REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2024 poz. 822

OBWIESZCZENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 21 maja 2024 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie stanowisk i wymaganych kwalifikacji urzędników sądowych i innych pracowników oraz szczegółowych zasad wynagradzania referendarzy sądowych, starszych referendarzy sądowych, asystentów sędziów, starszych asystentów sędziów, urzędników oraz innych pracowników wojewódzkich sądów administracyjnych

Tekst pierwotny

1. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 marca 2011 r. w sprawie stanowisk i wymaganych kwalifikacji urzędników sądowych i innych pracowników oraz szczegółowych zasad wynagradzania referendarzy sądowych, starszych referendarzy sądowych, asystentów sędziów, starszych asystentów sędziów, urzędników oraz innych pracowników wojewódzkich sądów administracyjnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1888), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych:

1) rozporządzeniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 grudnia 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie stanowisk i wymaganych kwalifikacji urzędników sądowych i innych pracowników oraz szczegółowych zasad wynagradzania referendarzy sądowych, starszych referendarzy sądowych, asystentów sędziów, starszych asystentów sędziów, urzędników oraz innych pracowników wojewódzkich sądów administracyjnych (Dz. U. poz. 2355);

2) rozporządzeniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 grudnia 2021 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie stanowisk i wymaganych kwalifikacji urzędników sądowych i innych pracowników oraz szczegółowych zasad wynagradzania referendarzy sądowych, starszych referendarzy sądowych, asystentów sędziów, starszych asystentów sędziów, urzędników oraz innych pracowników wojewódzkich sądów administracyjnych (Dz. U. poz. 2449);

3) rozporządzeniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 grudnia 2022 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie stanowisk i wymaganych kwalifikacji urzędników sądowych i innych pracowników oraz szczegółowych zasad wynagradzania referendarzy sądowych, starszych referendarzy sądowych, asystentów sędziów, starszych asystentów sędziów, urzędników oraz innych pracowników wojewódzkich sądów administracyjnych (Dz. U. poz. 2789);

4) rozporządzeniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 czerwca 2023 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie stanowisk i wymaganych kwalifikacji urzędników sądowych i innych pracowników oraz szczegółowych zasad wynagradzania referendarzy sądowych, starszych referendarzy sądowych, asystentów sędziów, starszych asystentów sędziów, urzędników oraz innych pracowników wojewódzkich sądów administracyjnych (Dz. U. poz. 1117);

5) rozporządzeniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 listopada 2023 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie stanowisk i wymaganych kwalifikacji urzędników sądowych i innych pracowników oraz szczegółowych zasad wynagradzania referendarzy sądowych, starszych referendarzy sądowych, asystentów sędziów, starszych asystentów sędziów, urzędników oraz innych pracowników wojewódzkich sądów administracyjnych (Dz. U. poz. 2611);

6) rozporządzeniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 marca 2024 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie stanowisk i wymaganych kwalifikacji urzędników sądowych i innych pracowników oraz szczegółowych zasad wynagradzania referendarzy sądowych, starszych referendarzy sądowych, asystentów sędziów, starszych asystentów sędziów, urzędników oraz innych pracowników wojewódzkich sądów administracyjnych (Dz. U. poz. 471).

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity rozporządzenia nie obejmuje:

1) § 2 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 grudnia 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie stanowisk i wymaganych kwalifikacji urzędników sądowych i innych pracowników oraz szczegółowych zasad wynagradzania referendarzy sądowych, starszych referendarzy sądowych, asystentów sędziów, starszych asystentów sędziów, urzędników oraz innych pracowników wojewódzkich sądów administracyjnych (Dz. U. poz. 2355), który stanowi:

„§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 r.”;

2) § 2 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 grudnia 2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie stanowisk i wymaganych kwalifikacji urzędników sądowych i innych pracowników oraz szczegółowych zasad wynagradzania referendarzy sądowych, starszych referendarzy sądowych, asystentów sędziów, starszych asystentów sędziów, urzędników oraz innych pracowników wojewódzkich sądów administracyjnych (Dz. U. poz. 2449), który stanowi:

„§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 r.”;

3) § 2 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 grudnia 2022 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie stanowisk i wymaganych kwalifikacji urzędników sądowych i innych pracowników oraz szczegółowych zasad wynagradzania referendarzy sądowych, starszych referendarzy sądowych, asystentów sędziów, starszych asystentów sędziów, urzędników oraz innych pracowników wojewódzkich sądów administracyjnych (Dz. U. poz. 2789), który stanowi:

„§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 r.”;

4) § 2 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 czerwca 2023 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie stanowisk i wymaganych kwalifikacji urzędników sądowych i innych pracowników oraz szczegółowych zasad wynagradzania referendarzy sądowych, starszych referendarzy sądowych, asystentów sędziów, starszych asystentów sędziów, urzędników oraz innych pracowników wojewódzkich sądów administracyjnych (Dz. U. poz. 1117), który stanowi:

„§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2023 r.”;

5) § 2 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 listopada 2023 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie stanowisk i wymaganych kwalifikacji urzędników sądowych i innych pracowników oraz szczegółowych zasad wynagradzania referendarzy sądowych, starszych referendarzy sądowych, asystentów sędziów, starszych asystentów sędziów, urzędników oraz innych pracowników wojewódzkich sądów administracyjnych (Dz. U. poz. 2611), który stanowi:

„§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 r.”;

6) § 2 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 marca 2024 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie stanowisk i wymaganych kwalifikacji urzędników sądowych i innych pracowników oraz szczegółowych zasad wynagradzania referendarzy sądowych, starszych referendarzy sądowych, asystentów sędziów, starszych asystentów sędziów, urzędników oraz innych pracowników wojewódzkich sądów administracyjnych (Dz. U. poz. 471), który stanowi:

„§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, z mocą od dnia 1 stycznia 2024 r.”.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. Duda

Załącznik 1. [Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 marca 2011 r. w sprawie stanowisk i wymaganych kwalifikacji urzędników sądowych i innych pracowników oraz szczegółowych zasad wynagradzania referendarzy sądowych, starszych referendarzy sądowych, asystentów sędziów, starszych asystentów sędziów, urzędników oraz innych pracowników wojewódzkich sądów administracyjnych]

Załącznik do obwieszczenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
z dnia 21 maja 2024 r. (Dz. U. poz. 822)

ROZPORZĄDZENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 22 marca 2011 r.

w sprawie stanowisk i wymaganych kwalifikacji urzędników sądowych i innych pracowników oraz szczegółowych zasad wynagradzania referendarzy sądowych, starszych referendarzy sądowych, asystentów sędziów, starszych asystentów sędziów, urzędników oraz innych pracowników wojewódzkich sądów administracyjnych

Na podstawie art. 28 ustawy z dnia 25 lipca 2002 r. - Prawo o ustroju sądów administracyjnych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2492 oraz z 2023 r. poz. 1615) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

1) stanowiska urzędników sądowych i innych pracowników wojewódzkich sądów administracyjnych oraz kwalifikacje wymagane do zajmowania tych stanowisk;

2) szczegółowe zasady wynagradzania referendarzy sądowych, starszych referendarzy sądowych, asystentów sędziów, starszych asystentów sędziów, urzędników sądowych i innych pracowników wojewódzkich sądów administracyjnych;

3) tabele wynagrodzenia zasadniczego oraz wysokość dodatków z tytułu zajmowanych stanowisk lub pełnionej funkcji referendarzy sądowych, starszych referendarzy sądowych, asystentów sędziów, starszych asystentów sędziów, urzędników sądowych i innych pracowników wojewódzkich sądów administracyjnych.

§ 2. Ustala się:

1) tabelę stanowisk, zaszeregowań i kwalifikacji urzędników sądowych i innych pracowników wojewódzkich sądów administracyjnych, stanowiącą załącznik nr 1 do rozporządzenia;

2) tabelę zaszeregowań asystentów sędziów i starszych asystentów sędziów, stanowiącą załącznik nr 2 do rozporządzenia;

3) tabelę miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego asystentów sędziów, starszych asystentów sędziów, urzędników sądowych i innych pracowników wojewódzkich sądów administracyjnych, stanowiącą załącznik nr 3 do rozporządzenia;

4) tabelę stawek dodatku z tytułu zajmowanego stanowiska lub pełnionej funkcji urzędników sądowych i innych pracowników wojewódzkich sądów administracyjnych, zwanego dalej „dodatkiem funkcyjnym”, stanowiącą załącznik nr 4 do rozporządzenia.

§ 3. Przez użyte w niniejszym rozporządzeniu określenie „najniższe wynagrodzenie zasadnicze” należy rozumieć najniższe wynagrodzenie zasadnicze w pierwszej kategorii zaszeregowania, ustalone w tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego, stanowiącej załącznik nr 3 do rozporządzenia.

§ 4. 1. Wynagrodzenie zasadnicze referendarza sądowego wynosi:

1) 75 % wynagrodzenia zasadniczego w stawce pierwszej sędziego sądu rejonowego, powiększonego o należną składkę z tytułu ubezpieczenia społecznego;

2) po siedmiu latach pracy na stanowisku referendarza sądowego wynagrodzenie zasadnicze podwyższa się do wysokości 75 % wynagrodzenia zasadniczego sędziego sądu rejonowego w stawce drugiej, powiększonego o należną składkę z tytułu ubezpieczenia społecznego;

3) po dalszych siedmiu latach pracy na stanowisku referendarza sądowego wynagrodzenie zasadnicze podwyższa się do wysokości 75 % wynagrodzenia zasadniczego sędziego sądu rejonowego w stawce trzeciej, powiększonego o należną składkę z tytułu ubezpieczenia społecznego.

2. Wynagrodzenie zasadnicze starszego referendarza sądowego wynosi:

1) 85 % wynagrodzenia zasadniczego sędziego sądu rejonowego w stawce drugiej, powiększonego o należną składkę z tytułu ubezpieczenia społecznego;

2) po siedmiu latach pracy na stanowisku starszego referendarza sądowego wynagrodzenie zasadnicze podwyższa się do wysokości 85 % wynagrodzenia zasadniczego sędziego sądu rejonowego w stawce trzeciej, powiększonego o należną składkę z tytułu ubezpieczenia społecznego.

3. Do okresu pracy, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, zalicza się okres pozostawania na stanowiskach związanych ze stosowaniem lub tworzeniem prawa administracyjnego, przed mianowaniem na stanowisko referendarza sądowego.

§ 5. Na stanowiskach określonych w załączniku nr 1 do rozporządzenia - tabela A, z wyjątkiem referenta-stażysty, są zatrudniani urzędnicy sądowi.

§ 6. Urzędnik sądowy wojewódzkiego sądu administracyjnego, który wykonuje dodatkowe zadania związane z organizowaniem zajęć wchodzących w zakres stażu urzędniczego, w okresie wykonywania tych zadań otrzymuje dodatkowe wynagrodzenie w wysokości 15 % wynagrodzenia zasadniczego miesięcznie. W przypadku gdy staż urzędniczy odbywa równocześnie więcej niż 12 stażystów, prezes wojewódzkiego sądu administracyjnego może zwolnić tego urzędnika od innych obowiązków służbowych i powierzyć mu jedynie kierowanie stażem, bez dodatkowego wynagrodzenia.

§ 7. Prezes wojewódzkiego sądu administracyjnego może, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, skrócić okres pracy zawodowej wymagany od urzędników sądowych lub innych pracowników wojewódzkich sądów administracyjnych do zajęcia danego stanowiska, z wyłączeniem stanowisk, dla których wymagany okres pracy zawodowej określają odrębne przepisy.

§ 8. 1. Urzędnikom sądowym i innym pracownikom wojewódzkich sądów administracyjnych zatrudnionym na stanowis- kach związanych z kierowaniem zespołem pracowników oraz radcy prawnemu przysługuje dodatek funkcyjny.

2. Dodatek funkcyjny przysługuje również urzędnikom sądowym lub innym pracownikom wojewódzkich sądów administracyjnych zatrudnionym na samodzielnych stanowiskach niezwiązanych z kierowaniem zespołem, dla których w załączniku nr 1 do rozporządzenia przewiduje się dodatek funkcyjny.

3. Referendarzowi sądowemu przysługuje dodatek funkcyjny w stawce 6 określonej w załączniku nr 4 do rozporządzenia.

4. Starszemu referendarzowi sądowemu przysługuje dodatek funkcyjny w stawce 7 określonej w załączniku nr 4 do rozporządzenia.

§ 9. 1. Z tytułu okresowego zwiększenia obowiązków służbowych lub powierzenia zadań związanych z wysokim stopniem odpowiedzialności prezes wojewódzkiego sądu administracyjnego może przyznać asystentom sędziów, starszym asystentom sędziów oraz urzędnikom sądowym wojewódzkich sądów administracyjnych, dodatek specjalny na czas określony.

2. Dodatek specjalny jest wypłacany w ramach przyznanych danemu wojewódzkiemu sądowi administracyjnemu środków na wynagrodzenia, w kwocie nieprzekraczającej 40 % sumy wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego.

3.1) Asystentowi sędziego, starszemu asystentowi sędziego, urzędnikowi sądowemu oraz innemu pracownikowi wojewódzkiego sądu administracyjnego zatrudnionemu w sądzie, którego siedziba znajduje się na obszarze m.st. Warszawy, świadczącemu pracę na obszarze m.st. Warszawy może, w ramach posiadanych środków na wynagrodzenia, zostać przyznany na czas określony również stołeczny dodatek specjalny w wysokości nieprzekraczającej 25 % wynagrodzenia zasadniczego i dodatku z tytułu zajmowanego stanowiska lub pełnionej funkcji łącznie.

§ 10. 1. Do okresów pracy uprawniających do dodatku za wieloletnią pracę, zwanego dalej „dodatkiem za wysługę lat”, wlicza się wszystkie poprzednio zakończone okresy zatrudnienia oraz inne okresy, które na podstawie odrębnych przepisów podlegają wliczeniu do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze.

2. W przypadku równoczesnego pozostawania w więcej niż jednym stosunku pracy, do okresu pracy uprawniającego do dodatku za wieloletnią pracę wlicza się tylko jeden z tych okresów.

3. Dodatek za wieloletnią pracę przysługuje urzędnikowi sądowemu i innemu pracownikowi wojewódzkiego sądu administracyjnego za dni, za które otrzymuje wynagrodzenie, oraz za dni nieobecności w pracy z powodu niezdolności do pracy wskutek choroby albo konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem lub chorym członkiem rodziny, za które urzędnik lub inny pracownik otrzymuje z tego tytułu zasiłek z ubezpieczenia społecznego.

4. Dodatek za wieloletnią pracę jest wypłacany w terminie wypłaty wynagrodzenia, począwszy od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym urzędnik sądowy lub inny pracownik wojewódzkiego sądu administracyjnego nabył prawo do dodatku lub do wyższej jego stawki.

§ 11. 1. Do okresu pracy uprawniającego do nagrody jubileuszowej wlicza się wszystkie poprzednio zakończone okresy zatrudnienia oraz inne okresy, które na podstawie odrębnych przepisów podlegają wliczeniu do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze.

2. W razie równoczesnego pozostawania w więcej niż jednym stosunku pracy do okresu pracy uprawniającego do nagrody jubileuszowej wlicza się jeden z tych okresów.

3. Urzędnik sądowy i inny pracownik wojewódzkiego sądu administracyjnego nabywa prawo do nagrody jubileuszowej w dniu upływu okresu uprawniającego do tej nagrody albo w dniu wejścia w życie przepisów wprowadzających nagrodę jubileuszową.

4. Urzędnik sądowy i inny pracownik wojewódzkiego sądu administracyjnego jest obowiązany udokumentować swoje prawo do nagrody jubileuszowej, jeżeli w jego aktach osobowych brak jest odpowiedniej dokumentacji.

5. Wypłata nagrody jubileuszowej powinna nastąpić niezwłocznie po nabyciu przez urzędnika sądowego lub innego pracownika prawa do tej nagrody.

6. Podstawę obliczenia nagrody jubileuszowej stanowi wynagrodzenie przysługujące urzędnikowi sądowemu lub innemu pracownikowi wojewódzkiego sądu administracyjnego w dniu nabycia prawa do nagrody, a jeżeli dla pracownika jest to korzystniejsze - wynagrodzenie przysługujące mu w dniu jej wypłaty. Jeżeli urzędnik sądowy lub inny pracownik wojewódzkiego sądu administracyjnego nabył prawo do nagrody, będąc zatrudnionym w innym wymiarze czasu pracy niż w dniu jej wypłaty, podstawę obliczenia nagrody stanowi wynagrodzenie przysługujące mu w dniu nabycia prawa do nagrody. Nagrodę oblicza się według zasad obowiązujących przy ustalaniu ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy.

7. Z chwilą ustania stosunku pracy w związku z przejściem na rentę z tytułu niezdolności do pracy lub emeryturę, urzędnikowi sądowemu lub innemu pracownikowi wojewódzkiego sądu administracyjnego, któremu do nabycia prawa do nagrody jubileuszowej brakuje mniej niż 12 miesięcy, licząc od dnia rozwiązania stosunku pracy, nagrodę tę wypłaca się w dniu rozwiązania stosunku pracy.

§ 12. 1. Tworzy się fundusz nagród, z przeznaczeniem na nagrody za szczególne osiągnięcia w pracy, w wysokości do 3 % planowanych wynagrodzeń osobowych, pozostający w dyspozycji prezesa wojewódzkiego sądu administracyjnego.

2. Fundusz nagród, o którym mowa w ust. 1, może być podwyższany, za zgodą Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego, w ramach posiadanych środków na wynagrodzenia.

§ 13. 1. Urzędnikowi sądowemu i innemu pracownikowi wojewódzkiego sądu administracyjnego wykonującemu pracę w porze nocnej przysługuje dodatek do wynagrodzenia za każdą godzinę pracy w porze nocnej w wysokości 20 % godzinowej stawki wynagrodzenia zasadniczego. Dodatek do wynagrodzenia nie może być niższy od dodatku ustalonego na podstawie art. 1518 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2023 r. poz. 1465).

2. Godzinową stawkę wynagrodzenia zasadniczego, wynikającą z zaszeregowania urzędnika sądowego lub innego pracownika wojewódzkiego sądu administracyjnego określonego stawką miesięczną, ustala się, dzieląc miesięczną stawkę wynagrodzenia przez liczbę godzin pracy przypadających do przepracowania w danym miesiącu.

§ 14. Do referendarzy sądowych, starszych referendarzy sądowych, asystentów sędziów i starszych asystentów sędziów stosuje się odpowiednio przepisy § 10, 11 i 13.

§ 15. 1. Dla pracowników wojewódzkich sądów administracyjnych, zatrudnionych na stanowiskach określonych w załączniku nr 1 do rozporządzenia - tabela B, tworzy się fundusz premiowy w ramach posiadanych środków na wynagrodzenia.

2. Wysokość funduszu premiowego, o którym mowa w ust. 1, oraz warunki przyznawania premii określa regulamin premiowania ustalony przez prezesa wojewódzkiego sądu administracyjnego.

3. Maksymalna wysokość premii nie może przekraczać 60 % wynagrodzenia zasadniczego pracownika.

§ 16. 1. Kierowcy, z tytułu powierzenia dodatkowych czynności niewchodzących w zakres jego normalnych obowiązków, może być przyznany, na czas określony, dodatek w wysokości nieprzekraczającej 60 % najniższego wynagrodzenia zasadniczego.

2. Wysokość dodatku, o którym mowa w ust. 1, oraz okres, na który jest przyznany, ustala prezes wojewódzkiego sądu administracyjnego, uwzględniając rodzaj czynności i ich uciążliwość.

§ 17. Urzędnik sądowy lub inny pracownik zatrudniony w sądzie administracyjnym przed dniem wejścia w życie rozporządzenia, zajmujący stanowisko, dla którego jest wymagane wykształcenie wyższe, może być, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, zatrudniony nadal na tym stanowisku, o ile posiada co najmniej wykształcenie średnie.

§ 18. Ustalane na podstawie przepisów niniejszego rozporządzenia wynagrodzenia urzędników sądowych i innych pracowników wojewódzkich sądów administracyjnych zatrudnionych w dniu wejścia w życie rozporządzenia nie mogą być niższe od wynagrodzeń przysługujących dotychczas.

§ 19. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia2) z mocą od dnia 10 kwietnia 2010 r.3)

Załączniki do rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
z dnia 22 marca 2011 r. (Dz. U. z 2024 r. poz. 822)

Załącznik nr 1

TABELA STANOWISK, ZASZEREGOWAŃ I KWALIFIKACJI URZĘDNIKÓW SĄDOWYCH I INNYCH PRACOWNIKÓW WOJEWÓDZKICH SĄDÓW ADMINISTRACYJNYCH

A. DLA URZĘDNIKÓW SĄDOWYCH

LP.

STANOWISKO

KATEGORIA ZASZEREGOWANIA

STAWKA DODATKU FUNKCYJNEGO DO

WYMAGANE KWALIFIKACJE

WYKSZTAŁCENIE

LICZBA LAT PRACY

1

2

3

4

5

6

1

DYREKTOR

XVIII-XXI

10

WYŻSZE

5

2

ZASTĘPCA DYREKTORA

XVII-XX

9

WYŻSZE

5

3

GŁÓWNY KSIĘGOWY

XVI-XX

8

WEDŁUG ODRĘBNYCH PRZEPISÓW

4

RADCA PRAWNY

XVII-XIX

9

WEDŁUG ODRĘBNYCH PRZEPISÓW

5

KIEROWNIK ODDZIAŁU

XV-XIX

9

WYŻSZE

5

6

AUDYTOR WEWNĘTRZNY

XV-XIX

7

WEDŁUG ODRĘBNYCH PRZEPISÓW

7

PEŁNOMOCNIK DS. OCHRONY INFORMACJI NIEJAWNYCH

XIV-XVIII

5

WEDŁUG ODRĘBNYCH PRZEPISÓW

8

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

XV-XIX

8

WEDŁUG ODRĘBNYCH PRZEPISÓW

9

GŁÓWNY SPECJALISTA

XV-XIX

8

WYŻSZE

5

10

GŁÓWNY SPECJALISTA DS. BHP

XV-XIX

8

WEDŁUG ODRĘBNYCH PRZEPISÓW

11

KIEROWNIK SEKRETARIATU WYDZIAŁU

XIV-XIX

7

WYŻSZE

5

12

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO, KIEROWNIK ZESPOŁU

XIV-XVIII

5

WYŻSZE

5

13

STARSZY INSPEKTOR DS. BIUROWOŚCI, STARSZY INSPEKTOR DS. OBRONNYCH

XIV-XVIII

4

WYŻSZE

3

14

STARSZY SPECJALISTA, ZASTĘPCA KIEROWNIKA ODDZIAŁU, ZASTĘPCA KIEROWNIKA SEKRETARIATU WYDZIAŁU

XIV-XVIII

4

WYŻSZE

3

15

STARSZY SPECJALISTA DS. BHP

XIV-XVIII

4

WEDŁUG ODRĘBNYCH PRZEPISÓW

16

STARSZY INSPEKTOR SĄDOWY

XIII-XVIII

4

WYŻSZE

5

17

ADMINISTRATOR SYSTEMU INFORMATYCZNEGO

XIII-XVIII

2

WYŻSZE

3

18

KIEROWNIK ARCHIWUM

XII-XVII

3

WYŻSZE ORAZ KURS DLA ARCHIWISTÓW

3

19

KIEROWNIK BIURA PODAWCZEGO, KIEROWNIK KANCELARII TAJNEJ

XII-XVII

3

WYŻSZE

3

20

KIEROWNIK BIBLIOTEKI

XII-XVII

3

WEDŁUG ODRĘBNYCH PRZEPISÓW

21

SPECJALISTA

XII-XVII

2

WYŻSZE

3

22

SPECJALISTA DS. BHP

XII-XVII

2

WEDŁUG ODRĘBNYCH PRZEPISÓW

23

KIEROWNIK SEKCJI

XI-XVI

2

WYŻSZE

1

24

STARSZY SEKRETARZ SĄDOWY, INFORMATYK

XI-XV

-

WYŻSZE

1

25

ARCHIWISTA

XI-XV

-

ŚREDNIE ORAZ KURS DLA ARCHIWISTÓW

2

26

BIBLIOTEKARZ

XI-XV

-

WEDŁUG ODRĘBNYCH PRZEPISÓW

27

SEKRETARZ SĄDOWY

IX-XIV

-

ŚREDNIE

2

28

STARSZY KSIĘGOWY

VIII-XIV

-

ŚREDNIE

2

29

KSIĘGOWY, INSPEKTOR

VIII-XIII

-

ŚREDNIE

2

30

INSPEKTOR DS. OCHRONY

PRZECIWPOŻAROWEJ

VIII-XIII

-

WEDŁUG ODRĘBNYCH PRZEPISÓW

31

STARSZY REFERENT, POMOCNIK SEKRETARZA

VII-XIII

-

ŚREDNIE

1

32

MŁODSZY KSIĘGOWY, REFERENT

VII-XI

-

ŚREDNIE

1

33

REFERENT STAŻYSTA

IV-VI III-IV

-

WYŻSZE ŚREDNIE

-

B. DLA INNYCH PRACOWNIKÓW WOJEWÓDZKICH SĄDÓW ADMINISTRACYJNYCH NIEBĘDĄCYCH URZĘDNIKAMI

LP.

STANOWISKO

KATEGORIA ZASZEREGOWANIA

STAWKA DODATKU FUNKCYJNEGO DO

WYMAGANE KWALIFIKACJE

WYKSZTAŁCENIE

LICZBA LAT PRACY

1

2

3

4

5

6

1

KIEROWNIK WARSZTATU

III-VI

3

ŚREDNIE

4

2

KIEROWNIK MAGAZYNU, KIEROWNIK HALI MASZYN

II-VI

2

ŚREDNIE

3

3

ZASTĘPCA KIEROWNIKA WARSZTATU

II-V

2

ŚREDNIE

3

4

OPERATOR URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH

II-V

-

ŚREDNIE

-

5

MASZYNISTKA KLASY MISTRZOWSKIEJ

II-V

-

ŚREDNIE

-

6

STARSZY MAGAZYNIER, KASJER, INTENDENT, STARSZA MASZYNISTKA

II-IV

-

ŚREDNIE

3

7

MAGAZYNIER, STARSZA TELEFONISTKA, MASZYNISTKA

II-IV

-

ŚREDNIE

-

8

TELEFONISTKA

II-IV

-

PODSTAWOWE I UMIEJĘTNOŚĆ WYKONYWANIA CZYNNOŚCI

-

9

RZEMIEŚLNIK SPECJALISTA, WOŹNY AUDIENCJONALNY

I-IV

-

ZASADNICZE

-

10

RZEMIEŚLNIK WYKWALIFIKOWANY, PALACZ CO

I-IV

-

ZASADNICZE

-

11

KIEROWCA SAMOCHODU OSOBOWEGO

I-IV

-

WEDŁUG ODRĘBNYCH PRZEPISÓW

12

OPERATOR URZĄDZEŃ POWIELAJĄCYCH

I-IV

-

PODSTAWOWE

-

13

STARSZY WOŹNY SĄDOWY

I-IV

-

PODSTAWOWE

-

14

WOŹNY SĄDOWY

I-III

-

PODSTAWOWE

-

15

PORTIER, SZATNIARZ, WOŹNY, DOZORCA, ROBOTNIK GOSPODARCZY

I-III

-

PODSTAWOWE

-

16

SPRZĄTACZKA

I-III

-

PODSTAWOWE

-

17

GONIEC

I-III

-

PODSTAWOWE

-

Załącznik nr 2

TABELA ZASZEREGOWAŃ ASYSTENTÓW SĘDZIÓW I STARSZYCH ASYSTENTÓW SĘDZIÓW

LP.

STANOWISKO

KATEGORIA ZASZEREGOWANIA

1

STARSZY ASYSTENT SĘDZIEGO

XV-XIX

2

ASYSTENT SĘDZIEGO

XV-XVII

Załącznik nr 34)

TABELA MIESIĘCZNYCH STAWEK WYNAGRODZENIA ZASADNICZEGO ASYSTENTÓW SĘDZIÓW, STARSZYCH ASYSTENTÓW SĘDZIÓW, URZĘDNIKÓW SĄDOWYCH I INNYCH PRACOWNIKÓW WOJEWÓDZKICH SĄDÓW ADMINISTRACYJNYCH

KATEGORIA ZASZEREGOWANIA

KWOTA W ZŁOTYCH

I

4300-5500

II

4340-5600

III

4350-5900

IV

4360-6200

V

4370-6400

VI

4380-6900

VII

4390-7000

VIII

4400-7100

IX

4410-7200

X

4420-7300

XI

5000-7400

XII

5100-7500

XIII

5200-7600

XIV

5300-7700

XV

5400-7900

XVI

5500-8500

XVII

5600-9100

XVIII

5800-10 000

XIX

6000-11 200

XX

7000-12 000

XXI

8000-13 500

Załącznik nr 44)

TABELA STAWEK DODATKU FUNKCYJNEGO

STAWKA DODATKU FUNKCYJNEGO

KWOTA W ZŁOTYCH

1

do 950

2

do 1400

3

do 1800

4

do 2200

5

do 2600

6

do 3000

7

do 3400

8

do 4100

9

do 4800

10

do 5500

 


1) Dodany przez § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 grudnia 2022 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie stanowisk i wymaganych kwalifikacji urzędników sądowych i innych pracowników oraz szczegółowych zasad wynagradzania referendarzy sądowych, starszych referendarzy sądowych, asystentów sędziów, starszych asystentów sędziów, urzędników oraz innych pracowników wojewódzkich sądów administracyjnych (Dz. U. poz. 2789), które weszło w życie z dniem 1 stycznia 2023 r.; w brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 listopada 2023 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie stanowisk i wymaganych kwalifikacji urzędników sądowych i innych pracowników oraz szczegółowych zasad wynagradzania referendarzy sądowych, starszych referendarzy sądowych, asystentów sędziów, starszych asystentów sędziów, urzędników oraz innych pracowników wojewódzkich sądów administracyjnych (Dz. U. poz. 2611), które weszło w życie z dniem 1 stycznia 2024 r.

2) Rozporządzenie zostało ogłoszone w dniu 5 kwietnia 2011 r.

3) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 września 2003 r. w sprawie stanowisk i wymaganych kwalifikacji urzędników i innych pracowników sądowych oraz szczegółowych zasad wynagradzania referendarzy sądowych, innych urzędników i pracowników sądowych wojewódzkich sądów administracyjnych (Dz. U. poz. 1647), które utraciło moc z dniem 10 kwietnia 2010 r. w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 12 lutego 2010 r. o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów administracyjnych oraz ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. poz. 196).

4) W brzmieniu ustalonym przez § 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 marca 2024 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie stanowisk i wymaganych kwalifikacji urzędników sądowych i innych pracowników oraz szczegółowych zasad wynagradzania referendarzy sądowych, starszych referendarzy sądowych, asystentów sędziów, starszych asystentów sędziów, urzędników oraz innych pracowników wojewódzkich sądów administracyjnych (Dz. U. poz. 471), które weszło w życie z mocą od dnia 1 stycznia 2024 r.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2024-06-03
  • Data wejścia w życie: 2024-06-03
  • Data obowiązywania: 2024-06-03
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA