólnych celów i zadań kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego

Na podstawie art. 46 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2023 r. poz. 900, 1672, 1718 i 2005) zarządza się, co następuje:

§ 1. Określa się:

1) ogólne cele i zadania kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego, które stanowią załącznik nr 1 do rozporządzenia;

2) klasyfikację zawodów szkolnictwa branżowego, która stanowi załącznik nr 2 do rozporządzenia.

§ 2. Przepisy rozporządzenia stosuje się począwszy od:

1) roku szkolnego 2019/2020 w:

a) klasie I branżowej szkoły I stopnia, która rozpoczyna się z dniem 1 września 2019 r. lub z dniem 1 lutego 2020 r.,

b) semestrze I szkoły policealnej,

c) klasie I dotychczasowego czteroletniego technikum,

d) klasie I pięcioletniego technikum,

2) roku szkolnego 2020/2021 w semestrze I branżowej szkoły II stopnia

- a w latach następnych również w kolejnych klasach lub semestrach tych szkół.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2019 r.

Załączniki do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 15 lutego 2019 r. (Dz. U. z 2024 r. poz. 611)

Załącznik nr 12)

OGÓLNE CELE I ZADANIA KSZTAŁCENIA W ZAWODACH SZKOLNICTWA BRANŻOWEGO

Kształcenie w zawodach szkolnictwa branżowego jest realizowane w szkołach ponadpodstawowych: branżowej szkole I stopnia, technikum, branżowej szkole II stopnia oraz szkole policealnej.

Kształcenie w zawodach szkolnictwa branżowego jest realizowane również na kwalifikacyjnych kursach zawodowych prowadzonych przez podmioty, o których mowa w art. 117 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe, oraz na kursach umiejętności zawodowych prowadzonych przez podmioty, o których mowa w art. 117 ust. 2a tej ustawy.

Celem kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego jest przygotowanie uczących się do wykonywania pracy zawodowej i aktywnego funkcjonowania na zmieniającym się rynku pracy. Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe powinien legitymować się pełnymi kwalifikacjami zawodowymi, a także być przygotowany do uzyskania niezbędnych uprawnień zawodowych.

Szkoła prowadząca kształcenie zawodowe może również zaoferować uczniowi przygotowanie do nabycia dodatkowych uprawnień zawodowych w zakresie wybranych zawodów, dodatkowych umiejętności zawodowych lub kwalifikacji rynkowych funkcjonujących w Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji.

W szkole prowadzącej kształcenie zawodowe przygotowanie do uzyskania dodatkowych umiejętności zawodowych, podobnie jak przygotowanie do uzyskania dodatkowych uprawnień zawodowych lub kwalifikacji rynkowych funkcjonujących w Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji, jest realizowane w wymiarze wynikającym z różnicy między sumą godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia zawodowego, określoną w ramowym planie nauczania dla danego typu szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe, a minimalną liczbą godzin kształcenia zawodowego dla kwalifikacji wyodrębnionych w zawodzie szkolnictwa branżowego określoną w podstawie programowej kształcenia w zawodzie szkolnictwa branżowego.

Zadania szkoły i innych podmiotów prowadzących kształcenie zawodowe oraz sposób ich realizacji są uwarunkowane zmianami zachodzącymi w otoczeniu gospodarczo-społecznym, na które wpływają w szczególności: nowe techniki i technologie, idea gospodarki opartej na wiedzy, globalizacja procesów gospodarczych i społecznych, rosnący udział handlu międzynarodowego, mobilność geograficzna i zawodowa, a także wzrost oczekiwań pracodawców w zakresie poziomu wiedzy i umiejętności pracowników.

Bliska współpraca szkół prowadzących kształcenie zawodowe z pracodawcami stanowi istotny element nowoczesnego kształcenia, odpowiadającego potrzebom współczesnej gospodarki.

Szkoła prowadząca kształcenie zawodowe powinna realizować to kształcenie w oparciu o współpracę z pracodawcami, a praktyczna nauka zawodu powinna odbywać się w jak największym wymiarze w rzeczywistych warunkach pracy u pracodawców lub w indywidualnych gospodarstwach rolnych, a także w centrach kształcenia zawodowego, warsztatach szkolnych, pracowniach szkolnych i placówkach kształcenia ustawicznego.

W procesie kształcenia zawodowego ważne jest integrowanie i korelowanie kształcenia ogólnego i zawodowego, w tym doskonalenie kompetencji kluczowych nabytych w procesie kształcenia ogólnego, z uwzględnieniem niższych etapów edukacyjnych. Odpowiedni poziom wiedzy ogólnej powiązanej z wiedzą zawodową przyczyni się do podniesienia poziomu umiejętności zawodowych absolwentów szkół prowadzących kształcenie zawodowe, a tym samym zapewni im możliwość sprostania wyzwaniom zmieniającego się rynku pracy.

W procesie kształcenia zawodowego są podejmowane działania wspomagające rozwój każdego uczącego się, stosownie do jego potrzeb i możliwości, ze szczególnym uwzględnieniem indywidualnych ścieżek edukacji i kariery, możliwości podnoszenia poziomu wykształcenia i kwalifikacji zawodowych oraz zapobiegania przedwczesnemu kończeniu nauki.

Elastycznemu reagowaniu systemu kształcenia zawodowego na potrzeby rynku pracy, jego otwartości na uczenie się przez całe życie oraz mobilności edukacyjnej i zawodowej absolwentów ma służyć wyodrębnienie kwalifikacji w poszczególnych zawodach szkolnictwa branżowego oraz stworzenie uczniom warunków do uzyskiwania dodatkowych umiejętności zawodowych, dodatkowych uprawnień zawodowych lub kwalifikacji rynkowych funkcjonujących w Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji, pod koniec nauki w szkole.

Zawody szkolnictwa branżowego są określone w klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego, która stanowi usystematyzowany układ tabelaryczny obejmujący:

1) uporządkowane alfabetycznie branże oraz przyporządkowane do nich alfabetycznie zawody, z uwzględnieniem nazw oraz symboli cyfrowych zawodów ustalonych w klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy określonej przez ministra właściwego do spraw pracy;

2) poziomy Polskiej Ramy Kwalifikacji (PRK) dla kwalifikacji pełnych, o których mowa w art. 8 pkt 3a, 4a, 5a i 7a ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (Dz. U. z 2020 r. poz. 226 oraz z 2023 r. poz. 2005) (oznaczono cyfrą rzymską);

3) ministrów właściwych dla zawodów, na wnioski których wprowadzono te zawody do klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego, wyznaczonych ze względu na odpowiedni dział administracji rządowej określony w ustawie z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej (Dz. U. z 2022 r. poz. 2512 oraz z 2023 r. poz. 2029);

4) typy szkół ponadpodstawowych, w których może odbywać się kształcenie w danym zawodzie: trzyletnią branżową szkołę I stopnia (BS I), dwuletnią branżową szkołę II stopnia (BS II), pięcioletnie technikum (T) oraz szkołę policealną o okresie nauczania nie dłuższym niż 2,5 roku (SP); typ szkoły ponadpodstawowej, w którym może odbywać się kształcenie w danym zawodzie, w przypadku branżowej szkoły I stopnia, branżowej szkoły II stopnia oraz technikum oznaczono znakiem "X", a w przypadku szkoły policealnej wskazano cyfrą arabską długość okresu kształcenia w latach;

5) symbole i nazwy kwalifikacji wyodrębnionych w zawodzie;

6) poziomy Polskiej Ramy Kwalifikacji (PRK) dla kwalifikacji cząstkowych wyodrębnionych w zawodach (oznaczono cyfrą arabską);

7) możliwość prowadzenia kształcenia w zakresie kwalifikacji wyodrębnionych w zawodzie na kwalifikacyjnych kursach zawodowych lub na kursach umiejętności zawodowych (oznaczono znakiem "X");

8) szczególne uwarunkowania związane z kształceniem w zawodzie lub kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie, w szczególności związane z formą kształcenia lub kształceniem osób niepełnosprawnych, wynikające z opisu zawodu zawartego we wnioskach ministrów właściwych dla zawodów.

Zawody szkolnictwa branżowego przyporządkowano do branż, uwzględniając specyfikę umiejętności zawodowych lub zakres, w jakim umiejętności te są wykorzystywane podczas wykonywania zadań zawodowych. Branże uporządkowano według kolejności alfabetycznej:

1) branża audiowizualna (AUD);

2) branża budowlana (BUD);

3) branża ceramiczno-szklarska (CES);

4)3) branża chemiczna i ochrony środowiska (CHM);

5) branża drzewno-meblarska (DRM);

6) branża ekonomiczno-administracyjna (EKA);

7) branża elektroenergetyczna (ELE);

8) branża elektroniczno-mechatroniczna (ELM);

9) branża fryzjersko-kosmetyczna (FRK);

10) branża górniczo-wiertnicza (GIW);

11) branża handlowa (HAN);

12) branża hotelarsko-gastronomiczno-turystyczna (HGT);

13) branża leśna (LES);

14) branża mechaniczna (MEC);

15) branża mechaniki precyzyjnej (MEP);

16) branża metalurgiczna (MTL);

17) branża motoryzacyjna (MOT);

18) branża ochrony i bezpieczeństwa osób i mienia (BPO);

19) branża ogrodnicza (OGR);

20) branża opieki zdrowotnej (MED);

21)4) branża poligraficzno-księgarska (PGF);

22) branża pomocy społecznej (SPO);

23) branża przemysłu mody (MOD);

24) branża rolno-hodowlana (ROL);

25) branża rybacka (RYB);

26) branża spedycyjno-logistyczna (SPL);

27) branża spożywcza (SPC);

28) branża teleinformatyczna (INF);

29) branża transportu drogowego (TDR);

30) branża transportu kolejowego (TKO);

31) branża transportu lotniczego (TLO);

32) branża transportu wodnego (TWO).

Zawody szkolnictwa branżowego określone w klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego są zawodami jednokwalifikacyjnymi lub dwukwalifikacyjnymi.

Zawody jednokwalifikacyjne są przede wszystkim zawodami nauczanymi w branżowej szkole I stopnia. Wśród zawodów nauczanych w technikum dominują zawody dwukwalifikacyjne. W zawodach nauczanych w technikum pierwszą kwalifikacją jest w wielu przypadkach kwalifikacja wyodrębniona w zawodzie nauczanym w branżowej szkole I stopnia, stanowiąca merytoryczną i programową podbudowę do uzyskiwania kolejnych - wyższych - kwalifikacji w innym zawodzie w ramach tej samej branży.

W niektórych zawodach, dla których podbudowę merytoryczną i programową stanowi więcej niż jeden zawód nauczany w branżowej szkole I stopnia, przewidziano możliwość alternatywnego wyboru kwalifikacji stanowiących pierwszą kwalifikację wyodrębnioną w zawodzie nauczanym na poziomie technika.

Kształcenie w branżowej szkole II stopnia odbywa się w zawodach, dla których przewidziano kształcenie w tym typie szkoły. Są to zawody nauczane na poziomie technika, które posiadają kwalifikację wspólną z kwalifikacją wyodrębnioną w zawodzie nauczanym w branżowej szkole I stopnia. W branżowej szkole II stopnia kształcenie jest prowadzone wyłącznie w tych zawodach, które stanowią kontynuację kształcenia w branżowej szkole I stopnia, ponieważ w zawodzie nauczanym w branżowej szkole I i II stopnia wyodrębniono wspólną pierwszą kwalifikację. W branżowej szkole II stopnia jest realizowana jedynie druga kwalifikacja cząstkowa wyodrębniona w danym zawodzie nauczanym na poziomie technika.

Kształcenie w zawodach szkolnictwa branżowego, określonych w klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego, jest prowadzone w oparciu o podstawy programowe kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego, opisane w formie oczekiwanych efektów kształcenia: wiedzy, umiejętności zawodowych oraz kompetencji personalnych i społecznych.

Zestaw oczekiwanych efektów kształcenia właściwych dla kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie jest podzielony na części efektów kształcenia określone w podstawach programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego jako "jednostki efektów kształcenia", z których każda może być nauczana na kursach umiejętności zawodowych, o których mowa w art. 4 pkt 35a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe, chyba że w klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego nie przewidziano możliwości prowadzenia kursów umiejętności zawodowych w zakresie kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie.

W podstawie programowej kształcenia w zawodzie szkolnictwa branżowego wskazano jednostki efektów kształcenia obejmujące:

1) bezpieczeństwo i higienę pracy;

2) jednostki efektów kształcenia typowe dla danej kwalifikacji;

3) język obcy zawodowy;

4) kompetencje personalne i społeczne;

5) organizację pracy małych zespołów (wyłącznie dla zawodów nauczanych na poziomie technika).

Kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie oznaczono kodem składającym się z trzech wielkich liter, wskazujących na przyporządkowanie do branży, oraz kolejną liczbą o charakterze porządkowym.

Jednostki efektów kształcenia właściwe dla kwalifikacji wyodrębnionych w zawodzie oznaczono kodem właściwym dla kwalifikacji oraz kolejną liczbą o charakterze porządkowym.

Podstawa programowa kształcenia w zawodzie szkolnictwa branżowego obejmuje również warunki realizacji kształcenia w zawodzie, w tym wyposażenie i sprzęt niezbędne do jego realizacji, oraz minimalną liczbę godzin kształcenia w zawodzie, a także przewiduje możliwość podnoszenia kwalifikacji w zawodzie w ramach danej branży.

Szkoła prowadząca kształcenie zawodowe posiada lub zapewnia dostęp do pomieszczeń dydaktycznych z wyposażeniem odpowiadającym technologii i technice stosowanej w zawodzie, aby zapewniać osiągnięcie wszystkich efektów kształcenia określonych w podstawie programowej kształcenia w zawodzie szkolnictwa branżowego oraz umożliwić przygotowanie absolwenta do wykonywania zadań zawodowych.

Podstawa programowa kształcenia w zawodzie szkolnictwa branżowego dotyczy zarówno uczniów szkół prowadzących kształcenie zawodowe, jak i słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych, którzy realizują kształcenie w danym zawodzie na odrębnych kursach dotyczących poszczególnych kwalifikacji wyodrębnionych w tym zawodzie.

Działalność edukacyjna szkoły w zakresie kształcenia w danym zawodzie szkolnictwa branżowego jest określona w programie nauczania tego zawodu, dopuszczonym do użytku w szkole. Program nauczania zawodu realizowany w szkole uwzględnia wszystkie elementy podstawy programowej kształcenia w zawodzie szkolnictwa branżowego, przy czym treści nauczania wynikające z efektów kształcenia realizowanych w pierwszej kwalifikacji wyodrębnionej w danym zawodzie, które są tożsame z treściami nauczania wynikającymi z efektów kształcenia realizowanych w drugiej kwalifikacji wyodrębnionej w tym samym zawodzie, nie są powtarzane, z wyjątkiem efektów kształcenia dotyczących języka obcego zawodowego oraz kompetencji personalnych i społecznych, które powinny być dostosowane do zakresu drugiej kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie. Program nauczania zawodu może również wykraczać poza treści nauczania ustalone dla danego zawodu w podstawie programowej kształcenia w zawodzie szkolnictwa branżowego. Program nauczania jest opracowywany przez nauczyciela lub zespół nauczycieli kształcenia zawodowego, przy czym wskazane jest, aby był on opracowywany w konsultacji z pracodawcami lub organizacjami pracodawców.

Szkoły i inne podmioty prowadzące kształcenie w zawodach szkolnictwa branżowego dokonują bieżącej oceny stopnia osiągnięcia przez uczących się oczekiwanych efektów kształcenia oraz ich przygotowania do potwierdzania kwalifikacji wyodrębnionych w zawodach. System egzaminów zawodowych umożliwia oddzielne potwierdzanie w toku kształcenia każdej kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie szkolnictwa branżowego.

Załącznik nr 15)

OGÓLNE CELE I ZADANIA KSZTAŁCENIA W ZAWODACH SZKOLNICTWA BRANŻOWEGO

Kształcenie w zawodach szkolnictwa branżowego jest realizowane w szkołach ponadpodstawowych: branżowej szkole I stopnia, technikum, branżowej szkole II stopnia i szkole policealnej.

Kształcenie w zakresie zawodów szkolnictwa branżowego jest realizowane również na kwalifikacyjnych kursach zawodowych prowadzonych przez podmioty, o których mowa w art. 117 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2023 r. poz. 900, 1672, 1718 i 2005), oraz na kursach umiejętności zawodowych prowadzonych przez podmioty, o których mowa w art. 117 ust. 2a tej ustawy.

Placówkami integrującymi szkoły prowadzące kształcenie zawodowe, placówki kształcenia ustawicznego, centra kształcenia zawodowego, uczelnie oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 1a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe, które prowadzą działalność w zakresie jednej z dziedzin zawodowych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 46c ust. 1 tej ustawy, są branżowe centra umiejętności ukierunkowane branżowo w zakresie tej dziedziny zawodowej.

Celem kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego jest przygotowanie uczących się do wykonywania pracy zawodowej i aktywnego funkcjonowania na zmieniającym się rynku pracy. Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe powinien legitymować się pełnymi kwalifikacjami zawodowymi, a także być przygotowany do uzyskania niezbędnych uprawnień zawodowych.

Szkoła prowadząca kształcenie zawodowe może również zaoferować uczniowi przygotowanie do uzyskania dodatkowych uprawnień zawodowych, dodatkowych umiejętności zawodowych w zakresie wybranych zawodów, kwalifikacji wolnorynkowych lub kwalifikacji sektorowych funkcjonujących w Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji.

W szkole prowadzącej kształcenie zawodowe przygotowanie do uzyskania dodatkowych uprawnień zawodowych, dodatkowych umiejętności zawodowych, kwalifikacji wolnorynkowych lub kwalifikacji sektorowych funkcjonujących w Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji jest realizowane w wymiarze wynikającym z różnicy między sumą godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia zawodowego, określoną w ramowym planie nauczania dla danego typu szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe, a minimalną liczbą godzin kształcenia zawodowego dla kwalifikacji wyodrębnionych w zawodzie, określoną w podstawie programowej kształcenia w zawodzie szkolnictwa branżowego.

Zadania szkoły i innych podmiotów prowadzących kształcenie zawodowe oraz sposób ich realizacji są uwarunkowane zmianami zachodzącymi w otoczeniu gospodarczo-społecznym, na które wpływają w szczególności: nowe techniki i technologie, transformacja ekologiczna i cyfrowa, idea gospodarki opartej na wiedzy, globalizacja procesów gospodarczych i społecznych, rosnący udział handlu międzynarodowego, mobilność geograficzna i zawodowa, a także wzrost oczekiwań pracodawców w zakresie poziomu wiedzy i umiejętności pracowników.

Bliska współpraca szkół prowadzących kształcenie zawodowe z pracodawcami stanowi istotny element nowoczesnego kształcenia, odpowiadającego potrzebom współczesnej gospodarki.

Szkoła prowadząca kształcenie zawodowe realizuje to kształcenie w oparciu o współpracę z pracodawcami, a praktyczna nauka zawodu odbywa się w jak największym wymiarze w rzeczywistych warunkach pracy u pracodawców lub w indywidualnych gospodarstwach rolnych, a także w branżowych centrach umiejętności, centrach kształcenia zawodowego, warsztatach szkolnych, pracowniach szkolnych i placówkach kształcenia ustawicznego.

W procesie kształcenia zawodowego ważne jest integrowanie i korelowanie kształcenia ogólnego i zawodowego, w tym doskonalenie kompetencji kluczowych nabytych w procesie kształcenia ogólnego, z uwzględnieniem niższych etapów edukacyjnych. Odpowiedni poziom wiedzy ogólnej powiązanej z wiedzą zawodową przyczyni się do podniesienia poziomu umiejętności zawodowych absolwentów szkół prowadzących kształcenie zawodowe, a tym samym zapewni im możliwość sprostania wyzwaniom zmieniającego się rynku pracy.

W procesie kształcenia zawodowego są podejmowane działania wspomagające rozwój każdego uczącego się, stosownie do jego potrzeb i możliwości, ze szczególnym uwzględnieniem indywidualnych ścieżek edukacji i kariery, możliwości podnoszenia poziomu wykształcenia i kwalifikacji zawodowych oraz zapobiegania przedwczesnemu kończeniu nauki.

Elastycznemu reagowaniu systemu kształcenia zawodowego na potrzeby rynku pracy, jego otwartości na uczenie się przez całe życie oraz mobilności edukacyjnej i zawodowej absolwentów ma służyć wyodrębnienie kwalifikacji w poszczególnych zawodach szkolnictwa branżowego oraz stworzenie uczniom warunków do uzyskiwania dodatkowych uprawnień zawodowych, dodatkowych umiejętności zawodowych w zakresie wybranych zawodów, kwalifikacji wolnorynkowych lub kwalifikacji sektorowych funkcjonujących w Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji.

Zawody szkolnictwa branżowego są określone w klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego, która stanowi usystematyzowany układ tabelaryczny obejmujący:

1) uporządkowane alfabetycznie branże oraz przyporządkowane do nich alfabetycznie zawody, z uwzględnieniem nazw oraz symboli cyfrowych zawodów ustalonych w klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 36 ust. 8 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2024 r. poz. 475);

2) poziomy Polskiej Ramy Kwalifikacji (PRK) dla kwalifikacji pełnych, o których mowa w art. 8 pkt 3a, 4a, 5a i 7a ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (Dz. U. z 2020 r. poz. 226 oraz z 2023 r. poz. 2005) (oznaczono cyfrą rzymską);

3) ministrów właściwych dla zawodów, na wnioski których wprowadzono zawody do klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego, wyznaczonych ze względu na odpowiedni dział administracji rządowej określony w ustawie z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej (Dz. U. z 2022 r. poz. 2512 oraz z 2023 r. poz. 2029);

4) typy szkół ponadpodstawowych, w których może odbywać się kształcenie w danym zawodzie: branżową szkołę I stopnia (BS I), branżową szkołę II stopnia (BS II), technikum (T) i szkołę policealną (SP); typ szkoły ponadpodstawowej, w którym może odbywać się kształcenie w danym zawodzie, w przypadku branżowej szkoły I stopnia, branżowej szkoły II stopnia oraz technikum oznaczono znakiem "X", a w przypadku szkoły policealnej oznaczono cyfrą arabską długość okresu kształcenia w latach;

5) symbole i nazwy kwalifikacji wyodrębnionych w zawodzie;

6) poziomy Polskiej Ramy Kwalifikacji (PRK) dla kwalifikacji cząstkowych wyodrębnionych w zawodach (oznaczono cyfrą arabską);

7) możliwość prowadzenia kształcenia w zakresie kwalifikacji wyodrębnionych w zawodzie na kwalifikacyjnych kursach zawodowych lub kursach umiejętności zawodowych (oznaczono znakiem "X");

8) szczególne uwarunkowania związane z kształceniem w zawodzie lub kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie, w szczególności związane z formą kształcenia lub kształceniem osób niepełnosprawnych, wynikające z opisu zawodu zawartego we wnioskach ministrów właściwych dla zawodów.

Zawody szkolnictwa branżowego zostały przyporządkowane do branż, uwzględniając specyfikę umiejętności zawodowych lub zakres, w jakim umiejętności te są wykorzystywane podczas wykonywania zadań zawodowych. Branże zostały uporządkowane według kolejności alfabetycznej:

1) branża audiowizualna (AUD);

2) branża budowlana (BUD);

3) branża ceramiczno-szklarska (CES);

4) branża chemiczna i ochrony środowiska (CHM);

5) branża drzewno-meblarska (DRM);

6) branża ekonomiczno-administracyjna (EKA);

7) branża elektroenergetyczna (ELE);

8) branża elektroniczno-mechatroniczna (ELM);

9) branża fryzjersko-kosmetyczna (FRK);

10) branża górniczo-wiertnicza (GIW);

11) branża handlowa (HAN);

12) branża hotelarsko-gastronomiczno-turystyczna (HGT);

13) branża leśna (LES);

14) branża mechaniczna (MEC);

15) branża mechaniki precyzyjnej (MEP);

16) branża metalurgiczna (MTL);

17) branża motoryzacyjna (MOT);

18) branża ochrony i bezpieczeństwa osób i mienia (BPO);

19) branża ogrodnicza (OGR);

20) branża opieki zdrowotnej (MED);

21) branża poligraficzno-księgarska (PGF);

22) branża pomocy społecznej (SPO);

23) branża przemysłu mody (MOD);

24) branża rolno-hodowlana (ROL);

25) branża rybacka (RYB);

26) branża spedycyjno-logistyczna (SPL);

27) branża spożywcza (SPC);

28) branża teleinformatyczna (INF);

29) branża transportu drogowego (TDR);

30) branża transportu kolejowego (TKO);

31) branża transportu lotniczego (TLO);

32) branża transportu wodnego (TWO).

Zawody szkolnictwa branżowego określone w klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego są zawodami jednokwalifikacyjnymi albo dwukwalifikacyjnymi. W branżowej szkole I stopnia są nauczane zawody jednokwalifikacyjne. W szkole policealnej są nauczane zarówno zawody jednokwalifikacyjne (w większości przypadków), jak i zawody dwukwalifikacyjne. Wśród zawodów nauczanych w technikum dominują zawody dwukwalifikacyjne. W zawodach nauczanych w technikum pierwszą kwalifikacją jest - w wielu przypadkach - kwalifikacja wyodrębniona w zawodzie nauczanym w branżowej szkole I stopnia, stanowiąca merytoryczną i programową podbudowę do uzyskiwania kolejnej kwalifikacji w zawodzie nauczanym na poziomie technika. W niektórych zawodach, dla których podbudowę merytoryczną i programową stanowi więcej niż jedna kwalifikacja wyodrębniona w zawodzie nauczanym w branżowej szkole I stopnia, przewidziano możliwość alternatywnego wyboru kwalifikacji stanowiących pierwszą kwalifikację wyodrębnioną w zawodzie nauczanym na poziomie technika.

Kształcenie w branżowej szkole II stopnia odbywa się w zawodach, dla których w klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego przewidziano kształcenie w tym typie szkoły. Są to zawody nauczane na poziomie technika, które posiadają kwalifikację wspólną z kwalifikacją wyodrębnioną w zawodzie nauczanym w branżowej szkole I stopnia. W branżowej szkole II stopnia kształcenie jest realizowane jedynie w zakresie drugiej kwalifikacji wyodrębnionej w danym zawodzie nauczanym na poziomie technika.

Kształcenie w zawodach szkolnictwa branżowego określonych w klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego jest prowadzone w oparciu o podstawy programowe kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego zawierające obowiązkowe zestawy celów kształcenia i treści nauczania opisanych w formie oczekiwanych efektów kształcenia: wiedzy, umiejętności zawodowych oraz kompetencji personalnych i społecznych, niezbędnych dla zawodu lub kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie, oraz kryteria weryfikacji tych efektów.

Zestaw oczekiwanych efektów kształcenia właściwych dla kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie jest podzielony na części efektów kształcenia określone w podstawach programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego jako "jednostki efektów kształcenia", z których każda może być nauczana na kursach umiejętności zawodowych, chyba że w klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego nie przewidziano możliwości prowadzenia kształcenia w zakresie danej kwalifikacji na kursach umiejętności zawodowych.

W podstawie programowej kształcenia w zawodzie szkolnictwa branżowego zostały wskazane jednostki efektów kształcenia obejmujące:

1) bezpieczeństwo i higienę pracy;

2) efekty kształcenia charakterystyczne dla danej kwalifikacji;

3) język obcy zawodowy;

4) kompetencje personalne i społeczne;

5) organizację pracy małych zespołów (wyłącznie dla zawodów nauczanych na poziomie technika).

Kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie zostały oznaczone kodem składającym się z trzech wielkich liter, wskazujących na przyporządkowanie do branży, oraz kolejną liczbą o charakterze porządkowym.

Jednostki efektów kształcenia właściwe dla kwalifikacji wyodrębnionych w zawodzie zostały oznaczone kodem właściwym dla kwalifikacji oraz kolejną liczbą o charakterze porządkowym.

Podstawa programowa kształcenia w zawodzie szkolnictwa branżowego określa również warunki realizacji kształcenia w zawodzie, w tym wyposażenie i sprzęt niezbędne do realizacji tego kształcenia oraz minimalną liczbę godzin kształcenia w zawodzie, a także przewiduje możliwość podnoszenia kwalifikacji w wybranych zawodach.

Szkoła prowadząca kształcenie zawodowe posiada lub zapewnia dostęp do pomieszczeń dydaktycznych z wyposażeniem odpowiadającym technologii i technice stosowanej w zawodzie, aby zapewniać osiągnięcie wszystkich efektów kształcenia określonych w podstawie programowej kształcenia w zawodzie szkolnictwa branżowego oraz umożliwiać przygotowanie absolwenta do wykonywania zadań zawodowych.

Podstawa programowa kształcenia w zawodzie szkolnictwa branżowego dotyczy zarówno uczniów szkół prowadzących kształcenie zawodowe, jak i słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych, którzy realizują kształcenie w danym zawodzie na odrębnych kwalifikacyjnych kursach zawodowych dotyczących poszczególnych kwalifikacji wyodrębnionych w tym zawodzie.

Działalność edukacyjna szkoły w zakresie kształcenia w danym zawodzie szkolnictwa branżowego jest określona w programie nauczania tego zawodu, dopuszczonym do użytku w szkole przez dyrektora szkoły. Program nauczania zawodu uwzględnia wszystkie elementy podstawy programowej kształcenia w zawodzie szkolnictwa branżowego, przy czym treści nauczania opisane w formie efektów kształcenia realizowane w pierwszej kwalifikacji wyodrębnionej w danym zawodzie, które są tożsame z treściami nauczania opisanymi w formie efektów kształcenia, realizowanymi w drugiej kwalifikacji wyodrębnionej w tym samym zawodzie, nie są powtarzane, z wyjątkiem treści nauczania opisanych w formie efektów kształcenia dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, języka obcego zawodowego oraz kompetencji personalnych i społecznych, które w programie nauczania zawodu są dostosowane do zakresu drugiej kwalifikacji wyodrębnionej w danym zawodzie. Program nauczania zawodu może również obejmować treści nauczania wykraczające poza zakres treści nauczania ustalonych w formie efektów kształcenia dla danego zawodu w podstawie programowej kształcenia w zawodzie szkolnictwa branżowego. Program nauczania zawodu jest opracowywany przez nauczyciela lub zespół nauczycieli prowadzących kształcenie zawodowe w danym zawodzie, przy czym jest wskazane, aby był on opracowywany w konsultacji z pracodawcami lub organizacjami pracodawców właściwymi dla danego zawodu.

Szkoły i inne podmioty prowadzące kształcenie w zawodach szkolnictwa branżowego dokonują bieżącej oceny stopnia osiągnięcia przez uczących się oczekiwanych efektów kształcenia oraz ich przygotowania do potwierdzania kwalifikacji wyodrębnionych w zawodach. System egzaminów zawodowych umożliwia oddzielne potwierdzanie w toku kształcenia każdej kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie szkolnictwa branżowego.

Załącznik nr 26)

KLASYFIKACJA ZAWODÓW SZKOLNICTWA BRANŻOWEGO

Nazwa zawodu

Symbol

cyfrowy

zawodu

ustalony

w klasyfikacji

zawodów

i specjalności

na potrzeby

rynku pracy

Poziom PRK dla kwalifikacji pełnej

Minister właściwy dla zawodu - minister właściwy do spraw:

Typy szkół ponadpodstawowych

Symbole i nazwy kwalifikacji wyodrębnionych w zawodzie

Poziom PRK dla kwalifikacji cząstkowej wyodrębnionej w zawodzie

Możliwość prowadzenia kształcenia na kwalifikacyjnych kursach

zawodowych lub na kursach umiejętności zawodowych

Szczególne

uwarunkowania

związane

z kształceniem

w zawodzie lub

kwalifikacji

wyodrębnionej

w zawodzie

BS I

BS II

(kształcenie wyłącznie na podbudowie BS I)

T

SP

(okres

nauczania)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

BRANŻA AUDIOWIZUALNA (AUD)

Administrator produkcji filmowej i telewizyjnej

343919

V

kultury i ochrony dziedzictwa narodowego

 

 

 

1

AUD.10. Administrowanie dokumentacją w produkcji audiowizualnej

5

X

 

Asystent kierownika produkcji filmowej i telewizyjnej

343902

IV

kultury i ochrony dziedzictwa narodowego

 

 

 

2

AUD.01. Przygotowanie i organizacja produkcji audiowizualnej

4

 

 

Fotograf

343101

III

gospodarki

X

 

 

 

AUD.02. Rejestracja, obróbka i publikacja obrazu

3

X

 

Technik animacji filmowej

343920

V

kultury i ochrony dziedzictwa narodowego

 

 

 

2

AUD.11. Realizacja produkcji filmowej techniką animacji

5

X

 

Technik budowy i strojenia fortepianów i pianin

311945 

IV

kultury i ochrony dziedzictwa narodowego

X

 

AUD.03. Budowa i renowacja fortepianów i pianin

X

 

AUD.04. Strojenie i korekta fortepianów i pianin

4

X

 

Technik fotografii i multimediów

343105

IV

gospodarki

 

X

X

 

AUD.02. Rejestracja, obróbka i publikacja obrazu

3

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AUD.05. Realizacja projektów graficznych i multimedialnych

4

X

 

Technik realizacji nagłośnień

352124

V

kultury i ochrony dziedzictwa narodowego

 

 

X

2

AUD.06. Obsługa sceny

5

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AUD.07. Realizacja nagłośnień

4

X

 

Technik realizacji nagrań

352123

IV

kultury i ochrony dziedzictwa narodowego

 

 

X

2

AUD.08. Montaż dźwięku

4

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AUD.09. Realizacja nagrań dźwiękowych

4

X

 

BRANŻA BUDOWLANA (BUD)

Betoniarz-zbrojarz

711402

III

budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa

X

 

 

 

BUD.01. Wykonywanie robót zbrojarskich i betoniarskich

3

X

 

Cieśla

711501

III

budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa

X

 

 

 

BUD.02. Wykonywanie robót ciesielskich

3

X

 

Dekarz

712101

III

budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa

X

 

 

 

BUD.03. Wykonywanie robót dekarsko-blacharskich

3

X

 

Kamieniarz

711301

III

budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa

X

 

 

 

BUD.04. Wykonywanie robót kamieniarskich

3

X

 

Kominiarz

713303

III

gospodarki

X

 

 

 

BUD.05. Wykonywanie robót kominiarskich

3

X

 

Monter izolacji budowlanych

712401

III

budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa

X

 

 

 

BUD.06. Wykonywanie izolacji budowlanych

3

X

 

Monter izolacji przemysłowych

712403

III

gospodarki

X

 

 

 

BUD.07. Wykonywanie płaszczy ochronnych z blachy, konstrukcji wsporczych i nośnych oraz izolacji przemysłowych

3

X

 

Monter konstrukcji budowlanych

711102

III

budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa

X

 

 

 

BUD.08. Montaż konstrukcji budowlanych

3

X

 

Monter konstrukcji targowo-wystawienniczych

711906

III

budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa

X

 

 

 

BUD.30. Wykonywanie robót związanych z konstrukcją i montażem stoisk targowo-wystawienniczych i scen

3

X

 

Monter sieci i instalacji sanitarnych

712618

III

budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa

X

 

 

 

BUD.09. Wykonywanie robót związanych z budową, montażem i eksploatacją sieci oraz instalacji sanitarnych

3

X

 

Monter stolarki budowlanej

712906

III

budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa

X

 

 

 

BUD.10. Wykonywanie robót związanych z montażem stolarki budowlanej

3

X

 

Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie

712905

III

budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa

X

 

 

 

BUD.11. Wykonywanie robót montażowych, okładzinowych i wykończeniowych

3

X

 

Murarz-tynkarz

711204

III

budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa

X

 

 

 

BUD.12. Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich

3

X

 

Operator maszyn i urządzeń do robót ziemnych i drogowych

834209

III

transportu

X

 

 

 

BUD.13. Eksploatacja maszyn i urządzeń do robót ziemnych i drogowych

3

X

 

Technik aranżacji wnętrz

311224

IV

budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa

 

 

X

 

BUD.34. Planowanie i wykonywanie poszczególnych etapów wykończenia wnętrz

4

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BUD.35. Wykonywanie aranżacji wnętrz

4

X

 

Technik budownictwa

311204

IV

budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa

 

X

X

 

BUD.01. Wykonywanie robót zbrojarskich i betoniarskich albo

3

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BUD.08. Montaż konstrukcji budowlanych,

albo

3

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BUD.12. Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich

3

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BUD.14. Organizacja i kontrola robót budowlanych oraz sporządzanie kosztorysów

4

X

 

Technik budowy dróg

311216

IV

transportu

 

X

X

 

BUD.13. Eksploatacja maszyn i urządzeń do robót ziemnych i drogowych

3

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BUD.15. Organizacja robót

związanych z budową

i utrzymaniem dróg i obiektów

inżynierskich oraz sporządzanie

kosztorysów

4

X

 

Technik dekarstwa

311221

IV

budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa

 

X

X

 

BUD.03. Wykonywanie robót dekarsko-blacharskich

3

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BUD.27. Organizacja i kontrola wykonywania pokryć dachowych oraz sporządzanie kosztorysów

4

X

 

Technik gazownictwa

311913

IV

energii

 

 

X

 

BUD.28. Organizacja i wykonywanie robót związanych z budową i eksploatacją sieci gazowych

4

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BUD.29. Organizacja i wykonywanie robót związanych z budową i eksploatacją instalacji gazowych

4

X

 

Technik geodeta

311104

IV

budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa

 

 

X

 

BUD.18. Wykonywanie pomiarów sytuacyjnych, wysokościowych i realizacyjnych oraz opracowywanie wyników tych pomiarów

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BUD.19. Wykonywanie prac geodezyjnych związanych z katastrem i gospodarką nieruchomościami

4

 

 

Technik inżynierii sanitarnej

311218

IV

budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa

 

X

X

 

BUD.09. Wykonywanie robót związanych z budową, montażem i eksploatacją sieci oraz instalacji sanitarnych

3

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BUD.20. Organizacja robót związanych z budową, montażem i eksploatacją sieci oraz instalacji sanitarnych

4

X

 

Technik inżynierii środowiska i melioracji

311208

IV

rozwoju wsi

 

 

X

 

BUD.21. Organizacja i prowadzenie robót związanych z budową obiektów inżynierii środowiska

4

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BUD.22. Organizacja i prowadzenie robót melioracyjnych

4

X

 

Technik izolacji przemysłowych

311608

IV

gospodarki

 

X

X

 

BUD.07. Wykonywanie płaszczy ochronnych z blachy, konstrukcji wsporczych i nośnych oraz izolacji przemysłowych

3

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BUD.31. Organizacja i kontrola robót izolacyjnych oraz sporządzanie kosztorysów

4

X

 

Technik montażu i automatyki stolarki budowlanej

311222

IV

budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz

 

X

X

 

BUD.10. Wykonywanie robót związanych z montażem stolarki budowlanej

3

X

 

 

 

 

mieszkalnictwa

 

 

 

 

BUD.32. Organizacja i nadzorowanie robót związanych z montażem i automatyką stolarki budowlanej

4

X

 

Technik obsługi przemysłu targowo-wystawienniczego

311223

IV

budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa

 

X

X

 

BUD.30. Wykonywanie robót związanych z konstrukcją i montażem stoisk targowo-wystawienniczych i scen

3

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BUD.33. Projektowanie, nadzorowanie i organizacja robót związanych z konstrukcją i montażem stoisk targowo-wystawienniczych i scen

4

X

 

Technik renowacji elementów architektury

311210

IV

kultury i ochrony dziedzictwa narodowego

 

 

X

 

BUD.23. Wykonywanie i renowacja detali architektonicznych

4

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BUD.24. Prowadzenie prac renowatorskich elementów architektury

4

X

 

Technik robót wykończeniowych w budownictwie

311219

IV

budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa

 

X

X

 

BUD.11. Wykonywanie robót montażowych, okładzinowych i wykończeniowych

3

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BUD.25. Organizacja, kontrola i sporządzanie kosztorysów robót wykończeniowych w budownictwie

4

X

 

Zdun

711203

III

budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa

X

 

 

 

BUD.26. Wykonywanie robót zduńskich

3

X

 

BRANŻA CERAMICZNO-SZKLARSKA (CES)

Operator urządzeń przemysłu ceramicznego

818115

III

gospodarki

X

 

 

 

CES.01. Eksploatacja maszyn i urządzeń przemysłu ceramicznego

3

X

 

Operator urządzeń przemysłu szklarskiego

818116

III

gospodarki

X

 

 

 

CES.02. Eksploatacja maszyn i urządzeń przemysłu szklarskiego

3

X

 

Technik ceramik

311944

IV

gospodarki

 

X

X

 

CES.01. Eksploatacja maszyn i urządzeń przemysłu ceramicznego albo

3

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CES.05. Zdobienie wyrobów ceramicznych

3

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CES.03. Organizacja i kontrolowanie procesów w przemyśle ceramicznym

4

X

 

Technik technologii szkła

311925

IV

gospodarki

 

X

X

 

CES.02. Eksploatacja maszyn i urządzeń przemysłu szklarskiego

3

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CES.04. Organizacja procesów wytwarzania wyrobów ze szkła

4

X

 

Zdobnik ceramiki

731609

III

gospodarki

X

 

 

 

CES.05. Zdobienie wyrobów ceramicznych

3

X

 

BRANŻA CHEMICZNA I OCHRONY ŚRODOWISKA (CHM)

Operator maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw sztucznych

814209

III

gospodarki

X

 

 

 

CHM.01. Obsługa maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw sztucznych

3

X

 

Operator maszyn i urządzeń w gospodarce odpadami

313211

III

klimatu

X

 

 

 

CHM.07. Prowadzenie działań

operacyjnych związanych z gospodarowaniem odpadami

3

X

 

Operator urządzeń przemysłu chemicznego

813134

III

gospodarki

X

 

 

 

CHM.02. Eksploatacja maszyn i urządzeń przemysłu chemicznego

3

X

 

Pracownik pomocniczy w gospodarce odpadami

932922

II

klimatu

X*

 

 

 

CHM.08. Wykonywanie prac pomocniczych w gospodarce odpadami

2

X*

* Kształcenie wyłącznie dla osób z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim

Technik analityk

311103

IV

gospodarki

 

 

X

 

CHM.03. Przygotowywanie sprzętu, odczynników chemicznych i próbek do badań analitycznych

3

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHM.04. Wykonywanie badań analitycznych

4

X

 

Technik gospodarki odpadami

325515

IV

klimatu

 

X

X

 

CHM.07. Prowadzenie działań

operacyjnych związanych z gospodarowaniem odpadami

3

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHM.09. Organizowanie i nadzorowanie prac związanych z gospodarowaniem odpadami

4

X

 

Technik ochrony środowiska

325511

IV

środowiska

 

 

X

 

CHM.05. Ocena stanu środowiska, planowanie i realizacja zadań w ochronie środowiska

4

X

 

Technik technologii chemicznej

311603

IV

gospodarki

 

X

X

 

CHM.02. Eksploatacja maszyn i urządzeń przemysłu chemicznego

3

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHM.06. Organizacja i kontrolowanie procesów technologicznych w przemyśle chemicznym

4

X

 

BRANŻA DRZEWNO-MEBLARSKA (DRM)

Koszykarz-plecionkarz

731702

III

gospodarki

X

 

 

 

DRM.01. Wykonywanie wyrobów koszykarsko-plecionkarskich

3

X

 

Operator maszyn i urządzeń przemysłu drzewnego

817213

III

gospodarki

X

 

 

 

DRM.09. Obsługa i monitorowanie urządzeń i maszyn sterowanych cyfrowo do produkcji drzewnej

3

X

 

Pracownik pomocniczy stolarza

932918

II

gospodarki

X*

 

 

 

DRM.03. Wytwarzanie prostych wyrobów z drewna i materiałów drewnopochodnych

2

X*

* Kształcenie wyłącznie dla osób z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim

Stolarz

752205

III

gospodarki

X

 

 

 

DRM.04. Wytwarzanie wyrobów z drewna i materiałów drewnopochodnych

3

X

 

Tapicer

753402

III

gospodarki

X

 

 

 

DRM.05. Wykonywanie wyrobów tapicerowanych

3

X

 

Technik papiernictwa

311601

IV

gospodarki

 

 

X

 

DRM.06. Produkcja mas włóknistych i wytworów papierniczych

4

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DRM.07. Przetwórstwo wytworów papierniczych

4

X

 

Technik przemysłu drzewnego

311948

V

gospodarki

 

X

X

 

DRM.09. Obsługa i monitorowanie urządzeń i maszyn sterowanych cyfrowo do produkcji drzewnej

3

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DRM.10. Planowanie i organizacja procesów zautomatyzowanych w przemyśle drzewnym

5

X

 

Technik technologii drewna

311922

IV

gospodarki

 

X

X

 

DRM.04. Wytwarzanie wyrobów z drewna i materiałów drewnopochodnych

3

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DRM.08. Organizacja i prowadzenie procesów przetwarzania drewna i materiałów drewnopochodnych

4

X

 

BRANŻA EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNA (EKA)

Technik administracji

334306

V

administracji publicznej

 

 

 

2

EKA.01. Obsługa klienta w jednostkach administracji

5

X

 

Technik archiwista

441403

V

kultury i ochrony dziedzictwa narodowego

 

 

 

2

EKA.02. Organizacja i prowadzenie archiwum

4

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EKA.03. Opracowywanie materiałów archiwalnych

5

X

 

Technik ekonomista

331403

IV

finansów publicznych

 

 

X

 

EKA.04. Prowadzenie dokumentacji w jednostce organizacyjnej

4

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EKA.05. Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych

4

X

 

Technik prac biurowych

411004

IV

administracji publicznej

 

 

X*

 

EKA.06. Wykonywanie prac biurowych

4

X*

* Kształcenie wyłącznie dla osób niewidomych i słabowidzących

Technik rachunkowości

431103

IV

finansów publicznych

 

 

X

 

EKA.05. Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych

4

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EKA.07. Prowadzenie rachunkowości

4

X

 

Technik usług pocztowych i finansowych

421108

V

łączności

 

 

 

1

EKA.08. Świadczenie usług pocztowych i finansowych oraz wykonywanie zadań rozdzielczo-ekspedycyjnych

5

X

 

BRANŻA ELEKTROENERGETYCZNA (ELE)

Elektromechanik

741201

III

gospodarki

X

 

 

 

ELE.01. Montaż i obsługa maszyn i urządzeń elektrycznych

3

X

 

Elektryk

741103

III

gospodarki

X

 

 

 

ELE.02. Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych

3

X

 

Technik chłodnictwa i klimatyzacji

311929

IV

gospodarki

 

 

X

 

ELE.03. Wykonywanie robót związanych z montażem instalacji i urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych oraz pomp ciepła

4

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ELE.04. Eksploatacja i organizacja robót związanych z montażem instalacji i urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych oraz pomp ciepła

4

X

 

Technik elektryk

311303

IV

gospodarki

 

X

X

 

ELE.02. Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych

3

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ELE.05. Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych

4

X

 

Technik energetyk

311307

IV

energii

 

 

X

 

ELE.06. Montaż, uruchamianie oraz eksploatacja instalacji i jednostek przesyłowych w systemach energetycznych

4

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ELE.07. Montaż, uruchamianie oraz eksploatacja instalacji i jednostek wytwórczych w systemach energetycznych

4

X

 

Technik urządzeń dźwigowych

311940

IV

gospodarki

 

 

X

 

ELE.08. Montaż urządzeń dźwigowych

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ELE.09. Obsługa i konserwacja urządzeń dźwigowych

4

X

 

Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

311930

IV

rolnictwa, energii

 

 

X

 

ELE.10. Montaż

i uruchamianie urządzeń

i systemów energetyki

odnawialnej

4

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ELE.11. Eksploatacja urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

4

X

 

BRANŻA ELEKTRONICZNO-MECHATRONICZNA (ELM)

Automatyk

731107

III

gospodarki

X

 

 

 

ELM.01. Montaż, uruchamianie i obsługiwanie układów automatyki przemysłowej

3

X

 

Elektronik

742117

III

gospodarki

X

 

 

 

ELM.02. Montaż oraz instalowanie układów i urządzeń elektronicznych

3

X

 

Mechatronik

742118

IV

gospodarki

X

 

 

 

ELM.03. Montaż, uruchamianie i konserwacja urządzeń i systemów mechatronicznych

4

X

 

Technik automatyk

311909

IV

gospodarki

 

X

X

 

ELM.01. Montaż, uruchamianie i obsługiwanie układów automatyki przemysłowej

3

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ELM.04. Eksploatacja układów automatyki przemysłowej

4

X

 

Technik elektronik

311408

IV

gospodarki

 

X

X

 

ELM.02. Montaż oraz instalowanie układów i urządzeń elektronicznych

3

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ELM.05. Eksploatacja urządzeń elektronicznych

4

X

 

Technik mechatronik

311410

V

gospodarki

 

X

X

 

ELM.03. Montaż, uruchamianie i konserwacja urządzeń i systemów mechatronicznych

4

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ELM.06. Eksploatacja i programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych

5

X

 

Technik robotyk

311413

V

gospodarki

 

 

X

 

ELM.07. Montaż, uruchamianie i obsługa systemów robotyki

4

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ELM.08. Eksploatacja i programowanie systemów

robotyki

5

X

 

BRANŻA FRYZJERSKO-KOSMETYCZNA (FRK)

Fryzjer

514101

IV

gospodarki

X

 

 

 

FRK.01. Wykonywanie usług fryzjerskich

4

X

 

Podolog

323014

V

gospodarki

 

 

 

2*

FRK.05. Świadczenie usług w zakresie zabiegów podologicznych

5

 

* Kształcenie w szkole prowadzone wyłącznie w formie dziennej lub stacjonarnej

Pracownik pomocniczy fryzjera

932920

II

gospodarki

X*

 

 

 

FRK.02. Wykonywanie fryzjerskich prac pomocniczych

2

X*

* Kształcenie wyłącznie dla osób z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim

Technik usług fryzjerskich

514105

IV

gospodarki

 

X

X

 

FRK.01. Wykonywanie usług fryzjerskich

4

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FRK.03. Projektowanie i wykonywanie fryzur

4

X

 

Technik usług kosmetycznych

514207

V

gospodarki

 

 

 

2

FRK.04. Wykonywanie zabiegów kosmetycznych

5

X

 

BRANŻA GÓRNICZO-WIERTNICZA (GIW)

Górnik eksploatacji otworowej

811301

III

gospodarki złożami kopalin

X

 

 

 

GIW.01. Eksploatacja otworowa złóż

3

X

 

Górnik eksploatacji podziemnej

811101

III

gospodarki złożami kopalin

X

 

 

 

GIW.02. Eksploatacja podziemna złóż

3

X

 

Górnik odkrywkowej eksploatacji złóż

811102

III

gospodarki złożami kopalin

X

 

 

 

GIW.03. Eksploatacja złóż metodą odkrywkową

3

X

 

Górnik podziemnej eksploatacji kopalin innych niż węgiel kamienny

811112

III

gospodarki złożami kopalin

X

 

 

 

GIW.04. Eksploatacja podziemna kopalin innych niż węgiel kamienny

3

X

 

Operator maszyn i urządzeń przeróbczych

811205

III

gospodarki złożami kopalin

X

 

 

 

GIW.05. Obsługa maszyn i urządzeń do przeróbki mechanicznej kopalin

3

X

 

Technik geolog

311106

IV

środowiska

 

 

X

 

GIW.06. Wykonywanie prac geologicznych

4

 

 

Technik górnictwa odkrywkowego

311701

IV

gospodarki złożami kopalin

 

X

X

 

GIW.03. Eksploatacja złóż metodą odkrywkową

3

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GIW.07. Organizacja

i prowadzenie eksploatacji złóż metodą odkrywkową

4

X

 

Technik górnictwa otworowego

311702

IV

gospodarki złożami kopalin

 

X

X

 

GIW.01. Eksploatacja otworowa złóż

3

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GIW.08. Organizacja

i prowadzenie eksploatacji

otworowej złóż

4

X

 

Technik górnictwa podziemnego

311703

IV

gospodarki złożami kopalin

 

X

X

 

GIW.02. Eksploatacja podziemna złóż

3

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GIW.09. Organizacja i prowadzenie eksploatacji podziemnej złóż

4

X

 

Technik podziemnej eksploatacji kopalin innych niż węgiel kamienny

311709

IV

gospodarki złożami kopalin

 

X

X

 

GIW.04. Eksploatacja podziemna kopalin innych niż węgiel kamienny

3

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GIW.10. Organizacja i prowadzenie eksploatacji podziemnej kopalin innych niż węgiel kamienny

4

X

 

Technik przeróbki kopalin stałych

311706

IV

gospodarki złożami kopalin

 

X

X

 

GIW.05. Obsługa maszyn i urządzeń do przeróbki mechanicznej kopalin

3

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GIW.11. Organizacja procesu przeróbki kopalin stałych

4

X

 

Technik wiertnik

311707

IV

środowiska, gospodarki złożami kopalin

 

X

X

 

GIW.12. Wykonywanie prac wiertniczych

3

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GIW.13. Organizacja i prowadzenie prac wiertniczych

4

X

 

Wiertacz

811305

III

środowiska, gospodarki złożami kopalin

X

 

 

 

GIW.12. Wykonywanie prac wiertniczych

3

X

 

BRANŻA HANDLOWA (HAN)

Sprzedawca

522301

III

gospodarki

X

 

 

 

HAN.01. Prowadzenie sprzedaży

3

X

 

Technik handlowiec

522305

IV

gospodarki

 

X

X

 

HAN.01. Prowadzenie sprzedaży

3

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HAN.02. Prowadzenie działań handlowych

4

X

 

BRANŻA HOTELARSKO-GASTRONOMICZNO-TURYSTYCZNA (HGT)

Kelner

513101

III

turystyki

X

 

 

 

HGT.01. Wykonywanie usług kelnerskich

3

X

 

Kucharz

512001

III

turystyki, rynków rolnych

X

 

 

 

HGT.02. Przygotowanie i wydawanie dań

3

X

 

Pracownik obsługi hotelowej

962907

IV

turystyki

X

 

 

 

HGT.03. Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie

4

X

 

Pracownik pomocniczy gastronomii

941203

II

turystyki

X*

 

 

 

HGT.04. Wykonywanie prac pomocniczych w obiektach świadczących usługi gastronomiczne

2

X*

* Kształcenie wyłącznie dla osób z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim

Pracownik pomocniczy obsługi hotelowej

911205

II

turystyki

X*

 

 

 

HGT.05. Wykonywanie prac pomocniczych w obiektach świadczących usługi hotelarskie

2

X*

* Kształcenie wyłącznie dla osób z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim

Technik hotelarstwa

422402

IV

turystyki

 

X

X

 

HGT.03. Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie

4

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HGT.06. Realizacja usług

w recepcji

4

X

 

Technik organizacji turystyki

422104

IV

turystyki

 

 

X

 

HGT.07. Przygotowanie imprez i usług turystycznych

4

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HGT.08. Obsługa klienta oraz rozliczanie imprez i usług turystycznych

4

X

 

Technik turystyki na obszarach wiejskich

515205

IV

turystyki, rozwoju wsi

 

 

X

 

HGT.09. Prowadzenie działalności turystycznej na obszarach wiejskich

4

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HGT.10. Prowadzenie

gospodarstwa

agroturystycznego

4

X

 

Technik usług kelnerskich

513102

IV

turystyki

 

X

X

 

HGT.01. Wykonywanie usług kelnerskich

3

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HGT.11. Organizacja usług gastronomicznych

4

X

 

Technik żywienia i usług gastronomicznych

343404

IV

turystyki, rozwoju wsi

 

X

X

 

HGT.02. Przygotowanie i wydawanie dań

3

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HGT.12. Organizacja żywienia i usług gastronomicznych

4

X

 

BRANŻA LEŚNA (LES)

Operator maszyn leśnych

834105

III

środowiska

X

 

 

 

LES.01. Obsługa maszyn

stosowanych w gospodarce leśnej

3

X

 

Technik leśnik

314301

IV

środowiska

 

 

X

 

LES.02. Gospodarowanie zasobami leśnymi

4

X

 

BRANŻA MECHANICZNA (MEC)

Blacharz

721301

III

gospodarki

X

 

 

 

MEC.01. Wykonywanie i naprawa wyrobów z blachy i profili kształtowych

3

X

 

Kowal

722101

III

gospodarki

X

 

 

 

MEC.02. Wykonywanie

i naprawa wyrobów kowalskich

3

X

 

Mechanik-monter maszyn i urządzeń

723310

III

gospodarki

X

 

 

 

MEC.03. Montaż i obsługa maszyn i urządzeń

3

X

 

Monter systemów rurociągowych

712613

III

gospodarki

X

 

 

 

MEC.04. Montaż systemów rurociągowych

3

X

 

Operator obrabiarek skrawających

722307

III

gospodarki

X

 

 

 

MEC.05. Użytkowanie obrabiarek skrawających

3

X

 

Pracownik pomocniczy mechanika

932916

II

gospodarki

X*

 

 

 

MEC.06. Montaż i obsługa prostych elementów maszyn i urządzeń

2

X*

* Kształcenie wyłącznie dla osób z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim

Pracownik pomocniczy ślusarza

932917

II

gospodarki

X*

 

 

 

MEC.07. Wykonywanie i naprawa elementów wyrobów oraz prostych części maszyn, urządzeń i narzędzi

2

X*

* Kształcenie wyłącznie dla osób z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim

Ślusarz

722204

III

gospodarki, transportu, gospodarki morskiej, żeglugi śródlądowej

X

 

 

 

MEC.08. Wykonywanie

i naprawa elementów maszyn,

urządzeń i narzędzi

3

X

 

Technik mechanik

311504

IV

gospodarki, transportu, gospodarki morskiej,

 

X

X

 

MEC.03. Montaż i obsługa

maszyn i urządzeń

albo

3

X

 

 

 

 

żeglugi śródlądowej

 

 

 

 

MEC.05. Użytkowanie obrabiarek skrawających, albo

3

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MEC.08. Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi

3

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MEC.09. Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń

4

X

 

Technik spawalnictwa

311516

V

gospodarki, gospodarki morskiej

 

X

X

 

MEC.03. Montaż i obsługa maszyn i urządzeń

albo

3

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MEC.04. Montaż systemów rurociągowych

albo

3

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MEC.08. Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi

albo

3

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TWO.03. Wykonywanie i montaż elementów kadłuba jednostek pływających

3

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MEC.10. Organizacja i wykonywanie prac spawalniczych

5

X

 

BRANŻA MECHANIKI PRECYZYJNEJ (MEP)

Mechanik precyzyjny

731103

III

gospodarki

X

 

 

 

MEP.01. Montaż i naprawa maszyn i urządzeń precyzyjnych

3

X

 

Optyk-mechanik

731104

III

gospodarki

X

 

 

 

MEP.02. Montaż i naprawa elementów i układów optycznych

3

X

 

Technik optyk

325302

IV

gospodarki

 

X

X

2

MEP.02. Montaż i naprawa elementów i układów optycznych

3

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MEP.03. Wykonywanie i naprawa pomocy wzrokowych

4

X

 

Zegarmistrz

731106

III

gospodarki

X

 

 

 

MEP.04. Naprawa zegarów i zegarków

3

X

 

Złotnik-jubiler

731305

III

gospodarki

X

 

 

 

MEP.05. Wykonywanie

i naprawa wyrobów złotniczych

i jubilerskich

3

X

 

BRANŻA METALURGICZNA (MTL)

Modelarz odlewniczy

721104

III

gospodarki

X

 

 

 

MTL.01. Wykonywanie i naprawa oprzyrządowania odlewniczego

3

X

 

Operator maszyn i urządzeń odlewniczych

812107

III

gospodarki

X

 

 

 

MTL.02. Eksploatacja maszyn i urządzeń odlewniczych

3

X

 

Operator maszyn i urządzeń przemysłu metalurgicznego

812122

III

gospodarki

X

 

 

 

MTL.03. Eksploatacja maszyn i urządzeń przemysłu metalurgicznego

3

X

 

Technik odlewnik

311705

IV

gospodarki

 

X

X

 

MTL.01. Wykonywanie i naprawa oprzyrządowania odlewniczego albo

3

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MTL.02. Eksploatacja maszyn i urządzeń odlewniczych

3

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MTL.04. Organizacja i nadzorowanie procesu odlewniczego

4

X

 

Technik przemysłu metalurgicznego

311708

IV

gospodarki

 

X

X

 

MTL.03. Eksploatacja maszyn i urządzeń przemysłu metalurgicznego

3

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MTL.05. Organizacja i prowadzenie procesów metalurgicznych

4

X

 

BRANŻA MOTORYZACYJNA (MOT)

Blacharz samochodowy

721306

III

gospodarki

X

 

 

 

MOT.01. Diagnozowanie i naprawa nadwozi pojazdów samochodowych

3

X

 

Elektromechanik pojazdów samochodowych

741203

III

gospodarki, transportu

X

 

 

 

MOT.02. Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa mechatronicznych systemów pojazdów samochodowych

3

X

 

Lakiernik samochodowy

713203

III

gospodarki

X

 

 

 

MOT.03. Diagnozowanie

i naprawa powłok lakierniczych

3

X

 

Mechanik motocyklowy

723107

III

gospodarki, transportu

X

 

 

 

MOT.04. Diagnozowanie, obsługa i naprawa pojazdów motocyklowych

3

X

 

Mechanik pojazdów samochodowych

723103

III

gospodarki, transportu

X

 

 

 

MOT.05. Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa pojazdów samochodowych

3

X

 

Technik elektromobilności

311519

V

energii

 

X

X

 

MOT.02. Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa mechatronicznych systemów pojazdów samochodowych

3

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MOT.07. Organizacja i prowadzenie procesu obsługi i naprawy pojazdów zeroemisyjnych i niskoemisyjnych

5

X

 

Technik pojazdów samochodowych

311513

IV

transportu

 

X

X

 

MOT.02. Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa mechatronicznych systemów pojazdów samochodowych albo

3

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MOT.05. Obsługa, diagnozowanie

oraz naprawa pojazdów samochodowych

3

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MOT.06. Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych

4

X

 

BRANŻA OCHRONY I BEZPIECZEŃSTWA OSÓB I MIENIA (BPO)

Technik bezpieczeństwa i higieny pracy

325509

V

pracy

 

 

 

1,5

BPO.01. Zarządzanie bezpieczeństwem w środowisku pracy

5

 

 

Technik ochrony fizycznej osób i mienia

541315

IV

wewnętrznych

 

 

 

2

BPO.02. Ochrona osób i mienia

4

X

 

Technik pożarnictwa

311919

V

wewnętrznych

 

 

 

2

BPO.03. Wykonywanie działań ratowniczych

4

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BPO.04. Zarządzanie działaniami ratowniczymi

5

X

 

BRANŻA OGRODNICZA (OGR)

Florysta

343203

IV

kultury i ochrony dziedzictwa narodowego

 

 

 

1

OGR.01. Wykonywanie kompozycji florystycznych

4

X

 

Ogrodnik

611303

III

rolnictwa

X

 

 

 

OGR.02. Zakładanie i prowadzenie upraw ogrodniczych

3

X

 

Technik architektury krajobrazu

314202

IV

środowiska, rozwoju wsi

 

 

X

 

OGR.03. Projektowanie, urządzanie i pielęgnacja roślinnych obiektów architektury krajobrazu

4

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OGR.04. Organizacja prac związanych z budową oraz konserwacją obiektów małej architektury krajobrazu

4

X

 

Technik ogrodnik

314205

IV

rolnictwa

 

X

X

 

OGR.02. Zakładanie i prowadzenie upraw ogrodniczych

3

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OGR.05. Planowanie

i organizacja prac ogrodniczych

4

X

 

BRANŻA OPIEKI ZDROWOTNEJ (MED)

Asystentka stomatologiczna

325101

IV

zdrowia

 

 

 

1*

MED.01. Asystowanie lekarzowi dentyście i utrzymanie gabinetu w gotowości do pracy

4

 

* Kształcenie w szkole prowadzone wyłącznie w formie dziennej lub stacjonarnej

Higienistka stomatologiczna

325102

V

zdrowia

 

 

 

2*

MED.02. Wykonywanie świadczeń stomatologicznych z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia jamy ustnej oraz współuczestniczenie w procesie leczenia

5

 

* Kształcenie w szkole prowadzone wyłącznie w formie dziennej lub stacjonarnej

Opiekun medyczny

532102

V

zdrowia

 

 

 

1,5*

MED.14. Świadczenie usług medyczno-pielęgnacyjnych i opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej

5

 

* Kształcenie w szkole prowadzone wyłącznie w formie dziennej lub stacjonarnej

Ortoptystka

325906

V

zdrowia

 

 

 

2*

MED.04. Świadczenie usług medycznych w zakresie ortoptyki

5

 

* Kształcenie w szkole prowadzone wyłącznie w formie dziennej

Protetyk słuchu

321401

V

zdrowia

 

 

 

2

MED.05. Świadczenie usług medycznych w zakresie badania i protezowania słuchu

5

 

 

Technik dentystyczny

321402

V

zdrowia

 

 

 

2,5*

MED.06. Wykonywanie i naprawa wyrobów medycznych z zakresu protetyki dentystycznej, ortodoncji oraz epitez twarzy

5

 

* Kształcenie w szkole prowadzone wyłącznie w formie dziennej

Technik elektroniki i informatyki medycznej

311411

IV

zdrowia

 

 

 

2*

MED.07. Montaż i eksploatacja urządzeń elektronicznych i systemów informatyki medycznej

4

 

* Kształcenie w szkole prowadzone wyłącznie w formie dziennej lub stacjonarnej

Technik elektroradiolog

321103

V

zdrowia

 

 

 

2,5*

MED.08. Świadczenie usług medycznych w zakresie diagnostyki obrazowej, elektromedycznej i radioterapii

5

 

* Kształcenie w szkole prowadzone wyłącznie w formie dziennej

Technik farmaceutyczny

321301

V

zdrowia

 

 

 

2,5*

MED.09. Sporządzanie i wytwarzanie produktów leczniczych oraz prowadzenie obrotu produktami leczniczymi, wyrobami medycznymi, suplementami diety i środkami spożywczymi specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz innymi produktami dopuszczonymi do obrotu w aptece na podstawie przepisów prawa

5

 

* Kształcenie w szkole prowadzone wyłącznie w formie dziennej

Technik masażysta

325402

V

zdrowia

 

 

X*

2**

MED.10. Świadczenie usług w zakresie masażu

5

 

* Kształcenie wyłącznie dla osób

niewidomych i słabowidzących ** Kształcenie w szkole prowadzone wyłącznie w formie dziennej lub stacjonarnej

Technik ortopeda

321403

IV

zdrowia

 

 

X

2*

MED.11. Wykonywanie i dobieranie przedmiotów ortopedycznych oraz środków pomocniczych

4

 

* Kształcenie w szkole prowadzone wyłącznie w formie dziennej lub stacjonarnej

Technik sterylizacji medycznej

321104

IV

zdrowia

 

 

 

1

MED.12. Wykonywanie dekontaminacji sprzętu i wyrobów medycznych

4

 

 

Terapeuta zajęciowy

325907

IV

zdrowia

 

 

 

2*

MED.13. Świadczenie usług w zakresie terapii zajęciowej

4

 

* Kształcenie w szkole prowadzone wyłącznie w formie dziennej lub stacjonarnej

BRANŻA POLIGRAFICZNO-KSIĘGARSKA (PGF)

Animator rynku książki

343305

V

kultury i ochrony dziedzictwa narodowego

 

 

 

2

PGF.09. Organizacja i zarządzanie przedsiębiorstwem rynku książki oraz relacjami z klientami

5

X

 

Drukarz fleksograficzny

732209

III

kultury i ochrony dziedzictwa narodowego

X

 

 

 

PGF.01. Realizacja procesów drukowania z użyciem fleksograficznych form drukowych

3

X

 

Drukarz offsetowy

732210

III

kultury i ochrony dziedzictwa narodowego

X

 

 

 

PGF.02. Realizacja procesów drukowania z offsetowych form drukowych

3

X

 

Operator procesów introligatorskich

732305

III

kultury i ochrony dziedzictwa narodowego

X

 

 

 

PGF.03. Realizacja procesów

introligatorskich

i opakowaniowych

3

X

 

Technik grafiki i poligrafii cyfrowej

311943

IV

kultury i ochrony dziedzictwa narodowego

 

 

X

 

PGF.04. Przygotowywanie oraz wykonywanie prac graficznych i publikacji cyfrowych

4

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PGF.05. Drukowanie cyfrowe i obróbka druków

4

X

 

Technik księgarstwa

522306

IV

kultury i ochrony dziedzictwa narodowego

 

X

X

 

HAN.01. Prowadzenie sprzedaży

3

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PGF.10. Prowadzenie działalności informacyjno-bibliograficznej

4

X

 

Technik procesów drukowania

311935

IV

kultury i ochrony dziedzictwa narodowego

 

X

X

 

PGF.01. Realizacja procesów drukowania z użyciem fleksograficznych form drukowych albo

3

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PGF.02. Realizacja procesów drukowania z offsetowych form drukowych

3

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PGF.06. Planowanie i kontrola produkcji poligraficznej

4

X

 

Technik procesów introligatorskich

311936

IV

kultury i ochrony dziedzictwa narodowego

 

X

X

 

PGF.03. Realizacja procesów

introligatorskich

i opakowaniowych

3

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PGF.06. Planowanie i kontrola produkcji poligraficznej

4

X

 

Technik reklamy

333907

IV

gospodarki

 

 

X

 

PGF.07. Wykonywanie przekazu reklamowego

4

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PGF.08. Zarządzanie kampanią reklamową

4

X

 

BRANŻA POMOCY SPOŁECZNEJ (SPO)

Asystent osoby niepełnosprawnej

341201

IV

zabezpieczenia społecznego

 

 

 

1

SPO.01. Udzielanie pomocy i organizacja wsparcia osobie niepełnosprawnej

4

X*

* Wymagane wykształcenie średnie lub średnie branżowe

Opiekun osoby starszej

341202

IV

zabezpieczenia społecznego

 

 

 

2

SPO.02. Świadczenie usług opiekuńczo-wspierających osobie starszej

4

X

 

Opiekun w domu pomocy społecznej

341203

IV

zabezpieczenia społecznego

 

 

 

2

SPO.03. Świadczenie usług opiekuńczo-wspierających osobie podopiecznej

4

X

 

Opiekunka dziecięca

325905

IV

rodziny

 

 

 

2

SPO.04. Świadczenie usług

opiekuńczych

i wspomagających rozwój

dziecka

4

X

 

Opiekunka środowiskowa

341204

IV

zabezpieczenia społecznego

 

 

 

1

SPO.05. Świadczenie usług opiekuńczych

4

X*

* Wymagane wykształcenie średnie lub średnie branżowe

BRANŻA PRZEMYSŁU MODY (MOD)

Garbarz skór

753501

III

gospodarki

X

 

 

 

MOD.01. Wyprawianie skór

3

X

 

Kaletnik

753702

III

gospodarki

X

 

 

 

MOD.02. Wykonywanie i renowacja wyrobów kaletniczych

3

X

 

Krawiec

753105

III

gospodarki

X

 

 

 

MOD.03. Projektowanie i wytwarzanie wyrobów odzieżowych

3

X

 

Kuśnierz

753106

III

gospodarki

X

 

 

 

MOD.04. Wykonywanie i renowacja wyrobów kuśnierskich

3

X

 

Obuwnik

753602

III

gospodarki

X

 

 

 

MOD.05. Wytwarzanie obuwia

3

X

 

Operator maszyn w przemyśle włókienniczym

815204

III

gospodarki

X

 

 

 

MOD.06. Wytwarzanie i wykończanie wyrobów włókienniczych

3

X

 

Pracownik pomocniczy krawca

932915

II

gospodarki

X*

 

 

 

MOD.07. Wykonywanie prostych wyrobów odzieżowych

2

X*

* Kształcenie wyłącznie dla osób z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim

Rękodzielnik wyrobów włókienniczych

731808

III

gospodarki

X

 

 

 

MOD.08. Wytwarzanie, konserwacja i renowacja rękodzielniczych wyrobów włókienniczych

3

X

 

Technik garbarz

311912

IV

gospodarki

 

X

X

 

MOD.01. Wyprawianie skór

3

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MOD.09. Organizacja i prowadzenie procesu wyprawy skór

4

X

 

Technik obuwnik

311916

IV

gospodarki

 

X

X

 

MOD.05. Wytwarzanie obuwia

3

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MOD.10. Organizacja i prowadzenie procesów wytwarzania obuwia

4

X

 

Technik przemysłu mody

311941

IV

gospodarki

 

X

X

 

MOD.03. Projektowanie i wytwarzanie wyrobów odzieżowych

3

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MOD.11. Organizacja procesów wytwarzania wyrobów odzieżowych

4

X

 

Technik stylista

311946

IV

gospodarki

 

X

X

 

MOD.03. Projektowanie i wytwarzanie wyrobów odzieżowych

3

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MOD.15. Stylizacja ubioru i kreacja wizerunku

4

X

 

Technik technologii wyrobów skórzanych

311926

IV

gospodarki

 

X

X

 

MOD.02. Wykonywanie i renowacja wyrobów kaletniczych albo

3

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MOD.04. Wykonywanie i renowacja wyrobów kuśnierskich

3

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MOD.12. Organizacja i prowadzenie procesów wytwarzania wyrobów skórzanych

4

X

 

Technik włókienniczych wyrobów dekoracyjnych

311931

IV

gospodarki

 

X

X

 

MOD.08. Wytwarzanie, konserwacja i renowacja rękodzielniczych wyrobów włókienniczych

3

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MOD.13. Projektowanie i organizacja procesów wytwarzania włókienniczych wyrobów dekoracyjnych

4

X

 

Technik włókiennik

311932

IV

gospodarki

 

X

X

 

MOD.06. Wytwarzanie i wykończanie wyrobów włókienniczych

3

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MOD.14. Nadzorowanie procesów wytwarzania i wykończania wyrobów włókienniczych

4

X

 

BRANŻA ROLNO-HODOWLANA (ROL)

Jeździec

516408

III

kultury fizycznej, rolnictwa

X

 

 

 

ROL.01. Jeździectwo i trening koni

3

X

 

Mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych

834103

III

rolnictwa

X

 

 

 

ROL.02. Eksploatacja pojazdów, maszyn, urządzeń i narzędzi stosowanych w rolnictwie

3

X

 

Pszczelarz

612302

III

rolnictwa

X

 

 

 

ROL.03. Prowadzenie produkcji pszczelarskiej

3

X

 

Rolnik

613003

III

rolnictwa

X

 

 

 

ROL.04. Prowadzenie produkcji rolniczej

3

X

 

Technik agrobiznesu

331402

IV

rolnictwa, rynków rolnych

 

X

X

 

ROL.04. Prowadzenie produkcji rolniczej

3

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROL.05. Organizacja i prowadzenie przedsiębiorstwa w agrobiznesie

4

X

 

Technik hodowca koni

314203

IV

rolnictwa

 

 

X

 

ROL.06. Organizacja chowu i hodowli koni

4

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROL.01. Jeździectwo i trening koni

albo

3

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROL.07. Szkolenie i użytkowanie koni

4

X

 

Technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki

311515

IV

rolnictwa, rozwoju wsi

 

X

X

 

ROL.02. Eksploatacja pojazdów, maszyn, urządzeń i narzędzi stosowanych w rolnictwie

3

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROL.08. Eksploatacja systemów mechatronicznych w rolnictwie

4

X

 

Technik pszczelarz

314206

IV

rolnictwa

 

X

X

 

ROL.03. Prowadzenie produkcji pszczelarskiej

3

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROL.09. Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej i pszczelarskiej

4

X

 

Technik rolnik

314207

IV

rolnictwa

 

X

X

 

ROL.04. Prowadzenie produkcji rolniczej

3

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROL.10. Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej

4

X

 

Technik weterynarii

324002

IV

rolnictwa

 

 

X

 

ROL.11. Prowadzenie chowu i inseminacji zwierząt

4

X*

* Wymagane

wykształcenie

średnie.

 

 

 

 

 

 

 

 

ROL.12. Wykonywanie weterynaryjnych czynności pomocniczych

4

X*

Kształcenie na

kwalifikacyjnych

kursach

zawodowych

prowadzonych

wyłącznie

w formie

dziennej lub

stacjonarnej

BRANŻA RYBACKA (RYB)

Rybak śródlądowy

622201

III

rolnictwa, rybołówstwa, żeglugi śródlądowej

X

 

 

 

RYB.01. Wykonywanie prac rybackich w akwakulturze oraz rybackie użytkowanie wód śródlądowych

3

X

 

Technik rybactwa śródlądowego

314208

IV

rolnictwa, rybołówstwa, żeglugi śródlądowej

 

X

X

 

RYB.01. Wykonywanie prac rybackich w akwakulturze oraz rybackie użytkowanie wód śródlądowych

3

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RYB.02. Organizacja prac rybackich w akwakulturze i w rybackim użytkowaniu wód śródlądowych

4

X

 

Technik rybołówstwa morskiego

315215

V

rybołówstwa, gospodarki morskiej

 

 

X

 

RYB.03. Pełnienie wachty morskiej i portowej na statku rybackim

5

 

 

BRANŻA SPEDYCYJNO-LOGISTYCZNA (SPL)

Magazynier-logistyk

432106

IV

transportu, gospodarki morskiej, żeglugi śródlądowej, rybołówstwa

X

 

 

 

SPL.01. Obsługa magazynów

4

X

 

Technik eksploatacji portów i terminali

333106

V

transportu, gospodarki

morskiej,

żeglugi śródlądowej

 

 

X

 

SPL.02. Obsługa podróżnych w portach i terminalach

5

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SPL.03. Obsługa ładunków w portach i terminalach

5

X

 

Technik logistyk

333107

V

transportu, gospodarki morskiej,

żeglugi śródlądowej

 

X

X

 

SPL.01. Obsługa magazynów

4

X

 

 

 

 

 

 

 

 

SPL.04. Organizacja transportu

5

X

 

Technik spedytor

333108

V

transportu, gospodarki

morskiej,

żeglugi śródlądowej

 

 

X

 

SPL.05. Organizacja transportu oraz obsługa klientów i kontrahentów

5

X

 

BRANŻA SPOŻYWCZA (SPC)

Cukiernik

751201

III

rynków rolnych

X

 

 

 

SPC.01. Produkcja wyrobów cukierniczych

3

X

 

Operator maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego

816003

III

rynków rolnych

X

 

 

 

SPC.02. Produkcja wyrobów

spożywczych

z wykorzystaniem maszyn

i urządzeń

3

X

 

Piekarz

751204

III

rynków rolnych

X

 

 

 

SPC.03. Produkcja wyrobów piekarskich

3

X

 

Przetwórca mięsa

751108

III

rynków rolnych

X

 

 

 

SPC.04. Produkcja przetworów mięsnych i tłuszczowych

3

X

 

Przetwórca ryb

751103

III

rynków rolnych

X

 

 

 

SPC.05. Obróbka ryb i produkcja przetworów rybnych

3

X

 

Technik przetwórstwa mleczarskiego

314402

IV

rynków rolnych

 

X

X

 

SPC.02. Produkcja wyrobów

spożywczych

z wykorzystaniem maszyn

i urządzeń

3

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SPC.06. Organizacja i nadzorowanie produkcji wyrobów mleczarskich

4

X

 

Technik technologii żywności

314403

IV

rynków rolnych

 

X

X

 

SPC.01. Produkcja wyrobów

cukierniczych

albo

3

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SPC.02. Produkcja wyrobów

spożywczych

z wykorzystaniem maszyn

i urządzeń

albo

3

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SPC.03. Produkcja wyrobów

piekarskich

albo

3

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SPC.04. Produkcja przetworów mięsnych i tłuszczowych albo

3

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SPC.05. Obróbka ryb

i produkcja przetworów rybnych

3

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SPC.07. Organizacja i nadzorowanie produkcji wyrobów spożywczych

4

X

 

BRANŻA TELEINFORMATYCZNA (INF)

Monter sieci i urządzeń telekomunikacyjnych

742202

III

informatyzacji

X

 

 

 

INF.01. Montaż i utrzymanie torów telekomunikacyjnych oraz urządzeń abonenckich

3

X

 

Technik informatyk

351203

V

informatyzacji, gospodarki morskiej, żeglugi śródlądowej

 

 

X

 

INF.02. Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych

4

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INF.03. Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych

5

X

 

Technik programista

351406

V

informatyzacji

 

 

X

 

INF.03. Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych

5

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INF.04. Projektowanie, programowanie i testowanie aplikacji

5

X

 

Technik szerokopasmowej komunikacji elektronicznej

311412

IV

informatyzacji

 

 

X

 

INF.05. Montaż i eksploatacja instalacji wewnątrzbudynkowych telewizji satelitarnej, kablowej i naziemnej

4

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INF.06. Montaż i eksploatacja szerokopasmowych sieci kablowych pozabudynkowych

4

X

 

Technik teleinformatyk

351103

V

informatyzacji

 

 

X

 

INF.07. Montaż i konfiguracja lokalnych sieci komputerowych oraz administrowanie systemami operacyjnymi

4

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INF.08. Eksploatacja i konfiguracja oraz administrowanie sieciami rozległymi

5

X

 

Technik telekomunikacji

352203

IV

informatyzacji

 

X

X

 

INF.01. Montaż i utrzymanie torów telekomunikacyjnych oraz urządzeń abonenckich

3

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INF.09. Uruchamianie i utrzymanie sieci telekomunikacyjnych

4

X

 

Technik tyfloinformatyk

351204

IV

informatyzacji

 

 

X*

2*

INF.10. Obsługa oprogramowania i sprzętu informatycznego wspomagających użytkownika z niepełnosprawnością wzrokową

4

X*

* Kształcenie wyłącznie dla osób

niewidomych i słabowidzących

BRANŻA TRANSPORTU DROGOWEGO (TDR)

Kierowca mechanik

832201

III

transportu

X

 

 

 

TDR.01. Eksploatacja środków transportu drogowego

3

X*

* Kształcenie na

kwalifikacyjnych

kursach

zawodowych lub

na kursach

umiejętności

zawodowych

prowadzonych

wyłącznie

w formie dziennej

lub stacjonarnej

Technik transportu drogowego

311927

IV

transportu

 

X*

X

 

TDR.01. Eksploatacja środków transportu drogowego

3

X**

* Kształcenie w szkole prowadzone

 

 

 

 

 

 

 

 

TDR.02. Organizacja przewozu środkami transportu drogowego

4

X***

wyłącznie

w formie dziennej

lub stacjonarnej

** Kształcenie na

kwalifikacyjnych

kursach

zawodowych lub

na kursach

umiejętności

zawodowych

prowadzonych

wyłącznie

w formie dziennej

lub stacjonarnej

*** Kształcenie

na

kwalifikacyjnych

kursach

zawodowych lub

na kursach

umiejętności

zawodowych

wyłącznie dla

osób

posiadających

uprawnienie do

kierowania

pojazdami

w zakresie prawa

jazdy kategorii C

BRANŻA TRANSPORTU KOLEJOWEGO (TKO)

Mechanik pojazdów kolejowych

723318

III

transportu

X

 

 

 

TKO.09. Wykonywanie robót związanych z utrzymaniem i naprawą pojazdów kolejowych

3

X

 

Monter nawierzchni kolejowej

711603

III

transportu

X

 

 

 

TKO.01. Wykonywanie i utrzymywanie nawierzchni kolejowej i podtorza

3

X

 

Technik automatyk sterowania ruchem kolejowym

311407

IV

transportu

 

 

X

 

TKO.02. Montaż i eksploatacja urządzeń i systemów sterowania ruchem kolejowym

4

X

 

Technik budownictwa kolejowego

311220

IV

transportu

 

 

X

 

TKO.03. Organizacja robót

związanych z budową

i utrzymaniem dróg kolejowych

4

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TKO.04. Organizacja robót związanych z budową i utrzymaniem kolejowych obiektów inżynieryjnych oraz podstawy kosztorysowania

4

X

 

Technik elektroenergetyk transportu szynowego

311302

IV

transportu

 

 

X

 

TKO.05. Montaż i eksploatacja sieci zasilających oraz trakcji elektrycznej

3

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TKO.06. Montaż i eksploatacja środków transportu szynowego

4

X

 

Technik pojazdów kolejowych

311518

IV

transportu

 

X

X

 

TKO.09. Wykonywanie robót związanych z utrzymaniem i naprawą pojazdów kolejowych

3

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TKO.10. Eksploatacja i utrzymanie pojazdów kolejowych

4

X

 

Technik transportu kolejowego

311928

IV

transportu

 

 

X

 

TKO.07. Organizacja

i prowadzenie ruchu pociągów

4

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TKO.08. Planowanie i realizacja przewozów kolejowych

4

X

 

BRANŻA TRANSPORTU LOTNICZEGO (TLO)

Technik awionik

315316

V

transportu

 

 

X

 

TLO.01. Wykonywanie obsługi technicznej wyposażenia awionicznego i elektrycznego statków powietrznych

5

X

 

Technik lotniskowych służb operacyjnych

315406

IV

transportu

 

 

X

 

TLO.02. Obsługa operacyjna portu lotniczego i współpraca ze służbami żeglugi powietrznej

4

X

 

Technik mechanik lotniczy

315317

V

transportu

 

 

X

 

TLO.03. Wykonywanie obsługi technicznej płatowca i jego instalacji oraz zespołu napędowego statków powietrznych

5

X

 

BRANŻA TRANSPORTU WODNEGO (TWO)

Monter budownictwa wodnego

711701

III

gospodarki wodnej, żeglugi śródlądowej

X

 

 

 

TWO.01. Wykonywanie robót

regulacyjnych

i hydrotechnicznych

3

X

 

Monter jachtów i łodzi

711505

III

gospodarki morskiej, żeglugi śródlądowej

X

 

 

 

TWO.02. Montaż konstrukcji i wyposażenia jachtów i łodzi

3

X

 

Monter kadłubów jednostek pływających

721406

III

gospodarki morskiej, żeglugi śródlądowej

X

 

 

 

TWO.03. Wykonywanie i montaż elementów kadłuba jednostek pływających

3

X

 

Technik budownictwa wodnego

311205

IV

gospodarki wodnej, żeglugi śródlądowej

 

X

X

 

TWO.01. Wykonywanie robót

regulacyjnych

i hydrotechnicznych

3

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TWO.04. Organizacja robót związanych z regulacją cieków naturalnych oraz budową urządzeń wodnych

4

X

 

Technik budowy jednostek pływających

311942

IV

gospodarki morskiej, żeglugi śródlądowej

 

X

X

 

TWO.03. Wykonywanie i montaż elementów kadłuba jednostek pływających

3

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TWO.05. Organizacja budowy, remontu i modernizacji kadłuba jednostek pływających

4

X

 

Technik elektroautomatyk okrętowy

315106

V

gospodarki morskiej

 

 

X

2*

TWO.10. Montaż

i uruchamianie systemów

automatyki okrętowej

4

 

* Kształcenie w szkole prowadzone wyłącznie

 

 

 

 

 

 

 

 

TWO.11. Wykonywanie i organizacja prac związanych z eksploatacją systemów automatyki okrętowej

5

 

w formie dziennej

Technik mechanik okrętowy

315105

V

gospodarki morskiej

 

 

X

2*

TWO.06. Organizacja i wykonywanie prac związanych z eksploatacją maszyn, urządzeń i instalacji okrętowych

5

 

* Kształcenie w szkole prowadzone wyłącznie w formie dziennej

Technik nawigator morski

315214

V

gospodarki morskiej

 

 

X

2*

TWO.07. Pełnienie wachty morskiej i portowej

5

 

* Kształcenie w szkole prowadzone wyłącznie w formie dziennej

Technik przemysłu jachtowego

311947

IV

gospodarki morskiej, żeglugi śródlądowej

 

X

X

 

TWO.02. Montaż konstrukcji i wyposażenia jachtów i łodzi

3

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TWO.12. Organizacja budowy, remontu i modernizacji jachtów i łodzi

4

X

 

Technik żeglugi śródlądowej

315216

V

gospodarki morskiej, żeglugi śródlądowej

 

 

X

 

TWO.08. Planowanie i prowadzenie żeglugi po śródlądowych drogach wodnych i morskich wodach wewnętrznych

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TWO.09. Obsługa siłowni statkowych, urządzeń pomocniczych i mechanizmów pokładowych

5

 

 

 


1) Na dzień ogłoszenia obwieszczenia w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej działem administracji rządowej - oświata i wychowanie kieruje Minister Edukacji, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Edukacji (Dz. U. poz. 2717).

2) W tym brzmieniu obowiązuje do wejścia w życie zmiany, o której mowa w odnośniku 5.

3) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 lit. a rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 18 stycznia 2023 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych celów i zadań kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego (Dz. U. poz. 183), które weszło w życie z dniem 1 września 2023 r.

4) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 lit. b rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 3.

5) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji z dnia 27 grudnia 2023 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych celów i zadań kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego (Dz. U. z 2024 r. poz. 24), które wejdzie w życie z dniem 1 września 2024 r.

6) Ze zmianami wprowadzonymi przez § 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2019 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych celów i zadań kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego (Dz. U. z 2020 r. poz. 82), które weszło w życie z dniem 1 września 2020 r., przez § 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 sierpnia 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych celów i zadań kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego (Dz. U. poz. 1459), które weszło w życie z dniem 1 września 2020 r., przez § 1 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 27 stycznia 2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych celów i zadań kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego (Dz. U. poz. 211), które weszło w życie z dniem 1 września 2021 r., przez § 1 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 4 czerwca 2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych celów i zadań kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego (Dz. U. poz. 1036), które weszło w życie z dniem 1 września 2021 r., przez § 1 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 26 stycznia 2022 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych celów i zadań kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego (Dz. U. poz. 204), które weszło w życie z dniem 1 września 2022 r., przez § 1 pkt 2 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 3, oraz przez § 1 pkt 2 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 5 - w zakresie pozycji dotyczącej zawodu "Technik elektromobilności" o symbolu cyfrowym 311519 wejdzie w życie z dniem 1 września 2024 r.

Metryka

REKLAMA

Dziennik Ustaw