REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2024 poz. 835

OBWIESZCZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI1)

z dnia 28 maja 2024 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie wykazu wydzielonych pomieszczeń przeznaczonych dla osób zatrzymanych, w których mogą być odrębnie umieszczeni tymczasowo aresztowani i skazani, oraz warunków, którym pomieszczenia te muszą odpowiadać

Tekst pierwotny

1. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 grudnia 2009 r. w sprawie wykazu wydzielonych pomieszczeń przeznaczonych dla osób zatrzymanych, w których mogą być odrębnie umieszczeni tymczasowo aresztowani i skazani, oraz warunków, którym pomieszczenia te muszą odpowiadać (Dz. U. z 2017 r. poz. 896), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych:

1) rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 listopada 2017 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie wykazu wydzielonych pomieszczeń przeznaczonych dla osób zatrzymanych, w których mogą być odrębnie umieszczeni tymczasowo aresztowani i skazani, oraz warunków, którym pomieszczenia te muszą odpowiadać (Dz. U. poz. 2298);

2) rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 listopada 2021 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie wykazu wydzielonych pomieszczeń przeznaczonych dla osób zatrzymanych, w których mogą być odrębnie umieszczeni tymczasowo aresztowani i skazani, oraz warunków, którym pomieszczenia te muszą odpowiadać (Dz. U. poz. 2231).

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity rozporządzenia nie obejmuje:

1) § 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 listopada 2017 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykazu wydzielonych pomieszczeń przeznaczonych dla osób zatrzymanych, w których mogą być odrębnie umieszczeni tymczasowo aresztowani i skazani, oraz warunków, którym pomieszczenia te muszą odpowiadać (Dz. U. poz. 2298), który stanowi:

„§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.”;

2) § 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 listopada 2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykazu wydzielonych pomieszczeń przeznaczonych dla osób zatrzymanych, w których mogą być odrębnie umieszczeni tymczasowo aresztowani i skazani, oraz warunków, którym pomieszczenia te muszą odpowiadać (Dz. U. poz. 2231), który stanowi:

„§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.”.

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji: wz. C. Mroczek


1) Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej - sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 maja 2024 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. poz. 738).

Załącznik 1. [Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych I Administracji z dnia 17 grudnia 2009 r. w sprawie wykazu wydzielonych pomieszczeń przeznaczonych dla osób zatrzymanych, w których mogą być odrębnie umieszczeni tymczasowo aresztowani i skazani, oraz warunków, którym pomieszczenia te muszą odpowiadać]

Załącznik do obwieszczenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
z dnia 28 maja 2024 r. (Dz. U. poz. 835)

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
1)

z dnia 17 grudnia 2009 r.

w sprawie wykazu wydzielonych pomieszczeń przeznaczonych dla osób zatrzymanych, w których mogą być odrębnie umieszczeni tymczasowo aresztowani i skazani, oraz warunków, którym pomieszczenia te muszą odpowiadać

Na podstawie art. 223e § 2 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny wykonawczy (Dz. U. z 2024 r. poz. 706) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa wykaz wydzielonych pomieszczeń dla osób zatrzymanych, usytuowanych w jednostkach organizacyjnych Policji oraz Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, w których mogą być odrębnie umieszczeni tymczasowo aresztowani po wniesieniu aktu oskarżenia, zwani dalej „tymczasowo aresztowanymi”, i skazani, oraz warunki, którym te pomieszczenia muszą odpowiadać.

§ 2. 1. Pomieszczenie przeznaczone dla osób zatrzymanych, w którym mogą być odrębnie umieszczeni tymczasowo aresztowani i skazani, zwane dalej „pomieszczeniem”, lokalizuje się w kondygnacji parterowej lub wyższej budynku.

2. Pomieszczenie może znajdować się także w suterenie w przypadku łącznego spełnienia warunków:

1)2) uzyskania pozwolenia odpowiednio Państwowej Inspekcji Sanitarnej lub Wojskowej Inspekcji Sanitarnej;

2) zapewnienia oświetlenia naturalnego;

3) wyposażenia w izolację przeciwwilgociową;

4) wyposażenia w wentylację.

§ 3. 1. W skład pomieszczenia wchodzą:

1) pokoje dla tymczasowo aresztowanych i skazanych;

2) pokój dyżurnego;

3) pokój do przygotowania lub podgrzewania posiłków oraz zmywania naczyń;

4) magazyn do przechowywania rzeczy tymczasowo aresztowanych i skazanych oraz bielizny pościelowej;

5) pokoje sanitarne służące do utrzymania higieny osobistej, w tym umywalnie i ubikacje.

2. W skład pomieszczenia może wchodzić szatnia dla funkcjonariuszy pełniących tam służbę.

3. Nie jest konieczne wydzielanie w pomieszczeniu:

1) pokoju dyżurnego - w przypadku braku etatowej obsługi lub służby ochronnej;

2) pokoju do przygotowania lub podgrzewania posiłków oraz zmywania naczyń - w przypadku dowozu gotowych posiłków w naczyniach jednorazowych.

§ 4. Jeżeli ze względów technicznych nie jest możliwe wydzielenie w pomieszczeniu pokojów, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 3 i 4, oraz szatni dla funkcjonariuszy, dopuszcza się ich lokalizację poza pomieszczeniem.

§ 5. Wszystkie wejścia do pomieszczenia i wyjścia z niego muszą być wyposażone w stalową kratę oraz drzwi o wzmocnionej konstrukcji z zamkami mechanicznymi.

§ 6. 1. Pomieszczenie musi spełniać następujące warunki:

1) mieć ściany:

a) o odporności mechanicznej nie niższej niż mur wykonany z cegły pełnej na zaprawie cementowej, o grubości co najmniej 25 centymetrów,

b) pokryte powłoką lub okładziną zmywalną do górnej krawędzi ościeży drzwi wejściowych, odporną na działanie wilgoci oraz preparatów czyszcząco-dezynfekujących;

2) mieć punkty świetlne zabezpieczone przed uszkodzeniem, przewody doprowadzające napięcie elektryczne położone podtynkowo oraz elektryczne gniazda wtykowe zainstalowane w niezbędnych miejscach.

2. Na ścianach korytarzy, przy drzwiach wejściowych do pokoju dla tymczasowo aresztowanych i skazanych, mogą być zamocowane półki służące do stawiania naczyń z posiłkami, wykonane z materiałów odpornych na działanie wilgoci oraz preparatów czyszcząco-dezynfekujących.

§ 7. 1. Pokoje dla tymczasowo aresztowanych i skazanych oraz ich wyposażenie muszą spełniać następujące warunki:

1) obejmować powierzchnię, na której na jedną osobę przypadają nie mniej niż 3 m2;

2) mieć podłogę trwałą i zmywalną, odporną na działanie wilgoci oraz preparatów czyszcząco-dezynfekujących;

3) mieć okna uchylne w grubości muru, gdzie stosunek ich powierzchni, liczonej w świetle ościeżnic, do powierzchni podłogi powinien wynosić co najmniej 1:8, z zainstalowaną na zewnątrz kratą z prętów lub płaskowników stalowych, a od wewnątrz siatką stalową; w przypadku wentylacji mechanicznej oraz okien nieotwieralnych o konstrukcji antywłamaniowej dopuszcza się odstąpienie od instalowania wewnątrz siatki stalowej;

4) mieć dostateczny dopływ powietrza i odpowiednią do pory roku temperaturę według norm określonych dla pomieszczeń mieszkalnych, a także odpowiednie do czytania i pisania oświetlenie, którego włączniki zlokalizowane są poza pokojem;

5) mieć prycze jednoosobowe lub materace wolno leżące pokryte zmywalną tkaniną, szafki na rzeczy osobiste oraz stoły, taborety lub ławy bez ostrych krawędzi, przymocowane do podłogi lub ściany;

6) mieć zainstalowane pod bezpiecznym napięciem elektrycznym przyciski do wzywania obsługi pomieszczenia;

7) mieć drzwi o wzmocnionej konstrukcji z dwiema zasuwami i zamkiem mechanicznym oraz łańcuchem zabezpieczającym, otwierane na zewnątrz, wyposażone w wizjer zapewniający odpowiednią widoczność, zabezpieczony od strony pokoju szkłem hartowanym i z drugiej strony ruchomą zasłoną.

2. Drzwi wejściowe do pokojów dla tymczasowo aresztowanych i skazanych mogą być wyposażone w drzwiczki służące do podawania posiłków oraz zakładania kajdanek osobom w nich umieszczonym.

3. Drzwiczki, o których mowa w ust. 2, powinny być wyposażone w zabezpieczenia uniemożliwiające ich otwarcie od wewnątrz pokoju.

4. Drzwi wejściowe oraz okna w pokojach dla tymczasowo aresztowanych i skazanych mogą być wyposażone w urządzenia sygnalizujące ich otwarcie.

§ 8. Pokój dyżurnego powinien być wyposażony w instalację telefoniczną mającą połączenie:

1) wyłącznie z komórkami organizacyjnymi jednostek Policji, w przypadku gdy znajduje się on w jednostce organizacyjnej Policji;

2) z właściwą komórką organizacyjną Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, w przypadku gdy znajduje się on w jednostce organizacyjnej Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 9. Pokój do przygotowania lub podgrzewania posiłków oraz zmywania naczyń powinien spełniać warunki sanitarne i być wyposażony we właściwy sprzęt kuchenny, zgodnie z przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa żywności i żywienia oraz higieny środków spożywczych.

§ 10. Magazyn, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 4, musi mieć wyodrębnione części przeznaczone na:

1) rzeczy osobiste tymczasowo aresztowanych i skazanych;

2) rzeczy osobiste chorych zakaźnie tymczasowo aresztowanych i skazanych;

3) czystą bieliznę pościelową;

4) brudną bieliznę pościelową.

§ 11. 1. Pokoje sanitarne służące do utrzymania higieny osobistej muszą być ogrzewane, oświetlone, wentylowane oraz wyposażone w odpowiednie urządzenia zgodnie z przepisami dotyczącymi pomieszczeń sanitarnohigienicznych w budynkach zamieszkania zbiorowego, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1225, z 2023 r. poz. 2442 oraz z 2024 r. poz. 474 i 726).

2. Instalację dostarczającą wodę do pokoi sanitarnych, o których mowa w ust. 1, wyposaża się w urządzenie umożliwiające regulację temperatury i strumienia wody, które powinno być zabezpieczone przed dostępem tymczasowo aresztowanych i skazanych.

3. Drzwi w pokojach, o których mowa w ust. 1, wyposaża się w szybę z nietłukącego się szkła lub w zwykłą szybę zabezpieczoną obustronnie siatką stalową lub powłoką uniemożliwiającą jej rozbicie oraz w zasuwę otwieraną również z zewnątrz.

§ 12. 1. Pomieszczenie wyposaża się w instalację alarmową, sygnalizującą dyżurnemu jednostki organizacyjnej Policji lub Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej o zagrożeniu życia i zdrowia osób przebywających w pomieszczeniu.

2. W skład instalacji, o której mowa w ust. 1, wchodzą punkty alarmowe umieszczone:

1) na ścianach korytarzy przy drzwiach do pokoju dla tymczasowo aresztowanych i skazanych;

2) w pokoju dyżurnego;

3) w magazynie do przechowywania rzeczy tymczasowo aresztowanych i skazanych oraz bielizny pościelowej;

4) w szatni dla funkcjonariuszy.

3. W skład instalacji, o której mowa w ust. 1, mogą wchodzić osobiste przenośne urządzenia alarmowe uruchamiane przez funkcjonariuszy pełniących służbę w pomieszczeniu.

§ 13. Pomieszczenie może być wyposażone w urządzenia monitorujące, działające w systemie całodobowym, oraz inne urządzenia techniczne zwiększające poziom bezpieczeństwa tymczasowo aresztowanych i skazanych.

§ 14. Wykaz wydzielonych pomieszczeń przeznaczonych dla osób zatrzymanych, w których mogą być odrębnie umieszczeni tymczasowo aresztowani i skazani, stanowi załącznik do rozporządzenia.

§ 15. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010 r.3)


1) Na dzień ogłoszenia obwieszczenia w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej działem administracji rządowej - sprawy wewnętrzne kieruje Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 maja 2024 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. poz. 738).

2) W brzmieniu ustalonym przez § 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 listopada 2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykazu wydzielonych pomieszczeń przeznaczonych dla osób zatrzymanych, w których mogą być odrębnie umieszczeni tymczasowo aresztowani i skazani, oraz warunków, którym pomieszczenia te muszą odpowiadać (Dz. U. poz. 2231), które weszło w życie z dniem 18 grudnia 2021 r.

3) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 stycznia 2002 r. w sprawie wykazu wydzielonych pomieszczeń przeznaczonych dla osób zatrzymanych, w których mogą być odrębnie umieszczani tymczasowo aresztowani i skazani, oraz warunków, którym pomieszczenia te muszą odpowiadać (Dz. U. poz. 80, z 2003 r. poz. 574, z 2005 r. poz. 27, z 2006 r. poz. 1663 oraz z 2008 r. poz. 110), które utraciło moc z dniem 1 września 2008 r. na podstawie art. 259 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny wykonawczy (Dz. U. z 2017 r. poz. 665).

Załącznik do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
z dnia 17 grudnia 2009 r. (Dz. U. z 2024 r. poz. 835)

WYKAZ WYDZIELONYCH POMIESZCZEŃ PRZEZNACZONYCH DLA OSÓB ZATRZYMANYCH, W KTÓRYCH MOGĄ BYĆ ODRĘBNIE UMIESZCZENI TYMCZASOWO ARESZTOWANI I SKAZANI

Lp.

Województwo

Nazwa jednostki i miejscowość

Uwagi

1

2

3

4

1

dolnośląskie

Komenda Powiatowa Policji w Lubinie


Komenda Powiatowa Policji w Zgorzelcu


Komenda Powiatowa Policji w Kamiennej Górze


2

(skreślona)
3

(skreślona)
4

mazowieckie

Komenda Miejska Policji w Płocku

tylko dla kobiet

5

warmińsko-mazurskie

Oddział Żandarmerii Wojskowej w Elblągu

Izba Zatrzymań

w Orzyszu

6

wielkopolskie

Komisariat Policji Nowe Miasto w Poznaniu

tylko dla kobiet

Komenda Miejska Policji w Koninie


(skreślone)

(skreślone)

7

zachodniopomorskie

Komenda Miejska Policji w Szczecinie


(skreślone)

(skreślone)

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2024-06-05
  • Data wejścia w życie: 2024-06-05
  • Data obowiązywania: 2024-06-05
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA