REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Monitor Polski - rok 2007 nr 97 poz. 1073

ZARZĄDZENIE Nr 140 PREZESA RADY MINISTRÓW

z dnia 19 grudnia 2007 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Obrony Narodowej

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o urzędzie Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. z 1996 r. Nr 10, poz. 56, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
W zarządzeniu nr 160 Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 października 2006 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Obrony Narodowej (M. P. Nr 76, poz. 768 oraz z 2007 r. Nr 57, poz. 647) w załączniku wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2 w ust. 1 po pkt 4 dodaje się pkt 4a w brzmieniu:

„4a) Departament Infrastruktury;”;

2) uchyla się § 3.

§ 2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Prezes Rady Ministrów: D. Tusk

 

 

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1996 r. Nr 102, poz. 474, z 1997 r. Nr 121, poz. 770 i Nr 141, poz. 944, z 1999 r. Nr 11, poz. 95, z 2001 r. Nr 123, poz. 1353 i Nr 154, poz. 1800, z 2002 r. Nr 156, poz. 1301, z 2003 r. Nr 210, poz. 2036, z 2006 r. Nr 104, poz. 711 oraz z 2007 r. Nr 107, poz. 732.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2007-12-27
  • Data wejścia w życie: 2007-12-27
  • Data obowiązywania: 2007-12-27
  • Dokument traci ważność: 2015-04-01

REKLAMA

Monitor Polski

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA