REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2024 poz. 675

ROZPORZĄDZENIE
PREZESA RADY MINISTRÓW

z dnia 29 kwietnia 2024 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 47 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. z 2024 r. poz. 409) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Rozporządzenie w sprawie sposobu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej]

W rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie sposobu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 141) w § 20 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Wysokość opłaty za przystąpienie do postępowania kwalifikacyjnego w danym roku, o której mowa w art. 45 ustawy, wynosi 17 % minimalnego wynagrodzenia za pracę przewidzianego w przepisach o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, zaokrąglonego w dół do pełnego złotego w ten sposób, że pomija się końcówki wyrażone w groszach.”.

§ 2. [Zwrot różnicy pomiędzy opłatami]

1. Pracownikowi służby cywilnej ubiegającemu się o mianowanie w służbie cywilnej w 2024 r., który wniósł opłatę, o której mowa w art. 45 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej, w wysokości określonej w § 20 ust. 1 rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu dotychczasowym, przysługuje zwrot wysokości różnicy między opłatą wniesioną przez pracownika a opłatą w wysokości określonej w § 20 ust. 1 rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem.

2. Zwrotu, o którym mowa w ust. 1, dokonuje Krajowa Szkoła Administracji Publicznej im. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego w terminie 14 dni od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

§ 3. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, z mocą od dnia 1 stycznia 2024 r.

Prezes Rady Ministrów: D. Tusk

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2024-04-30
  • Data wejścia w życie: 2024-05-01
  • Data obowiązywania: 2024-05-01

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA