REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2024 poz. 770

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 20 maja 2024 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania za pracę pracowników podmiotów leczniczych działających w formie jednostki budżetowej

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 88 ust. 9 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2023 r. poz. 991, 1675 i 1972) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania za pracę pracowników podmiotów leczniczych działających w formie jednostki budżetowej]

W rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 17 lipca 2014 r. w sprawie warunków wynagradzania za pracę pracowników podmiotów leczniczych działających w formie jednostki budżetowej (Dz. U. z 2023 r. poz. 2281) załącznik nr 1 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

§ 2. [Zastosowanie nowych miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego]

Miesięczne stawki wynagrodzenia zasadniczego określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, mają zastosowanie do wynagrodzeń należnych od dnia 1 stycznia 2024 r.

§ 3. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Minister Zdrowia: wz. W. Konieczny


1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. poz. 2704).

Załącznik 1. [TABELA MIESIĘCZNYCH STAWEK WYNAGRODZENIA ZASADNICZEGO]

Załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia
z dnia 20 maja 2024 r. (Dz. U. poz. 770)

TABELA MIESIĘCZNYCH STAWEK WYNAGRODZENIA ZASADNICZEGO

Kategoria zaszeregowania

Kwota w zł

I

4190-6000

II

4210-6030

III

4240-6130

IV

4260-6200

V

4280-6320

VI

4310-6530

VII

4330-7030

VIII

4360-7100

IX

4380-7850

X

4400-8220

XI

4430-9840

XII

4450-10 400

XIII

4480-11 370

XIV

4500-11 480

XV

4520-11 520

XVI

4550-11 760

XVII

4570-12 000

XVIII

4600-12 240

XIX

4620-12 480

XX

4640-12 720

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2024-05-22
  • Data wejścia w życie: 2024-05-23
  • Data obowiązywania: 2024-05-23

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA