REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Monitor Polski - rok 2004 nr 8 poz. 127

ZARZĄDZENIE PREZESA NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO

z dnia 9 lutego 2004 r.

w sprawie ustalenia wzorów, stopu, próby, masy i wielkości emisji monet nominalnej wartości 2 zł i 100 zł oraz terminu wprowadzenia ich do obiegu

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim (Dz. U. Nr 140, poz. 938, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Ustala się wzór, stop, masę i wielkość emisji monety nominalnej wartości 2 zł, określone w załączniku nr 1 do zarządzenia.
§ 2.
Ustala się wzór, próbę, masę i wielkość emisji monety nominalnej wartości 100 zł, określone w załączniku nr 2 do zarządzenia.
§ 3.
Monety, o których mowa w § 1 i 2, wprowadza się do obiegu z dniem 20 lutego 2004 r.
§ 4.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Prezes Narodowego Banku Polskiego: L. Balcerowicz

 

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1998 r. Nr 160, poz. 1063, z 2000 r. Nr 53, poz. 648, Nr 62, poz. 718 i Nr 119, poz. 1252, z 2001 r. Nr 8, poz. 64, Nr 110, poz. 1189 i Nr 154, poz. 1784 i 1800, z 2002 r. Nr 126, poz. 1070 i Nr 141, poz. 1178 oraz z 2003 r. Nr 65, poz. 594, Nr 137, poz. 1303, Nr 209, poz. 2035 i Nr 228, poz. 2260.

Załącznik 1. [WZÓR, STOP, MASA I WIELKOŚĆ EMISJI MONETY NOMINALNEJ WARTOŚCI 2 ZŁ]

Załączniki do zarządzenia Prezesa Narodowego
Banku Polskiego z dnia 9 lutego 2004 r. (poz. 127)

Załącznik nr 1

WZÓR, STOP, MASA I WIELKOŚĆ EMISJI MONETY NOMINALNEJ WARTOŚCI 2 ZŁ

War­tość

Cechy graficzne

Brzeg (bok)

Masa
(w gramach)

Średnica(w milime­trach)

Stop/próba

Wielkość emisji (w sztukach)

strona główna

strona odwrotna

2 zł

Na tle stylizowanej mapy Polski wizerunek orła ustalony dla godła Rzeczypospolitej Polskiej. Wokół napis: RZECZPOSPO­LITA POLSKA oraz oznaczenie roku emisji: 2004. U dołu napis: zł 2 zł. Pod lewą łapą orła znak mennicy: MW.

Wizerunek herbu województwa kujawsko-pomorskiego.
U góry półkolem napis: WOJEWÓDZTWO, u dołu półkolem napis: KUJAWSKO-POMORSKIE.

Na boku ośmiokrot­nie powtórzony napis: NBP, co drugi odwrócony o 180 stopni rozdzielony gwiazdkami.

8,15

27,0

CuAI5Zn5Sn1

750 000

Załącznik 2. [WZÓR, PRÓBA, MASA I WIELKOŚĆ EMISJI MONETY NOMINALNEJ WARTOŚCI 100 ZŁ]

Załącznik nr 2

WZÓR, PRÓBA, MASA I WIELKOŚĆ EMISJI MONETY NOMINALNEJ WARTOŚCI 100 ZŁ

War­tość

Cechy graficzne

Brzeg
(bok)

Masa
(w gramach)

Średnica(w milime­trach)

Próba

Wielkość emisji (w sztukach)

strona główna

strona odwrotna

100 zł

Wizerunek orła ustalony dla godła Rzeczypospolitej Polskiej, po bokach orła oznaczenie roku emisji: 20-04, pod orłem napis: ZŁ 100 ZŁ, w otoku napis: RZECZPOSPO­LITA POLSKA. Pod lewą łapą orła znak mennicy: MW.

Popiersie króla Przemysła II. Z lewej strony półkolem napis: PRZEMYSŁ II, z prawej: 1295–1296.

gładki

8,0

21,0

Au 900/1000

3400

 

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2004-02-13
  • Data wejścia w życie: 2004-02-13
  • Data obowiązywania: 2004-02-13
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Monitor Polski

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA