REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2024 poz. 612

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ1)

z dnia 19 kwietnia 2024 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w państwowych jednostkach sfery budżetowej działających w zakresie rolnictwa

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 773 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2023 r. poz. 1465) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w państwowych jednostkach sfery budżetowej działających w zakresie rolnictwa]

W rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 kwietnia 2008 r. w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w państwowych jednostkach sfery budżetowej działających w zakresie rolnictwa (Dz. U. z 2023 r. poz. 1132) załącznik nr 1 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

§ 2. [Termin zastosowania miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego]

Miesięczne stawki wynagrodzenia zasadniczego określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia mają zastosowanie do wynagrodzeń należnych od dnia 1 stycznia 2024 r.

§ 3. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej: A. Dziemianowicz-Bąk


1) Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej kieruje działem administracji rządowej - praca, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (Dz. U. poz. 2715).

Załącznik 1. [TABELE MIESIĘCZNYCH STAWEK WYNAGRODZENIA ZASADNICZEGO]

Załącznik do rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
z dnia 19 kwietna 2024 r. (Dz. U. poz. 612)

TABELE MIESIĘCZNYCH STAWEK WYNAGRODZENIA ZASADNICZEGO

Tabela 1. Miesięczne stawki wynagrodzenia zasadniczego pracowników Krajowej Stacji Chemiczno-Rolniczej w Warszawie i okręgowych stacji chemiczno-rolniczych

Kategoria zaszeregowania

Kwota w złotych

1

2

I

4100-6100

II

4200-6200

III

4300-6300

IV

4400-6400

V

4500-6500

VI

4600-6600

VII

4700-6700

VIII

4800-6800

IX

4900-6900

X

5000-7000

XI

5100-7100

XII

5200-7500

XIII

5300-7900

XIV

5400-8300

XV

5900-8700

XVI

6400-9100

XVII

6900-9500

XVIII

7300-9900

XIX

7700-10 300

Tabela 2. Miesięczne stawki wynagrodzenia zasadniczego pracowników Krajowego Centrum Hodowli Zwierząt

Kategoria zaszeregowania

Kwota w złotych

1

2

I

3600-5600

II

3700-5700

III

3800-5800

IV

3900-5900

V

4000-6000

VI

4100-6100

VII

4200-6300

VIII

4300-6400

IX

4400-6500

X

4500-6600

XI

4600-6700

XII

4700-7100

XIII

4800-7600

XIV

4900-8000

XV

5400-8500

XVI

5900-8900

XVII

6400-9400

XVIII

6800-9800

XIX

7200-10 200

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA