REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Monitor Polski - rok 2006 nr 64 poz. 670

ZARZĄDZENIE Nr 146 PREZESA RADY MINISTRÓW

z dnia 20 września 2006 r.

w sprawie nadania statutu Ministerstwu Pracy i Polityki Społecznej

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 39 ust. 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Ministerstwu Pracy i Polityki Społecznej nadaje się statut, stanowiący załącznik do zarządzenia.
§ 2.
Traci moc zarządzenie nr 49 Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 kwietnia 2006 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Pracy i Polityki Społecznej (M. P. Nr 27, poz. 302).
§ 3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Prezes Rady Ministrów: J. Kaczyński

 

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 238, poz. 2390 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 169, poz. 1414 i Nr 249, poz. 2104 oraz z 2006 r. Nr 45, poz. 319.

Załącznik 1. [STATUT MINISTERSTWA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ]

Załącznik do zarządzenia nr 146 Prezesa Rady Ministrów
z dnia 20 września 2006 r. (poz. 670)

STATUT MINISTERSTWA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ

§ 1. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, zwane dalej „Ministerstwem”, zapewnia obsługę Ministra Pracy i Polityki Społecznej, zwanego dalej „Ministrem”, właściwego, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Pracy i Polityki Społecznej (Dz. U. Nr 131, poz. 914), do spraw pracy i zabezpieczenia społecznego.

§ 2. W skład Ministerstwa wchodzi Gabinet Polityczny Ministra oraz następujące komórki organizacyjne:

1) Departament Analiz Ekonomicznych i Prognoz;

2) Departament Dialogu i Partnerstwa Społecznego;

3) Departament do Spraw Kobiet, Rodziny i Przeciwdziałania Dyskryminacji;

4) Departament Funduszy;

5) Departament Informatyki;

6) Departament Migracji;

7) Departament Pomocy i Integracji Społecznej;

8) Departament Pożytku Publicznego;

9) Departament Prawa Pracy;

10) Departament Prawny;

11) Departament Rynku Pracy;

12) Departament Świadczeń Rodzinnych;

13) Departament Ubezpieczeń Społecznych;

14) Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego;

15) Departament Współpracy Międzynarodowej;

16) Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych;

17) Biuro Administracyjno-Budżetowe;

18) Biuro Dyrektora Generalnego;

19) Biuro do Spraw Obronnych i Ochrony Informacji Niejawnych;

20) Biuro Kontroli;

21) Biuro Ministra;

22) Biuro Promocji i Mediów;

23) Stanowisko do Spraw Audytu Wewnętrznego.

§ 3. Obsługę zadań Ministra w zakresie działu praca zapewniają w szczególności:

1) Departament Dialogu i Partnerstwa Społecznego;

2) Departament Funduszy;

3) Departament Prawa Pracy;

4) Departament Rynku Pracy;

5) Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego.

§ 4. Obsługę zadań Ministra w zakresie działu zabezpieczenie społeczne zapewniają w szczególności:

1) Departament Pomocy i Integracji Społecznej;

2) Departament Pożytku Publicznego;

3) Departament Świadczeń Rodzinnych;

4) Departament Ubezpieczeń Społecznych;

5) Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych.

§ 5. Bezpośredni nadzór nad Gabinetem Politycznym Ministra sprawuje Minister.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2006-09-25
  • Data wejścia w życie: 2006-09-25
  • Data obowiązywania: 2006-09-25
  • Dokument traci ważność: 2007-07-31
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Monitor Polski

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA