REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Monitor Polski - rok 2006 nr 76 poz. 768

ZARZĄDZENIE Nr 160 PREZESA RADY MINISTRÓW

z dnia 24 października 2006 r.

w sprawie nadania statutu Ministerstwu Obrony Narodowej

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o urzędzie Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. z 1996 r. Nr 10, poz. 56, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Ministerstwu Obrony Narodowej nadaje się statut, stanowiący załącznik do zarządzenia.
§ 2.
Traci moc zarządzenie nr 2 Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 stycznia 2002 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Obrony Narodowej (M. P. Nr 1, poz. 29, z 2004 r. Nr 11, poz. 177 oraz z 2005 r. Nr 60, poz. 800).
§ 3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2007 r.

Prezes Rady Ministrów: J. Kaczyński

 

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1996 r. Nr 102, poz. 474, z 1997 r. Nr 121, poz. 770 i Nr 141, poz. 944, z 1999 r. Nr 11, poz. 95, z 2001 r. Nr 123, poz. 1353 i Nr 154, poz. 1800, z 2002 r. Nr 156, poz. 1301, z 2003 r. Nr 210, poz. 2036 oraz z 2006 r. Nr 104, poz. 711.

Załącznik 1. [STATUT MINISTERSTWA OBRONY NARODOWEJ]

Załącznik do zarządzenia nr 160 Prezesa Rady Ministrów
z dnia 24 października 2006 r. (poz. 768)

STATUT MINISTERSTWA OBRONY NARODOWEJ

§ 1. Ministerstwo Obrony Narodowej, zwane dalej „Ministerstwem”, jest urzędem administracji rządowej obsługującym Ministra Obrony Narodowej, zwanego dalej „Ministrem”, działającym zgodnie z jego rozporządzeniami, zarządzeniami, decyzjami, poleceniami i wytycznymi oraz pod jego bezpośrednim kierownictwem i nadzorem.

§ 2. 1. W skład Ministerstwa wchodzi Gabinet Polityczny Ministra oraz następujące komórki organizacyjne:

1) Sekretariat Ministra Obrony Narodowej;

2) Departament Administracyjny;

3) Departament Budżetowy;

4) Departament Informatyki i Telekomunikacji;

5) Departament Kadr;

6) Departament Kontroli;

7) Departament Nauki i Szkolnictwa Wojskowego;

8) Departament Ochrony Informacji Niejawnych;

9) Departament Polityki Bezpieczeństwa Międzynarodowego;

10) Departament Polityki Zbrojeniowej;

11) Departament Prasowo-lnformacyjny;

12) Departament Prawny;

13) Departament Spraw Socjalnych;

14) Departament Strategii i Planowania Obronnego;

15) Departament Transformacji;

16) Departament Wojskowych Spraw Zagranicznych;

17) Departament Wychowania i Promocji Obronności;

18) Departament Zaopatrywania Sił Zbrojnych;

19) Zarząd Organizacji i Uzupełnień – P1;

20) Zarząd Analiz Wywiadowczych i Rozpoznawczych – P2;

21) Zarząd Planowania Operacyjnego – P3;

22) Zarząd Planowania Logistyki – P4;

23) Zarząd Planowania Strategicznego – P5;

24) Zarząd Planowania Systemów Dowodzenia i Łączności – P6;

25) Zarząd Szkolenia – P7;

26) Zarząd Planowania Rzeczowego – P8;

27) Biuro Koordynacyjne;

28) Biuro Audytu Wewnętrznego;

29) Biuro do Spraw Budowy Siedziby Ministerstwa Obrony Narodowej;

30) Biuro do Spraw Procedur Antykorupcyjnych;

31) Biuro Skarg i Wniosków.

2. Komórki organizacyjne, o których mowa w ust. 1 pkt 19–27, tworzą Sztab Generalny Wojska Polskiego.

§ 3. Do dnia 31 grudnia 2007 r. w skład Ministerstwa wchodzi Departament Infrastruktury.

§ 4. Bezpośredni nadzór nad Gabinetem Politycznym Ministra sprawuje Minister.

REKLAMA

Monitor Polski

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA